Faktaboks

Karl Uchermann
Uchermann, Karl Kristian
Født
31. januar 1855, Borge prestegård, Lofoten
Død
15. oktober 1940, Oslo

Flamsk hundeforspann. Karl Uchermann. 1880. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Fienden kommer. Karl Uchermann. 1895. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

I solveggen. Karl Uchermann. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

U. vokste opp i Nordfjord og Vik i Sogn. Han besluttet tidlig å bli maler, og fant snart fram til dyremaleri som det felt han ville spesialisere seg innenfor. To hundehvalper (1874, Trøndelag Kunstgalleri), malt mens han var elev av Nils Bergslien, viser grunntrekkene i U.s kunst gjennom den genrebetonte behandling av motivet og tørre naturalisme i utførelsen. Oksehode- og Kuhode-portrett (begge 1876, Bergen Billedgalleri) er resultat av studier hos Anders Askevold. I München studerte U. figurmaleri og vant akademiets sølvmedalje 1877 for et portrett. Også i de følgende år utførte han portretter og figurbilder, som Johan Fredrik og Ingeborg Wulf (1879, Bergen Billedgalleri) og altertavlen Kristus stiller stormen, malt i München for Vik kirke i Sogn. I Paris ble U. opptatt som elev av den anerkjente dyremaler Emile van Marcke, som satte store forhåpninger til sin elev. Under sitt Paris-opphold malte U. de arbeider som er blitt stående som hans hovedverker. Etter jakten (1878, Bergen Billedgalleri) viser et hundekobbel som hviler ved en skutt kolle. Et lignende motiv, Halte à la chasse (1880), ble i 1881 tildelt mention honorable på Salonen og innkjøpt til kunstmuseet i Bordeaux. Sommeren 1879 oppholdt U. seg i Antwerpen for å male en kopi etter Rubens Kristi nedtagelse fra korset, til Gloppen kirke. Samtidig malte han Flamsk hundespann , innkjøpt til Nasjonalgalleriet, Oslo i 1884. Etter sin hjemkomst til Norge 1881 oppnådde U. hurtig å bli en meget populær maler. Hans bilder er ofte utført med stor teknisk brillians, men ble etter hvert preget av rutine. I Ulveslaget (1892, Trøndelag Kunstgalleri) forsøkte U. seg på en monumental dyreskildring. Bildet viser et ønske om å fremstille dyrene i sitt miljø. Et annet forsøk på miljøskildrende dyremaleri er Fienden kommer (1895, Nasjonalgalleriet, Oslo), med en saueflokk drevet opp på en fjellknaus. Ofte bruker U. landskapet som stemningsbakgrunn, f.eks. i Aftenrideturen (1889, Bergen Billedgalleri). U. var mye brukt som illustratør for bøker og blader, og skildret jakt, fiske og dyremotiver i en tørr naturalisme.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arnt Uchermann, sogneprest
 • Stang Anna

Gift med

 • Kristiania, 1892-1939 med Bolette Hermana Schnitler (f. 1864)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1872-75
 • Nils Bergsliens malerskole, Kristiania 1872-75
 • Elev av Anders Askevold, Bergen 1875-76
 • Kunstak., München 1876-78
 • Elev av Emile van Marcke, Paris 1878-81

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1878, -79
 • Studieopphold i München 1876-78
 • Paris 1878-81

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable Salonen, Paris 1881
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1935

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggfelt, Victoria Hotell, Lillehammer (ca. 1890)
 • Altertavler til Vik kirke i Sogn og Gloppen kirke
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Det kgl. Slott, Oslo
 • Kunstmuseum, Bordeaux og Art Institute of Chicago

Illustrasjonsarbeider

 • Sammen med F. Gjertsen: Vers og Billeder, Kristiania 1885
 • J. A. Friis: Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og Fiskerliv i Høifjeldene, 2. utgave, Kristiania 1887
 • Norsk Lyrik efter 1814, Kristiania 1891
 • N. Rolfsen: Billedbog, Kristiania 1891
 • D.s.: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892-95
 • K. Gløersen: Fra jagten og naturen, Kristiania [1892]
 • [M. K. Gjerløw]: Fra Skridt til Gallop. Nye skisser af Geir, Kristiania 1893
 • C. W. L. Horn: Lærebog i geografi for middelskolen. Første trin, Kristiania 1893
 • O. D. Adeler: Den norske Robinson, Kristiania 1894
 • K. Gløersen: Dyreliv i Norge, Kristiania 1894
 • Dyrebogen, Kristiania 1895
 • N. Rolfsen (red.): Dyrebog fra fremmede lande, Kristiania 1896
 • Sjømænd, Kristiania 1896
 • E. Holst: Barneminder, Kristiania 1897
 • N. J. Gregersen: Jagt i Norge, Kristiania 1898
 • Theaterkatten, Kristiania 1898 og 1903
 • F. Huitfeldt: Baade fugl og fisk, Kristiania 1898
 • T. Caspari: Norsk Høifjeld, Kristiania 1898
 • H. Cock-Jensen: Fuglekvidder og fiskeleg, Kristiania 1900
 • W. Coucheron-Aamot: Det norske Folk paa Land og Sjø, Kristiania 1901
 • S. Gjems: Ruskomsnusk, Kristiania 1903
 • T. Schjeldrup-Ebbe: Dyreliv. Digte for barn, Kristiania 1915
 • D.s.: Dyrebilleder. Digte for barn, Kristiania 1916

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883-1884
 • Høstutstillingen, 1888-1892
 • Høstutstillingen, 1895-1898
 • Høstutstillingen, 1900-1901
 • Høstutstillingen, 1903-1904
 • Høstutstillingen, 1906
 • Høstutstillingen, 1909
 • Høstutstillingen, 1911-1912
 • Høstutstillingen, 1919-1923
 • Høstutstillingen, 1930-1933
 • Salonen, 1879-1881
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Norske konstnärers arbeten, 1904
 • Charlottenborgudstillingen, 1913
 • Jubileumsutstillingen, 1914

Portretter

 • Tegning utført av Chr. Krohg gjengitt i Kampen for tilværelsen, Kristiania 1920, bd. 1, s. 162

Litteratur

 • Ny Illustreret Tidende, 1885, s. 321 (ill.)
 • Hjemmet og arbeidets ven, 1891, s. 410 (ill.)
 • Kunstnere, 1892, bd. 2, s. 41 (ill.)
 • Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert, 1894, bd. 3
 • i Folkebl, 1894, nr. 22, s. 337
 • Jägaren, 1897, nr. 3, s. 103–05 (ill.)
 • Norsk billedkunst, 1904, s. 171-72
 • Det nye Norges malerkunst, 1904, s. 42, 48
 • Norske malere og billedhuggere, 1904, bd. 1, s. 309
 • Norske malere og billedhuggere, 1907, bd. 2 s. 140, 322–23 (ill.)
 • Norges kunst, 1914, katalog Jubileumsutst
 • Aftenposten, 31.01.1915
 • i Dagbladet, 31.01.1915
 • Kunst, kamp, kultur, 1917, s. 47
 • Kampen for tilværelsen, 1920, bd. 1, s. 162
 • Scandinavian Art, 1922, s. 485, 527
 • Streiftog i hjembygden og andre steder, 1924, s. 137
 • Aftenposten, 31.01.1925
 • Lillehammer 1827-1927, 1927, s. 93
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 24, s. 146
 • Nidaros, 14.04.1928
 • i Aftenposten, 30.01.1930, (ill.)
 • i Morgenposten, 31.01.1930, (ill.)
 • Gloppen-Breim, 1935, bd. 1, s. 92, 129, 186–87
 • i Stavangerp, 31.01.1935
 • Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, 1936, s. 211
 • Nasjonalgalleriet, Oslo gjennem hundre år, 1937, s. 115
 • Bergens Kunstforening 1838-1938, 1938, register
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Kü,nstler, 1939, bd. 33, s. 528
 • Nationen og Morgenbladet, 17.10.1940
 • Malerskikkelser fra 80-årene, 1943, s. 121
 • Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, 1952, s. 172–74
 • Trondhjems Kunstforening 1845-1945, 1955, register
 • Den fredrikshaldske slekt Stang, 1959, s. 417
 • Norsk kunstnerliv, 1960, s. 285, 325, 367
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, 1961-1972, register bd. 3
 • For den bildende kunst, 1963, s. 150
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, s. 384
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, register
 • Verdens første frankeringsmaskin, 1970, Postmuseum
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 255
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 319–20
 • Slottet i Oslo, 1973, register og s. 431
 • Gudbrandsdalen, 1974, s. 23 (ill.), Bygd og by i Norge
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 265–67
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 329
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 181–82
 • Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, register
 • Kongens slott, 1983, register