H. debuterte som maler i Stavanger i 1921 og som billedhugger på Høstutstillingen i 1925. Han malte landskap, miljø og interiørbilder. I Paris ble han oppmuntret av Per Krohg til å begynne å modellere, og fra 1927 arbeidet han mest med skulptur. Han har laget en rekke minnesmerker på Vestlandet, bl.a. Frihetskampen ved rådhuset i Sauda (bronse, 1946), som viser to mannsskikkelser i full legemsstørrelse. De falne i Time er representert ved en mor med sin sønn (bronse 1946). Han lagde også relieffer, brønnskulpturer, portrettbyster og enkelte dyregrupper. Særlig populær er hans Andemor i Byparken i Stavanger. Han malte særlig motiver fra Hillevåg, hvor han var bosatt. Hans siste skulpturarbeid var en portrettbyste av Eilert Sundt.