En grundig innføring i fransk kunst og kultur har motivert S. for sitt senere valg. Etter studier i filologi ved universitetet, begynte hun sin kunstutdannelse ved akademiet i Århus, og debuterte der i 1962. I 1960- og begynnelsen av 70-årene var hennes malerier gjennomgående abstrakte i uttrykksformen. De er holdt i dempede, ofte samstemte toner. S. arbeider mye i lasurteknikk, legger tynne strøk med oljemaling lagvis og oppnår en gjennomskinnelig emaljeeffekt. Ofte legges lasuren over mer pastost malte strøk. Motivene er i de tidligere arbeidene både underfundige og drømmende. De synes å være basert på naturinntrykk og assosieres ofte med landskap. Det surrealistiske islettet ble etter hvert mer tydelig, og hun arbeider mye med romvirkninger. S. er mindre opptatt av tradisjonell billedoppbygning og rent formale kriterier. Derimot blir fargen og fargeklanger det essensielle i hennes malerier. Mot slutten av 70-årene begynte S. også å lage naturalistiske arbeider. Studiene er sirlige og nøyaktige avtegninger av naturen. Ofte fester hun seg ved gjenstander som løsrives fra sin miljøsammenheng. Dette gir en surrealistisk virkning, som i avbildninger av fiskekranier eller mer dagligdagse gjenstander. Tingen synes å leve sitt liv i en egen verden. S. har arbeidet mye med stilleben, men har etter hvert frigjort seg fra stillebenets formale krav. Gjennom farger og lys får hun ofte fram en underlig tvetydighet i maleriene. S. tegner, og arbeider i olje og akvarell. Akvarellene er harmoniske og enhetlige, og kan ha noe stillferdig mediterende over seg. S. har også laget portretter.