S. var mest anerkjent som grafiker, og viste her stor teknisk ferdighet og en umiddelbar naturglede. Hans raderinger er utført med fine, tette skraveringer, f.eks. Vinter (1938, Nasjonalgalleriet, Oslo). Motivene hentet S. oftest fra byens utkanter og fra havnen, med skip, dokker og verft gjengitt med stor nøyaktighet i et nøkternt realistisk formspråk. Mer stemningsbetont er raderingen De siste Brevikskuter (1932, Nasjonalgalleriet) hvor små figurer levendegjør havnemiljøet.