Da H. under sin utdannelse bodde i Kristiania, tegnet han for vittighetsbladet Hvepsen. Etter fem år i hovedstaden flyttet han tilbake til Haugesund. H. var en typisk hjemstavnsmaler. Han fant sine motiver i byen og i omegnen, særlig i Kvalvåg utenfor Haugesund. Han malte også barn, blomster og en del portretter. I de eldste maleriene er hans bakgrunn som tegner tydelig, men etter hvert kom han fram til en friere og mer malerisk form. Særlig skal et opphold på Island en sommer like før krigen ha virket stimulerende.