K. var etter endt utdannelse ansatt ved forskjellige arkitektkontorer i Bergen og Oslo til han i 1933 åpnet egen praksis i Oslo. Hans viktigste arbeider skriver seg fra 1930-årene da han tegnet en rekke leiegårder og hybelhus i Oslo. Ved oppførelsen av de fleste av bygningene har hans far Gustav Blom K. vært byggmester/entreprenør. Bygningene er utført i en nøktern funksjonalisme. Blant hans arbeider kan fremheves Drammensvn. 91, et hybelhus med korsformet grunnplan med sentral trappehall og utvendig kledd med røde forblendingsstein i tegl. Dette gjelder også for noen av hans andre murbygg, men de fleste har pusset mur. Villaene, f.eks. Øvre Ullern terrasse 10, er i hovedtrekkene funksjonalistiske samtidig som de er søkt tilpasset østnorsk byggetradisjon.