U. vokste opp i Nordfjord og Vik i Sogn. Han besluttet tidlig å bli maler, og fant snart fram til dyremaleri som det felt han ville spesialisere seg innenfor. To hundehvalper (1874, Trøndelag Kunstgalleri), malt mens han var elev av Nils Bergslien, viser grunntrekkene i U.s kunst gjennom den genrebetonte behandling av motivet og tørre naturalisme i utførelsen. Oksehode- og Kuhode-portrett (begge 1876, Bergen Billedgalleri) er resultat av studier hos Anders Askevold. I München studerte U. figurmaleri og vant akademiets sølvmedalje 1877 for et portrett. Også i de følgende år utførte han portretter og figurbilder, som Johan Fredrik og Ingeborg Wulf (1879, Bergen Billedgalleri) og altertavlen Kristus stiller stormen, malt i München for Vik kirke i Sogn. I Paris ble U. opptatt som elev av den anerkjente dyremaler Emile van Marcke, som satte store forhåpninger til sin elev. Under sitt Paris-opphold malte U. de arbeider som er blitt stående som hans hovedverker. Etter jakten (1878, Bergen Billedgalleri) viser et hundekobbel som hviler ved en skutt kolle. Et lignende motiv, Halte à la chasse (1880), ble i 1881 tildelt mention honorable på Salonen og innkjøpt til kunstmuseet i Bordeaux. Sommeren 1879 oppholdt U. seg i Antwerpen for å male en kopi etter Rubens Kristi nedtagelse fra korset, til Gloppen kirke. Samtidig malte han Flamsk hundespann , innkjøpt til Nasjonalgalleriet, Oslo i 1884. Etter sin hjemkomst til Norge 1881 oppnådde U. hurtig å bli en meget populær maler. Hans bilder er ofte utført med stor teknisk brillians, men ble etter hvert preget av rutine. I Ulveslaget (1892, Trøndelag Kunstgalleri) forsøkte U. seg på en monumental dyreskildring. Bildet viser et ønske om å fremstille dyrene i sitt miljø. Et annet forsøk på miljøskildrende dyremaleri er Fienden kommer (1895, Nasjonalgalleriet, Oslo), med en saueflokk drevet opp på en fjellknaus. Ofte bruker U. landskapet som stemningsbakgrunn, f.eks. i Aftenrideturen (1889, Bergen Billedgalleri). U. var mye brukt som illustratør for bøker og blader, og skildret jakt, fiske og dyremotiver i en tørr naturalisme.