Liv og virksomhet

I de nærmere førti år E. var tegner hos Th. Olsen hadde han ansvaret for store deler av firmaets produksjon. Han har tegnet bestikkmønstre som Rosendal, Anitra, Lilje, Konvall og Åse. Foruten serieproduserte artikler har E. også tegnet en rekke større bestillingsarbeider. Som formgiver behersket han både de gamle og de nye stilarter. For ham var det viktig å få fram sølvets egenart som materiale, i stramme, men myke linjer.

Utdannelse

E. begynte 15 år gammel som tegner på Tyllgardinfabrikken i Bergen; i lære hos gullsmed Emil Høye, Bergen fra 1917; BHKS i fem år; svenneprøve og håndverksbrev i 1927.

Stillinger, medlemskap og verv

Tegner hos gullsmed Marius Hammer, Bergen 1927–31; tegner hos Theodor Olsen Eftf. 1931–68; faglærer for gullsmedlærlingene i Bergen fra 1940.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

Litteratur

 • Bonytt, 1948, s. 59
 • Bonytt, 1957, nr. 1, s. XXIV
 • Gullsmedkunst, 1948, s. 55, 68
 • Gullsmedkunst, 1950, s. 90, 96-7
 • Gullsmedkunst, 1957, s. 34, 142
 • Gullsmedkunst, 1961, s. 120, 172-73
 • Gullsmedkunst, 1962, s. 38
 • Gullsmedkunst, 1965, s. 107
 • Gullsmedkunst, 1968, s. 77, 177-79
 • Gullsmedkunst, 1969, s. 126, 140