Faktaboks

Johan Adolf Gerhard Fischer
Født
12. juni 1890, Bergen
Død
10. september 1977, Oslo

F. var assistent hos sin far; senere i et par år hos Jens Z.M. Kielland; ansatt ved Ingeniørvåpnets kontor 1915–16; ved NSBs arkitektkontor 1916–26; leder ved middelalderavd. og bymodellavd. på Byhistorisk utstilling i Oslo 1924; leder av arbeidet ved Minneparken i Gamlebyen i Oslo 1926–32; konservator ved Universitetets Oldsaksamling fra 1938, førstekonservator 1952–60.

F. begynte sin karriere som utøvende arkitekt, men allerede under utdannelsen utførte han flere bygningshistoriske og arkeologiske undersøkelser. Det er fremfor alt på de sistnevnte områder han har gort en stor og betydelig innsats. F. har gjennom sine arkeologiske undersøkelser av grunnen i og omkring middelalderanlegg og ved utforskning av middelalderlig steinarkitektur lagt grunnvollen for nyere norsk bygningsarkeologi. Hans virksomhet som utøvende arkitekt har derfor vært av mindre betydning. Han har imidlertid gjennomført en lang rekke restaureringer. F. utgav mange bøker og artikler som er på et vitenskapelig høyt nivå, og viser dessuten en historisk innlevelse kombinert med en omhyggelig og detaljert gjennomgåelse av marterialet samt en sikker bevisførsel for forskningsresultatene. Han hadde også evnen til å formidle og popularisere sine forskningsresultater, noe som boka Oslo under Eikaberg, utgitt til 900-års byfeiring i 1950, er et godt eksempel på. Gjennom denne bok, artikler og foredrag har det lykkes ham å vekke en større interesse for middelalderarkeologi og for vern av våre kulturminner.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Eva Backer Holst
 • 1932 med Dorothea (tulla) Stoud Platou

Utdannelse

 • Avgangseksamen Bergens tekniske skole 1908
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1912–13
 • kunstakademiet i København 1913–14

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statlig reisestipend 1920
 • Houens legat 1930 og -32
 • Studiereiser til Danmark
 • Sverige
 • Tyskland
 • lengre opphold i Italia 1923
 • Sverige, bl.a. på Gotland og Bohus festning 1926
 • Sør-Frankrike og Skottland 1933
 • Italia 1950 og 1969
 • Nord-Frankrike og Storbritannia 1951 og 1958

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av faglig råd for Olavsutstilling og bymodellavd, Trondheim, 1930
 • sekretær i Kristiania Arkitektforening
 • medlem av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings styre 1920–60
 • medlem av Den sakkyndige Akershuskomité av 1929 til 1960
 • medlem av Videnskaps-Akademiet 1947
 • medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers selskab, Trondheim 1948

Priser, premier og utmerkelser

 • St. Hallvard 1956
 • K 1 St.Olavs Orden 1965
 • Oslo kulturpris 1969
 • æresmedlem av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1966

Utførte arbeider

 • Gabels gt. 37–39, Oslo, (1917, leiegård)
 • Nordstrand bad, Oslo
 • Nymontering av middelalderavd. i Universitetets Oldsaksamling, Oslo (1945)
 • Villaer: Skjold i Fana, for broren (1911)
 • På Hop for Peter Lexau Grieg (1911)
 • Sandv. 4, Molde for dr. Swilh (1911)
 • Tilbygging for Rasmus Meyer, Krybbebakken, Bergen (1912–13)
 • Eget hus Solvn 122, Nordstrand
 • Militærbygninger: Offisersboliger, kjøkkenanlegg og brakker på Kvarven og de ytre befestninger ved Bergen (1914)
 • Div. bygninger ved Høytorp og Trøgstad festninger (1915–16)
 • Jernbanestasjoner (under overarkitekt G. Hoels ledelse): Notodden (1917)
 • Garnes (1918)
 • Åneby (1919)
 • Funksjonærbolig, Kongsberg
 • Div. på Numedalsbanen (1919)
 • Ljan (1922)
 • Restaureringer: Kirkeruiner, Ruinparken, Sarpsborg (1916)
 • Stein kirke, Ringerike (1921–24)
 • Norderhov kirke (1924–27)
 • Bergenhus (1929–40 og 1944–76)
 • Margaretakirkens ruiner ved Oslo (1933)
 • Frogner kirkeruiner, Romerike (1936)
 • Halsnøy klosterruiner (fra 1938)
 • Utstein kloster ved Stavanger (1937–65)
 • Bispekapellet ved Oslo Ladegård (1959)
 • Oslo Ladegård (1962–68)
 • Alt etter tildels omfattende arkeologiske undersøkelser
 • Prosjekter: Museumsbygning for Rasmus Meyer (1912)

Eget forfatterskap

 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1970, s. 231–34, se
 • Norske kongeborger, Oslo, 1980, bd. 2

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, s. 142–43, bd. 4
 • Lexow, E., Håkonshallen, Bergen, 1929, s. 141, 144, 157, 164, 170, 172
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 153
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1959, s. 183
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1969, s. 152
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1973, s. 153
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979, s. 721
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 672
 • Shetelig, H., Norske museers historie, Oslo, 1944, s. 50, 242 og 297
 • Alnæs, E., Norske hus, Oslo, 1950, s. 288 (ill.), m.fl.
 • Borre Bygdebok, Horten, 1954, s. 154–55
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, s. 196
 • Kirkebøe, M.C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 15 (ill.)
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 126 og 128 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1965, s. 422, bd. 6
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 266
 • Marstrander, S., Gerhard Fischer 1890–1977, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1978, s. 1–4
 • Tolo, H., Gerhard Fischers bibliografi 1911–1977, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1978, s. 231–34
 • Byggekunst, 1919-1921, s. 11, 34–41, 81–86 (ill.) og 152
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 18, 34, 95 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, s. 128
 • Byggekunst, 1925, s. 16
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 17
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 12, 28
 • Byggekunst, 1942, s. 32
 • Byggekunst, 1946, s. 74
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 17__mdash;18 (ill.) og 38
 • Byggekunst, 1957, s. 85–89 (ill.), 92–96 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, tillegg s. 17__mdash;18
 • Byggekunst, 1961, s. 122
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok registerbind, Sarpsborg, 1963, s. 314
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 196
 • St. Hallvard, registerbind, Oslo, 1956
 • Aftenposten, 13.09.1977
 • Bergens Tidende, 16.09.1977

Arkivalia

 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren, 1977, Opplysninger fra kunstneren
 • Skedsmo, T., To norske kunstsamlere ved århundreskiftet - Olaf Schou og Rasmus Meyer, Universitetet i Oslo, 1976, s. 143, 145, 146, magistergradsavhandling