B. arbeidet først en tid hos en kjøpmann i Bergen, men fikk så lov til å gå kunstnerveien. Til å begynne med synes han å ha interessert seg for å tegne og male dyr, men snart samlet han seg om landskapsmaleriet. Han malte helst høyfjellsmotiver, men også fjord- og vinterbilder. Karakteristiske er innkjøpene til Drammens Kunstforening: i 1867 Motiv fra Sogn, i 1870 Landskap fra Valdres, i 1880 En foss. Også andre kunstforeninger kjøpte gjerne av ham, den i Oslo hele 39 bilder i årene 1862–1902, den i Bergen 4. Hans omhyggelig malte landskaper tiltalte et bredt publikum ved sin tilforlatelighet og naturtroskap, men de eide ingen finere maleriske verdier. Han hadde dessuten liten evne til fornyelse. Helt opp i vårt århundre fortsatte han linjen fra J.F. Eckersberg.