Faktaboks

Claus Hjelte
Hjelte, Claus Johannesen
Født
26. november 1884, Fredrikshald
Død
1969, Trondheim

H. var assistent hos arkitekt Lars Solberg i Trondheim 1907–09 og assistent hos stadskonduktøren i Trondheim 1910–11. Samtidig hadde han egen praksis. I ca. 1/2 år 1911–12 var han ansatt hos professor Isac Gustav Clason, Stockholm, og etablerte eget arkitektkontor i Trondheim 1912. H. var lærer ved den tekniske aftenskole i Trondheim fra 1908, ved Trondheim katedralskole 1914–16 og overlærer og forstander for husbyggingslinjen ved Trondheim tekniske læreanstalt 1919–27 og 1942–55. Under 2. verdenskrig var han medarbeider i Brente Steders Regulering.

H.s virksomhet og praksis er for en stor del preget av hans historiske interesser. Han hadde en rekke oppdrag for Fortidsminneforeningen, og ledet istandsetting av Austråt og Steinviksholm. I Trondheim ledet han arkeologiske utgravninger 1928–29 og innredet deler av Erkebispegården til Olavs-jubileets historiske utstillinger i 1930. H.s arbeider er for det meste preget av 1920-årenes klassisisme, og han holdt fast på dette formspråket lenge etter at de fleste samtidige arkitekter var gått over til funksjonalismen. Blant de mange skoler han tegnet, bør hans anlegg på Kalvskinnet i Trondheim fremheves. Trondheim tekniske mellemskole og Trondheim handelsgymnasium(begge 1924) er oppført i upusset tegl i en enkel, kubisk formgivning med nesten flate tak og sparsom klassisistisk detaljering. Handelsgymnaset har kvadratisk grunnplan og en interessant, plassbesparende trappeløsning midt i bygningen. Hitra kirke (1925–29) er bysantinsk- inspirert i sin hovedform: plan som gresk kors med korte armer, lavt tårn over krysset med halvkuleformet kuppel. Fasadene i grovhugd, uregelmessig granittstein knytter imidlertid kirken til nasjonal tradisjon, og den kompakte formen gir bygningen inntrykk av å være hugd rett ut av fjellet.

H. var i en årrekke formann i Nordenfjeldske arkitektforening, og lyktes i sitt arbeid med sammenslåing av denne foreningen og TAF.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Johan Johannesen Hjelte, murmester
 • Josefine Anderson

Gift med

 • Trondheim med Hjørdis Lie (f. 1887)

Utdannelse

 • Examen artium 1904
 • eksamen arkitektlinjen Trondheim tekniske læreanstalt 1907
 • et par mndr. ved Stockholms tekniske høyskole ca. 1911–12

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise til Tyskland og Italia med statens teknikerstipend 1912
 • studieopphold Stockholm 1911–12

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund fra 1915
 • styremedlem i Norske Arkitekters Landsforbund
 • diverse tillitsverv i Nordenfjeldske arkitektforening og TAF
 • styremedlem i Den Trønderske avdeling av Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring
 • styremedlem i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • medlem av byggekomité og jury for Trøndelagsutst. 1930
 • medlem av hovedstyrets arbeidsutvalg for Olavs-jubileet og dets rikshistoriske utst. 1930
 • styremedlem i Norsk Husflids Venner fra 1930
 • formann i Forsvarets sakkyndige komité for Erkebispegården ca. 1930–40
 • formann i Norges Husflidslags nemnd for mønster og modeller
 • medlem av Austråt-komiteen
 • medlem av Norges Industriforbunds standardiseringsutvalg for standardisering innen husbyggingen
 • Kirke- og Undervisnings departementets representant i forstanderskapet i Trondheims fagskole for håndverk og industri

Utførte arbeider

 • Riksutstillingen, Trondheim (1930)
 • Olavsjubileets historiske utst., Trondheim (1930)
 • Kinoanlegg (Verdensteatret og Filmteatret), Prinsens gt. 2 B, Trondheim
 • Tilbygg, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Trondheim-museum Trondheim (1930)
 • Bokmagasin, Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab, Trondheim-museum, Trondheim (1939)
 • Medarbeider, reguleringsplaner for Steinkjer og Namsos (ca. 1942)
 • Norges Bank, Hammerfest og Vardø
 • Boliger for Norges Bank, Hammerfest og Vardø
 • Kirker: Hitra (1925–29)
 • Glåmos, Røros (1926)
 • Hasselvik, Stadsbygd (1951)
 • Forsnes kapell, Hitra (1935)
 • Metodistkirken Trondheim
 • Skoler: Falstad skolehjem, Skogn (1914)
 • Singsaker, Trondheim (1918)
 • Trondheim tekniske mellemskole (nå Trondheim ingeniørskole) Gunnerusgt. 1, Trondheim (1924)
 • Trondheim handelsgymnasium (nå Adolf Øiens skole), Bispegt. 20, Trondheim (1924)
 • Trondenes folkehøgskole
 • Trøndertun folkehøgskole
 • Bakketun ungdomsskole, Verdal
 • Steinkjer landsgymnas
 • Nordfjord ungdomsskole
 • Prosjekter: En av seks like premier i konkurranse om tilbygg til Trondheim katedralskole (1919)
 • Konkurranseutkast til Norges paviljong på Verdensutstillingen i Rio de Janeiro (1922)
 • Innkjøp i konkurranse om fasader til Nore kraftstasjon (1925)
 • Innkjøp i konkurranse om Radiumhospitalet, Oslo (1927)
 • Konkurranseutkast til galleribygning i Trondheim (1927)

Portretter

 • Silhuett utført av Gunnar Stabell ca. 1920 gjengitt i Adresseavisen 9.7. 1960

Eget forfatterskap

 • Hjelte, Claus, Wallem, F. B., Petersen, T., Olavsjubilæet. Forslag til de historiske utstillingsarrangements m.v. i Trondhjem 1930, Trondheim, 1928

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 256, 292
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes Matrikel, Trondheim, 1916, s. 253
 • Kunst og Kultur, 1918-1919, s. 261
 • Byggekunst, 1921, s. 55
 • Byggekunst, 1922, s. 32
 • Byggekunst, 1925, s. 163-73 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 47, 81-89 (ill.) og 186 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 112
 • Byggekunst, 1930, s. 97-99 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 244 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 99 (ill.) og tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1943, hefte 2 og 3 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 210 (ill.), 225 (ill.) og 230 (ill.)
 • Studentene fra 1904, Oslo, 1929, s. 175
 • Dagsp., 24.11.1934
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 715
 • Studentene fra 1904, Oslo, 1954, s. 109
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Sarpsborg, 1963, s. 329, register bd.
 • Adresseavisen, 23.11.1964
 • Ø. Lunde, Trondheims fortid i bygrunnen, Trondheim, 1977, s. 34-37

Faktaboks

Claus Hjelte