Faktaboks

Liv Benedicte Nielsen
Født
27. august 1938, Oslo

N. debuterte på Høstutstillingen 1964 med tresnittene Via Dolorosa. Året etter holdt hun sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet. Hun uttalte dengang at det var det indre liv, selve livets mysterium, som opptar henne mest og som hun prøver å gi uttrykk for gjennom sine arbeider: Det synlige skal vitne om det usynlige. Denne grunnholdningen har siden preget hennes kunst. N. henter gjerne sine motiver fra fjerne himmelstrøk. Titler som Getsemane hage, Jerusalem og Morgen over Assisi vitner om hennes mange studiereiser. Formspråket er noe naivistisk, ofte med store fargeplan og kraftige konturer. Dette fører tankene til Georges Rouault, som utvilsomt har vært en viktig inspirasjonskilde. Billedelementene er ofte bevisst lagt i flaten uten romillusjon. Koloritten er det bærende element i bildene; fargeholdningen er alltid samordnet fra dempede, mørke toner til ulmende, varme klanger. Ikke minst har hun i sine fargelitografier forenklet fargen til få toner, som luftig blått, litt gyllenbrunt eller grønt. Som eksempel kan nevnes Rytter, Refugium og Høst, vist på hennes siste separatutstilling i Oslo Kunstforening i 1983.

Familierelasjoner

Datter av

 • Carsten Kåre Nielsen
 • Borghild Heim

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Rolf Kongsvold 1955–60
 • Akademie für Angewandte Kunst, Wien under Carl Unger 1956–57
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein, Alexander Schultz og Reidar Aulie 1960–63 og Halvdan Ljøsne 1968–69
 • korreksjon av Tor Refsum 1967–75
 • Statens lærerskole i forming, Oslo 1967–68
 • Kunsthistorie mellomfag Universitetet i Oslo 1979

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1965–66
 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1966
 • Hans Ødegaards legat 1967
 • 3%-fondets stipend 1968, -75
 • Lorch-Schives legat 1969, -76
 • Bærum kommunes stipend 1970
 • Houens fonds stipend for artistiske dekorasjonsmalere 1972
 • Statens reisestipend 1978, -83
 • Cité des Art Internationale, Paris 1980
 • Byggekunsts materialstipend 1982
 • Norsk illustrasjonsfonds reise- og studiestipend 1982
 • Statens garantiinntekt 1984
 • Studieopphold i Wien 1956–57
 • Italia bl.a. 1964, -77
 • Frankrike 1980
 • studiereiser til de skandinaviske land
 • England
 • Hellas
 • Nederland
 • Israel
 • Spania
 • Sovjetunionen
 • USA

Stillinger, medlemskap og verv

 • Foredrag, omvisninger m.m. for Bildende Kunstneres Styre og Landslaget Kunst i Skolen 1970–76
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere, medlem kunstnerisk råd fra 1981
 • Norske Grafikere, medlem fondskomiteen tre år
 • styremedlem Unge Kunstneres Samfunn to år
 • styremedlem Oslo Katolske Bispedømmes kirkekunstkommisjon fra 1974

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøp i konkurranse utsmykning av Lademoen kapell, Trondheim 1963
 • innkjøp i Aktuell Kunsts konkurranse Arbeidsplassen 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Korsvei, St. Magnus kirke, Lillestrøm (1979)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norges Bank
 • Namsos Kunstforening
 • Moss kommune

Illustrasjonsarbeider

 • I Ditt nærvær. En bønnebok for ungdom, Oslo 1981
 • Frans av Assisi's skrifter, Oslo 1982
 • W. Stinissen: Maria. I bibelen og i vårt liv, Oslo 1983
 • Fargelito: Såkorn, Norske Kvinners Nasjonalråds jubileum (1979)
 • Trubadurer og Byen, Den Norske Bokklubben (1980)
 • Byggeplassen, Aktuell Kunst (1980)
 • Paradis, Forum X (1981)
 • Høysang, St. Hallvards Kirkeorgelfond (1981)
 • Korsveien for Norsk rikskringkasting Fjernsynet 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1968-1972
 • Høstutstillingen, 1974-1978
 • Høstutstillingen, 1980-1983
 • Nord-norske kunstutstilling, 1962
 • Sørlandsutstillingen, 1972-1973
 • Sørlandsutstillingen, 1976
 • Sørlandsutstillingen, 1978
 • Østlandsutstillingen, 1979-1983
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1963-1964
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1966
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1969
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1970-1971
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Gruppeutstilling, Wien, 1959
 • Juniutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • Internasjonal akvarellutstilling, Nederland, 1971
 • Nordisk vandreutstilling, 1973
 • Nordisk grafikk, Bergen, 1975
 • Aulies elever, Gall. F 15, Moss, 1978
 • Billedkunst i Kirkemusikkuken, Kristiansand, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1979
 • Moss Kunstforening, 1970
 • Moss Kunstforening, 1974
 • Stavanger Kunstgalleri, 1972
 • Skien og Namsos kunstforeninger, 1977
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1978
 • Landsforeningen Norske Malere, 1979
 • Tønsberg Kunstforening, 1979
 • Ørland og Bjugn Kunstforening, 1980
 • Gall. Kampen, Oslo, 1981
 • Spydeberg Kunstforening, 1981
 • Gall. Sølvberg, Arendal, 1982
 • Oslo Kunstforening, 1983

Eget forfatterskap

 • Artikler i Oslo-pressen

Litteratur

 • Neuwirth, A., i Express, Wien, 17.12.1959
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 24.10.1964
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 29.10.1964
 • Aftenposten, 03.05.1965
 • Dagbladet, 05.05.1965
 • Rønning, å., Røde lapper i Assisi. En samtale med malerinnen Liv Benedicte Nielsen, St. Olav, Oslo, 1965, nr. 77 s. 140–41 (ill.)
 • Aftenposten, 25.05.1966
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.09.1970
 • Durban, A., i Morgenposten, 24.09.1970
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 25.09.1970
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 28.09.1970
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 231
 • Frisprog, 26.08.1972, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 30.08.1972
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 30.08.1972
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 31.08.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 01.09.1972
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 07.09.1972
 • Stavanger Aftenblad, 09.10.1972, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 13.10.1972, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 29.04.1975
 • Refsum, T., i Vårt Land, 02.05.1975
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 09.05.1975
 • Flor, H., i Dagbladet, 12.05.1975
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 13.05.1975
 • Rise, B., i Vårt Land, 03.03.1977, (ill.)
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 04.03.1977
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 09.03.1977
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 10.03.1977
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 14.03.1977
 • Stavanger Aftenblad, 22.11.1978
 • Rogalands Avis, 22.11.1978
 • Tønsbergs Blad, 22.10.1979, (ill.)
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 163 (ill.)
 • Fosna-Folket, 29.01.1980, (ill.)
 • Opstad, G., i Fædrelandsvennen, 09.05.1980, (ill.)
 • Dagbladet, 05.03.1981
 • Arbeiderbladet, 06.03.1981, (ill.)
 • Øvre Smaalenene, 22.05.1981
 • Østfold-Posten, 25.05.1981
 • Fædrelandsvennen, 12.11.1982
 • Grimstad Adressetidende, 13.11.1982
 • Agderposten, 13.11.1982, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 21.04.1983
 • Ovrum, R., i Farmand, 23.04.1983