A.s produksjon bærer preg av hennes mange og lange opphold utenlands. Motivene er hentet fra norske fjorder så vel som fra Kairos gateliv og Bretagnes kyst. A. omtales også som en habil portrettmaler; ved en større utstilling i Abidjan, Elfenbeinskysten ble hun tildelt Grand Prix International for et av sine kvinneportretter. A. maler for det meste naturalistisk, men i de senere år har hun begynt å eksperimentere med en mer abstrakt uttrykksform.