R. kom antagelig fra Danmark, hvor den tyskfødte maler Jochim R. var i Christian 4s tjeneste fra 1606. R. er tilskrevet en rekke regimentsfaner i 1640–50-årene, utstyrt med heraldiske figurer, forgylling og staffering, samt militære emblemer. En rekke dyktig utførte portretter, bl.a. av Jonas Ramus og Kjeld Stub, har også vært tilskrevet ham. Disse bildene er alle sterkt preget av den nederlandske barokk. Etter honorarene å dømme har R. vært en aktet mann, som levde i velstand. Han arvet også en del gjennom sitt andre ekteskap med murmester Morten Pfundts enke, og i 1658 eide han to gårder i Christiania.