S. budde på husmannsplassen Solemshaugen heile si tid, og dreiv den produktive, verkstadliknande rosemålinga saman med faren. Venteleg laga dei sjølv mykje av det dei måla. Målinga til S. og faren er delvis vanskeleg å skilja åt. Likevel skil S. seg kanskje ut frå faren, med det at han brukar figurar i dekorasjonane. På eit skåp har han måla eit parfolk, og han kunne måla sommarfuglar inn i blomsterdekoren.