Faktaboks

Wilhelm Kielland
Født
24. juli 1897, Kristiania

K. var etter endt utdannelse ansatt ved forskjellige arkitektkontorer i Bergen og Oslo til han i 1933 åpnet egen praksis i Oslo. Hans viktigste arbeider skriver seg fra 1930-årene da han tegnet en rekke leiegårder og hybelhus i Oslo. Ved oppførelsen av de fleste av bygningene har hans far Gustav Blom K. vært byggmester/entreprenør. Bygningene er utført i en nøktern funksjonalisme. Blant hans arbeider kan fremheves Drammensvn. 91, et hybelhus med korsformet grunnplan med sentral trappehall og utvendig kledd med røde forblendingsstein i tegl. Dette gjelder også for noen av hans andre murbygg, men de fleste har pusset mur. Villaene, f.eks. Øvre Ullern terrasse 10, er i hovedtrekkene funksjonalistiske samtidig som de er søkt tilpasset østnorsk byggetradisjon.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Emmy Bielenberg
 • Gustav Blom Kielland, murmester (1869 - 1950)

Gift med

 • Ester Svendsen

Utdannelse

 • Eksamen artium 1916
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen, eksamen 1920

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Oslo Gårdeierforening
 • fast meddommer i Oslo husleierett

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Sammen med E. Motzfeldt: Munkedamsvn. 82b og 86b (1934 - 36)
 • Drammensvn. 91, hybelhus (1931)
 • Louises gt. 16 (1934)
 • Sigyns gt. 1 (1934)
 • Munkedamsvn. 82b og 86 (1934)
 • Bentsebrugt. 29–31 (1937 - 40)
 • Fagerborggt. 21 (1936)
 • Fabrikkbygg for Frogner Is, Hoffsvn. 17 (1937)
 • Kirkevn. 48
 • Sørligt. 8 (1938 - 39)
 • Villaer: Øvre Ullern terrasse 10 (1935)
 • Enebolig i Borre (1935)
 • I Tuengvn. i Aker (1938)
 • Hafrsfjordsgt. 10, hybelhus (sammen med arkitekt Arne Pedersen 1928)
 • Frognervn. 64 (sammen med arkitekt Edgar Smith Berentsen 1935 - 36)
 • Konkurranseprosjekter: Sammen med Arne Pedersen: Det norske Studentersamfund, Oslo (1926)
 • 2. premie tilbygg til Bondeungdomslagets bygning i Trondheim (1927)
 • 2. premie Handelstandens hus i Trondheim (1928)

Litteratur

 • Brochmann, G. (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole, Oslo, 1933, s. 294
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1933, s. 146
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender, Nybygg 1925–1945, Oslo, [u.å.], s. 20, 62, 90, 105, 139, 148, 164, 194, 219, 279, 306 (ill.)
 • Norske Hus, Oslo, 1950, s. 364
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1966, s. 155
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 136
 • Byggekunst, 1926, s. 136 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 16, 143
 • Byggekunst, 1928, s. 125
 • Byggekunst, 1932, s. 55 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 96 (ill.), 153–54 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 179 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 176 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 41 (ill.)