Faktaboks

Philip Barlag
Barlag, Isaak Philip Hartvig Rée
Født
7. desember 1840, Christiania
Død
28. september 1913, Kristiania

Landskap med bondestue. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Ung fisker ved elven, 1868. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

B. arbeidet først en tid hos en kjøpmann i Bergen, men fikk så lov til å gå kunstnerveien. Til å begynne med synes han å ha interessert seg for å tegne og male dyr, men snart samlet han seg om landskapsmaleriet. Han malte helst høyfjellsmotiver, men også fjord- og vinterbilder. Karakteristiske er innkjøpene til Drammens Kunstforening: i 1867 Motiv fra Sogn, i 1870 Landskap fra Valdres, i 1880 En foss. Også andre kunstforeninger kjøpte gjerne av ham, den i Oslo hele 39 bilder i årene 1862–1902, den i Bergen 4. Hans omhyggelig malte landskaper tiltalte et bredt publikum ved sin tilforlatelighet og naturtroskap, men de eide ingen finere maleriske verdier. Han hadde dessuten liten evne til fornyelse. Helt opp i vårt århundre fortsatte han linjen fra J.F. Eckersberg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Fredrikke Louise Christensen
 • Johan Herman Barlag, skolelærer

Gift med

 • 1874 med Gunda Mathilde Kristine Jenssen (f. 1854)

Utdannelse

 • Elev av David Arnesen fra våren 1858 til oktober 1860
 • Høsten 1858 begynte han på Den kgl Tegneskole, først elementær- og gipsklassen og 1861–63 i Christopher Borchs frihåndsklasse
 • Elev av J.F. Eckersbergs malerskole 1860–64
 • Studerte i München 1864–65, men uten å gå på Kunstakademiet
 • malte privat

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend i to porsjoner, til sammen 400 Spd., 1863–64
 • To ganger reisestipend til Berlin og Hamburg etter 1880
 • I München 1873 og derfra til Verdensutstillingen i Wien
 • Ofte besøk i Stockholm og København
 • Fra omkring 1861 foretok han hyppige studiereiser i Norge: Gudbrandsdal, Sogn, Hardanger, høyfjellet mellom Valdres og Gudbrandsdal, og endelig to ganger til Nordland, første gang i 1873

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer 1879 og overlærer 1880–1912 ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (frihåndstegning)
 • Formann i komiteen for "Tournée-Udstillingen" 1881
 • Jevnlig medlem av Kristiania Kunstforenings utstillingskomité i 1880-og-90-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med et lite landskap
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Drammens Faste Galleri (2 malerier)
 • Elverum Kunstgalleri (3 malerier)
 • Aust-Agder-museet
 • Et landskap fra Messeltsetra i Storelvdal ble, antagelig i 1882, gitt av bøndene der til kong Oscar 2

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Stockholm, 1866
 • København, 1872
 • Göteborg, 1881
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1871
 • Kunstforeningen i Oslo
 • Kunstforeningen i Drammen
 • Kunstforeningen i Bergen, osv.

Litteratur

 • Dietrichson, L., Den Skandinaviska Konstexpositionen i Stockholm, Stockholm, 1866, s. 80
 • Lange, J., Nutidskunst, København, 1877, s. 400
 • Meyer, J., Allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig, 1885, bd. 3, s. 23
 • Teknisk Ukeblad, 1893, s. 332
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 28
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 268–69
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 142
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 505
 • Collett, A., Gamle Christianiabilleder, København, 1909, s. 356 (ill.)
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912, s. 16
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 30.09.1913, (nekrolog)
 • Schnitler, C.W., i Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 377–78
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 179
 • Skredsvig, Chr., Dager og netter blandt kunstnere, Oslo, 1943, s. 47, 52, 56, (ny utg.)
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 180
 • Østvedt, E., Seierstad, J., Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, register
 • Juhasz, L., i Byminner, Oslo, 1966, nr. 3, s. 10–11, 13, 23
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2, spalte 177
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 177
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 259
 • Gudbrandsdalen, Oslo, 1974, s. 211 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 1, s. 448
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 657

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, 30.07.1860, Fotostater av stipendiesøknader fra Barlag dat.og med anbefalinger fra Chr. Borch og J.F. Eckersberg
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, samt forskjellig annet materiale