Faktaboks

Einar Stensby
Født
13. desember 1888, Kristiania
Død
21. september 1983, Oslo

S. var mest anerkjent som grafiker, og viste her stor teknisk ferdighet og en umiddelbar naturglede. Hans raderinger er utført med fine, tette skraveringer, f.eks. Vinter (1938, Nasjonalgalleriet, Oslo). Motivene hentet S. oftest fra byens utkanter og fra havnen, med skip, dokker og verft gjengitt med stor nøyaktighet i et nøkternt realistisk formspråk. Mer stemningsbetont er raderingen De siste Brevikskuter (1932, Nasjonalgalleriet) hvor små figurer levendegjør havnemiljøet.

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen 1921-23, radérklassen under Olaf Willums 1924-31
 • Académie Colarossi, Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1924-26
 • Studiereise Paris 1926

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Ateneum, Helsinki
 • Galleri Nazionale del Arte Moderna, Roma
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bodø Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Raderinger i årsmappe fra Norsk Forening for Grafisk Kunst 1928, -32, -34, -38

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922-1932
 • Høstutstillingen, 1935-1936
 • Høstutstillingen, 1939
 • Grafikkutst, Finland, 1927
 • Grafikkutst, Firenze, 1927
 • USA, 1929
 • Trondheim, 1930
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Helsinki, 1931
 • Norsk kunst, Riga, 1934
 • Tsjekkoslovakia, 1934
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Bianco e Nero - Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Interskandinavisk grafisk kunst, København kunstforening, 1937
 • Interskandinavisk grafisk kunst, Oslo kunstforening, 1937
 • London, 1938
 • Sort og hvitt, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1938-1939
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1946-1947
 • Norske Grafikere 40 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1960

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1933

Litteratur

 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 36, 52 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 241 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 233, 242 (ill.)
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 97 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 131, 248