Liv og virksomhet

S. var ansatt hos arkitekt Arnstein Arneberg, Oslo 1945–47, arkitekt Marcel Lods, Paris 1947–48 og arkitektene Arne Pedersen og Reidar Lund, Oslo 1948–54. Fra 1954 hadde hun egen arkitektpraksis i Oslo. S. har vært amanuensis ved Arkitekthøyskolen i Oslo fra 1976.

Hos Pedersen og Lund hadde S. ansvaret for prosjektering og oppførelse av det norske studenterhuset i Cité Universitaire, Paris. Etter at hun startet egen praksis har hennes kjennemerke blitt det enkle, men gjennomarbeidede trehus. Gjennom de bygg hun har oppført og i undervisningen har hun ført videre holdninger formulert av Knut Knutsen. S.' arbeider er likevel preget av en stringens som er høyst personlig. For sin innsats med å videreføre og utvikle norsk trehusbyggeri, ble hun sammen med Jens S. belønnet med Treprisen. I 1945 var S. blant de studentene ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo som drev igjennom opprettelsen av Statens Arkitektkurs som senere har utviklet seg til Arkitekthøyskolen i Oslo.

Familierelasjoner

Datter av

 • Bibbi Næss (1881 - 1945)
 • Herman Foss Reimers, høyesterettsadvokat (1874 - 1961)

Gift med

Utdannelse

Praksis på byggeplass som innredningssnekker; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo bygglinjen, diplom 1945; Statens Arkitektkurs, Oslo, diplom 1946.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Flere studiereiser i Europa; lengre studiereise i Nord-Afrika 1975.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1946; medlem Sundts komité fra 1975, formann fra 1977; jurymedlem konkurransen om hustyper for W. G. Block Wathne A/S 1980.

Priser, premier og utmerkelser

Se Jens Selmer.

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Enebolig, Eiksstubben 9, Bærum (1955)
 • Enebolig, Sondrevn. 30 (1955)
 • Egen hytte (1957) sammen med Jens S., flere andre sommerhytter i Brekkestø
 • Eget hus, Trosterudstien 1 (1962) sammen med Jens. S.
 • Enebolig, Vettalivn. 8 B (1968)
 • Sommerhus, Brunlanes (1969)
 • Enebolig og atelier, Gråkamvn. 7 C (1974–76)
 • Tvillinghus, Skådalsvn. 27 (1976)
 • Maison Errahmani, steinhus i Provence (1978)
 • Hytte i Rukkedalen (1979)
 • Ombygging Storgata 12, Moss (1980)
 • Typehus for A/S Norsk Leca og Treopplysningsrådet
 • Reguleringsplaner fritidsbebyggelse på Hovnesset, Grimstad kommune, og Fjelldalsøy, Lillesand kommune
 • Regulering Grimelund hovedgård, Oslo. Se også Jens Selmer
 • Prosjekter: 2. premie i konkurranse Håndverkets Hus, Maihaugen, Lillehammer 1950 sammen med Olav Platou
 • Innkjøp Paléhotellet, Oslo 1950 som medarbeider hos Reidar Lund

Eget forfatterskap

 • Tradisjon og egenart, Fortidsvern, utg. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, 1978, nr. 4 s. 20–22 (ill.)

Litteratur

 • Bonytts byggebok, Oslo, 1956, bd. 2 s. 68–72 (ill.)
 • Bonytts byggebok, Oslo, 1969, bd. 4 s. 118–21 (ill.)
 • Bonytt hyttebok, Oslo, 1967, s. 85–87 (ill.)
 • Treprisen, D.2., Oslo, 1978, s. 10–25 (ill.)
 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 15–16 (ill.)
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Arkitektnytt, 1982, s. 93–94, 395
 • Byggekunst, 1957, s. 10–13 (ill.)
 • Byggekunst, 1965, s. 102–04 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 215 (ill.)
 • Byggekunst, 1974, s. 96–97 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 144–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 370–73 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 28–29 (ill.)
 • Forbrukerrapporten, Oslo, 1970, nr. 4 s. 16 (ill.)
 • Norsk hagetidend, Oslo, 1965, nr. 9 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 4 s. 22–24
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 8 s. 30–31
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 4 s. 36–39
 • Nye Bonytt, 1979, nr. 4 s. 69–73
 • Nye Bonytt, 1981, nr. 12 s. 28–33 (ill.)
 • Nye Bonytt spesial, 1982, nr. 1 s. 10–11 (ill.)

Arkivalia

 • Selmer, Wenche Elisabeth, Opplysninger fra kunstneren, 1981