Faktaboks

Lise Lie Stigen
Født
6. april 1938, Stavanger

En grundig innføring i fransk kunst og kultur har motivert S. for sitt senere valg. Etter studier i filologi ved universitetet, begynte hun sin kunstutdannelse ved akademiet i Århus, og debuterte der i 1962. I 1960- og begynnelsen av 70-årene var hennes malerier gjennomgående abstrakte i uttrykksformen. De er holdt i dempede, ofte samstemte toner. S. arbeider mye i lasurteknikk, legger tynne strøk med oljemaling lagvis og oppnår en gjennomskinnelig emaljeeffekt. Ofte legges lasuren over mer pastost malte strøk. Motivene er i de tidligere arbeidene både underfundige og drømmende. De synes å være basert på naturinntrykk og assosieres ofte med landskap. Det surrealistiske islettet ble etter hvert mer tydelig, og hun arbeider mye med romvirkninger. S. er mindre opptatt av tradisjonell billedoppbygning og rent formale kriterier. Derimot blir fargen og fargeklanger det essensielle i hennes malerier. Mot slutten av 70-årene begynte S. også å lage naturalistiske arbeider. Studiene er sirlige og nøyaktige avtegninger av naturen. Ofte fester hun seg ved gjenstander som løsrives fra sin miljøsammenheng. Dette gir en surrealistisk virkning, som i avbildninger av fiskekranier eller mer dagligdagse gjenstander. Tingen synes å leve sitt liv i en egen verden. S. har arbeidet mye med stilleben, men har etter hvert frigjort seg fra stillebenets formale krav. Gjennom farger og lys får hun ofte fram en underlig tvetydighet i maleriene. S. tegner, og arbeider i olje og akvarell. Akvarellene er harmoniske og enhetlige, og kan ha noe stillferdig mediterende over seg. S. har også laget portretter.

Familierelasjoner

Datter av

 • Alf Christensen
 • Aase Lie

Gift med

 • Anfinn Stigen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Jydsk Kunstakademi (nå Århus Kunstakademi) under Viktor Glysing Jensen og Waldemar Foersom Heyndal 1961-64

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stipend 1969 og -74
 • Inger og Edvard Munchs legat 1970
 • Lorch-Schives legat 1976
 • Statens reisestipend 1979
 • Th. Fearnleys Minnestipend 1982
 • Statens garantiinntekt fra 1983
 • Studiereiser til Frankrike 1972, -74, -77, -80
 • New York 1983

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Den Nasjonale Jury 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Statens Kunstfond, Danmark
 • Stockholms läns Landsting

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1966-1969
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutstillingen, 1977-1980
 • Høstutstillingen, 1982
 • Østlandsutst., 1979
 • Østlandsutst., 1981
 • Kunstnernes Påskeutst., Århus, 1962
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1966-1970
 • Nutida Nordisk Konst, Hässelby Slott, Sverige, 1980

Separatutstillinger

 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1970
 • Oslo Kunstforening, 1973
 • Oslo Kunstforening, 1976
 • Bergens Kunstforening, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1984
 • Gall. Musk, Lommedalen, 1978
 • Gall. Annen Etage, Haugesund, 1979
 • Gall. Cassandra, Drøbak, 1980
 • Sandvika kinovestibyle, 1981
 • Skaun Kunstforening, 1982
 • Ås Kunstforening, 1984

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 249
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 192
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66, 114
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 125
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 182
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 54
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 109
 • Durban, A., i Morgenposten, 10.09.1970
 • Morgenbladet, 10.09.1970
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 28.09.1970
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 15.09.1970
 • Egeland, E., i Aftenposten, 28.08.1973
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 29.08.1973
 • Hofseth, D., i Morgenbladet, 10.09.1973
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 13.09.1973
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 25.04.1974
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 08.05.1976
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 14.05.1976
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 18.05.1976
 • Flor, H., i Dagbladet, 14.05.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 17.10.1978
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 18.10.1978
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 18.10.1978
 • Riiser, L. G., i Asker og Bærums Budstikke, 07.12.1979, (ill.)
 • Eklund, T., i Aftenposten, 13.11.1980, (ill.)
 • Dybing, S., i Asker og Bærums Budstikke, 06.02.1981
 • Aftenposten, 04.01.1984
 • Flor, H., i Dagbladet, 13.01.1984
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 19.01.1984