Då rosemålinga vart vekt til nytt liv kring 1900, var det M. som fekk mest å seia for utviklinga i Hallingdal. Han prøvde å føre vidare stilen etter Nils og Embrik Bæra. Men fargane hans var sterkare, meir nyanserike og ikkje alltid tradisjonelle. Dei fleste yngre målarar gjekk i lære hjå M. Han har dekorert ei mengd møbler og interiør, m.a. på Gislerud i Flå ca. 1925.