B. skulle studert medisin, men brøt over tvert og begynte som tegner i flere Oslo-aviser, Verdens Gang, Aftenposten, Morgenbladet og Korsaren. I 1923 utvandret han til USA, hvor han begynte som frilanser for Woman's Home Companion og andre blader. Etter noen få måneder reiste han hjem igjen og ble i Norge til 1925. Da drog han atter til USA, denne gang for godt. Han ble en flittig medarbeider i The New Yorker, Life, Colliers, Judge og New York Times, og hans portretter og vitsetegninger gjorde ham berømt. B. gjorde en stor innsats under 2. verdenskrig, da han var knyttet til den norske informasjonstjeneste i London og leverte bidrag til sjømannsbladet Fram og Norsk Tidend.