I barneårene viste U. usedvanlig talent som treskjærer, ble oppdaget av brukseier Helge Væringsaasen og brakt til Brynjulf Bergsliens atelier der han ble elev. Han tok nå grendenavnet U. som sitt kunstnernavn. Etter endt utdannelse arbeidet han i noen år med treskjæring og modellering for Væringsaasen, bl.a. på Ådals Bruk. Da U. på nytt flyttet til Christiania, var det tegning, særlig portrettegning, han konsentrerte seg om, og ble kjent for sitt portrett av Ivar Aasen som ellers ikke ville la seg portrettere. I noen år var U. angivelig tegnelærer ved Tegneskolen, men flyttet så til Halden som billedhugger ved den Ankerske Marmorforretning. Her utførte han, i den vanskelig bearbeidbare marmorlignende Fauske-dolomitt, to karyatider til Stockholm Opera, en byste av Nils Anker til Rød (Rød Herregård, Halden), og en rekke arbeider etter forelagt modell. I 1890-årene var U. bosatt i Kristiania og her utførte han en lang rekke fasadeskulptur til huggensteinsfasader som da var moderne på forretnings- og leiegårder. U. laget portretter og forskjellige typer skulptur og ornamentikk, men hans egentlige gjennombrudd som kunstner skjedde først etter at han i 1899 hadde tiltrådt en stilling ved Finska Teljstensbolaget i Helsinki. I Finland har han bl.a. utført ornamentikken til Kansellimuseet, Helsinki og fornyelsen av de 12 apostlene på taket av domkirken i Helsinki. Han utførte også møbler i nybarokk og nyrokko. Blant hans siste arbeider er ornamentikken til Malm gravkapell, Helsinki.