Faktaboks

Peter Hendrichsen
Henriksen, Peder

Det eneste kjente arbeid av H. er utskjæringer på for- og bakside av et portformet korskille (1696–98) i Vangskirken på Voss, snekret av Simen Wemberg, H. har skåret akantusverk på overstykket. Sidepilarene har korintiske kapiteler, basene masker og akantusverk, skaftene blomster med båndsløyfer. På overstykket står et krusifiks med en liten engel på hver side, alle i rundskulptur, men de er klosset utført sammenlignet med det dekorative arbeidet. Av regnskapene går det fram at forarbeidet må være utført i Bergen. Det skårne arbeid ble siden malt og staffert av Lars Jansen. Korskillet ble tatt ned i 1875, men satt opp igjen ved restaurering av kirken i 1950-årene..

Litteratur

  • Kindem, L., Vosseboki, Voss, 1933, bd. 1, s. 310
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 1, s. 80–81 (ill.)
  • Berg, Arne, Voss kyrkje, Vangskyrkjo på Voss 700 år, Voss, 1977, s. 82, pl. 2

Arkivalia

  • Kirkeregnskap for Bergen Stift, pk. 53, Riksarkivet