B. arbeider med konkret form i maleri og skulptur. Det viktigste medium i flere år har vært papircollage og akvarell med antikvariske bøker som materiale. Han kombinerer her streng form med følsom stofflighet og koloritt og er opptatt av samspillet musikk-maleri. Som billedhugger bruker han helst aluminium og stål, men også flyktigere materiale som bølgepapp og is.