Faktaboks

Therese Nortvedt
Født
23. juli 1953, Oslo

N. gjorde seg først gjeldende som grafiker. Hun utmerket seg med sin særegne bruk av etsing. Motivmessig dominerte menneskeskikkelser. Fremfor individuelle trekk betones det karakteristiske gjennom øyne, maskelignende ansikter, brokker av bevegelse. Formalt mestret hun dette ved rytmiske konturlinjer og spill av kontraster mellom lyse og mørke felter. De fleste av bildene fra tidsrommet 1979–81 henviser imidlertid like mye til mennesket i storbyens neonlys og rockekonsertenes disco-lys. Mer enn noe annet anspores N. av mediasamfunnets mangelfulle verbalkommunikasjon til å utfordre vår visuelle fantasi og kommunikasjonsevne. Derfor er øynene fremtredende i hennes motivkrets. Hos N. forekommer aldri figurasjon uten i kombinasjon med vidtdreven abstraksjon. F.eks. kan hun la en tynn rytmisk strek etterlate seg den flate konturen av et ansikt, og ved bare å bearbeide øyenpartiet i en finmasket valørvev fra hvitt mot svart, som synliggjør øyenhulens rom og øyeeplets volum, gir hun liv til ansiktet som helhet. Med årene har N.s fabulering tiltatt parallelt med utvidelsen av hennes tekniske repertoar. Der hun før brukte rødfarge i sine svart-hvitt-bilder for å understreke symbolverdien eller stoffligheten, anvender hun nå også materialer som pelsbiter, i collagepregede komposisjoner. Men i sine malerier (1981–83) lar hun fargene og måten hun legger dem på, være avgjørende for billedutsagnet. Her legger hun for dagen et mangfold, som imidlertid tøyles stramt omkring et grunntema - som oftest to motstridende billedutsagn - som hun så varierer over.

Familierelasjoner

Datter av

 • Astrid Ek
 • Gunnar Nortvedt

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim 1974–76 under Ove Stokstad
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Arne Malmedal 1976–77, Guttorm Guttormsgaard 1979–81
 • Central School of Art and Design, London 1977–78
 • The Theatre Design Course of The English National Opera i London under Margaret Harris 1978/79

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Trondheim kommunes kulturstipend 1975
 • Bildende Kunstneres Styres materialstipend 1977
 • Akershus fylkes stipend 1980
 • Statens reisestipend 1981
 • tildelt atelierplass i P.S.I., New York 1983–84 (som første norske kunstner)
 • Opphold i London 2 1/2 år 1976–79
 • New York 1981–84

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Akershus Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Scenografi for Lindsay, Joe Wesker: What's so good?, Jackson Lane Theatre, London 1979.
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Sveaborg, Helsinki
 • Paul Brigdewater Collection, New York
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamliger
 • Nord- og Sør-Trøndelag fylker
 • Vestby kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Forside E. Gjernes, J. Terjesen og Å. Svendsen (red.): Hvem eier drømmen din?, Oslo 1982

Faktaboks

Therese Nortvedt