Faktaboks

Chrix Dahl
Dahl, Christian Axel
Født
5. januar 1906, Kristiania
Død
16. juni 1994, Oslo

På broen, 1932. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Gjøglerfamilie, 1933. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Selvportrett, 1933. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra sine studieår i Oslo og Italia og sin debututstilling i 1930 har D. virket som maler, tegner og grafiker, men med forkjærlighet for akvarell, penn og etseteknikker. Som tegner har han markert seg som en flittig illustratør med sans for artistisk form og poengtert fortelling. Hans strekstil kan deles i to faser: en tidlig, preget av en markant, loddrett strømmende penneføring med en klar og fast modellering ved hjelp av valørvariasjoner, som knytter an til tradisjonen fra Erik Werenskiold (f.o.m. Bjørnson, Tyrolersangen, 1932 t.o.m. Wergeland, Digte, 1945); og en senere, med en kvikk og konsentrert karakterisering i et luftig strekspinn, tydelig ansporet av Dunoyer de Segonzac, Ib Andersen og Ebbe Sadolin (f.o.m. Voltaire, Candide, 1946, utført 1945). I sin illustrasjonskunst tar D. ikke bare hensyn til fortellingens handling og atmosfære, men også til reproduksjonsteknikkens muligheter og til bokas utforming som helhet. D. har gjort en betydelig innsats som bokkunstner.

Om enn nær beslektet med hans pennetegninger og akvareller, forekommer D.s raderinger og litografier ikke som gjentagelser av disse. De bærer alltid preg av hans forståelse for medienes egenart. Hos Olaf Willums ble han fortrolig med koldnål, streketsning og akvatint, og den frie radérkunsts tradisjoner; gjennom opplevelsen av B. Brecht og K. Weils Tolvskillingsopera i 1931 fant han sin personlige form: en uttrykksfull men sober skildring av mennesker og miljøer basert på selvopplevde situasjoner, nennsomt formulert i en nyansert kombinasjon av strek og tone. Eksempler: Hos pikene i Turnbridge, Gatesangeren, Konferansier og Finale, (1931), (motiver fra Weil/Brecht); Napolitansk gårdsrom, Piazzale Mercato, (1932); alle Nasjonalgalleriet, Oslo. I de etterfølgende år benyttet han dessuten en med de samtidige pennetegninger nærmere beslektet strekføring i Pesten, (1933), Revolusjon, (1935), På broen, (1935), alle Nasjonalgalleriet. Etter verdenskrigen fant et stilskille sted også innen D.s grafikk. Billedflaten ble gjerne større og uttrykksformen friere. En kraftigere, mer dramatisk utnyttelse av akvatinten kan følges fra Fiskeren - Hommage à Piranesi (1949), over Den døde by - Atomtid (1961) og til Intrata à Magnasco (1976). Oftere finner man imidlertid en mer lyrisk elegant tone i D.s etterkrigsarbeider, f.eks. i Hommage à Debussy (1949), og Kirsebærtrær i sne (1955), begge Nasjonalgalleriet. Ved siden av landskapet, har dyr vært et yndet motiv. I Capricci I og II (1978, Nasjonalgalleriet) har D. tatt opp igjen og samlet i en upretensiøs, men kultivert skisseblad-lignende form utsnitt av tidligere års kjære motiv fra bøker og reiser.

Like viktig som hans virke som utøvende billedkunstner er D.s mangeårige innsats som kunstnerisk leder av Statens Håndverks- og Kunstindustriskole' radérklasse. Ikke så mye ved sine arbeiders eksempel, som ved sin varsomme veiledning og forståelsesfulle oppmuntring, har D. hjulpet fram de fleste av etterkrigstidens mange talentfulle grafikere. Også gjennom sine mange verv har han på en avgjørende måte vært med å fremme grafikkens og håndtegningens posisjon.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lilly Steen
 • Christian Axel Dahl

Gift med

 • Ellen Olsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • SHKS under Eivind Nielsen 1924–25
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold og Halfdan Strøm 1925–27
 • Radérklassen under Olaf Willums 1929–31

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1936 og -40
 • J.H. Brochs legat 1940
 • Tegnerforbundets stip. 1939
 • Holst Halvorsens Munchstip. 1963
 • Reiser til Italia 1927, -31, -36, -37 og -69
 • Tyskland 1927 og -31
 • Nederland, Belgia og Frankrike 1928, -29, -36 og -39

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer i radérklassen ved SHKS 1945–74
 • Medlem av Foreningen Norske Grafikeres styre som sekretær 1938–46, som formann 1946–53
 • styre- og jurymedlem i Oslo Kunstforening
 • medlem av direksjonen for Kunstnernes Hus, Oslo 1946–57
 • Den faste Jury 1945–51
 • medlem av Nasjonalgalleriets Råd og innkjøpskomité for nyere norsk grafikk og tegning 1967–78

Priser, premier og utmerkelser

 • Bokkunstprisen 1959
 • gullmedalje ved Biennalen i Fredrikstad 1976
 • R.1 St. Olavs Orden 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet med tegninger (ill. til Voltaire: Candide, 1945) og grafikk
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Moss Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bodø Faste Galleri
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Skien Billedgalleri
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Ateneum, Helsinki
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank

Illustrasjonsarbeider

 • B. Bjørnson: Tyrolersangen, Oslo 1932
 • N.J. Rud: Tusser og troll og andre eventyr, Oslo 1934
 • Asbjørnsen og Moe: 12 eventyr, Oslo 1934
 • K. Lorange og I. Wedervang: Livsforsikringsselskapet Idun 50 år, Oslo 1936
 • H. Wergeland: Hasselnødder, Oslo 1936 (tegninger Universitetsbiblioteket, Oslo)
 • I. Reichborn-Kjennerud og N. Schrøder-Nielsen: Matstell til sjøs, Oslo 1938
 • Eventyr fra mange land, Oslo 1942
 • H. Bugge Mahrt: Dikteren og eventyreren Arthur Rimbaud, Oslo 1944
 • H. Wergeland: Digte, Oslo 1945
 • J.F.M.A. de Voltaire: Candide eller Optimismen, Trondheim 1946 (tegninger Nasjonalgalleriet)
 • T. Fasmer Dahl: Trollmenn i toneheimen, Oslo 1947
 • M. Twain: Skandalen i Hadleyburg og andre historier, Oslo 1947
 • Tyri fabrikker, Margarinfabrikken gjennom 50 år, Drammen 1947
 • Y. Hauge
 • Eidsvoldsminner, Oslo 1948
 • R. Øksnevad: Franske vismenn, Oslo 1948
 • Y. Hauge: Feltkurerens julaften, Julehelg, Oslo 1948 s. 23, 24, 25
 • F. Marryat: Percival Keene, Oslo 1949
 • J. Verne: Den hemmelighetsfulle øy, Oslo 1949
 • M. Schulerud: Brev forteller historie, Julehelg, Oslo 1949, s. 21–23, 27, 28
 • O.-S. Anderssen: Hjemme i Oslo, Oslo 1950
 • P. Geraldy: Mannen og kjærligheten, Oslo 1950
 • A. Bjerke: Dikt om vin og kjærlighet, Oslo 1950
 • T. Fasmer Dahl: Eventyr i toner. Chopin - Schumann - Brahms, Oslo 1950
 • R. Øksnevad: Gamle franske kjærlighetsbrev, Oslo 1950
 • S. Zweig: Sjakknovelle, Oslo 1951
 • Sinbad Sjøfareren og andre eventyr fra Tusen og en natt. Fortalt av Kristian Elster d.y. Oslo 1951
 • M. Lorentzen: Pianette, Julehelg, Oslo 1951, s. 25, 27, 29
 • J. Borgen: Under grågåshimmel, Julehelg, Oslo 1952, s. 32, 33
 • D. Zwilgmeyer: Som kvinder er, Oslo 1953
 • S. Zweig: Leporella, Oslo 1954
 • C. Mc-Cullers: Balladen om den bedrøvelige kafé, Oslo 1955
 • H.C. Andersen: Aarets historie, Oslo 1955
 • Y. Hauge: Det store brevet, i Julehelg, Oslo 1955, s. 5, 8, 9
 • Y. Hauge: Opp i merset, Julehelg, Oslo 1955, s. 7, 9
 • J. Borgen: Svanen, Julehelg, Oslo 1956, s. 24, 27
 • A. de la Salle: Ekteskapets femten gleder, Oslo 1957
 • N.H. Rud: Markabøl, Juleglede, Oslo 1957
 • E. Mørike: Mozart på reise til Prag, Oslo 1958
 • T.F. Dahl: Ungdommens musikkhistorie, Oslo 1958
 • N.J. Rud: Gullring overvintrer, Juleglede, Julehelg, Oslo 1958, s. 7, 9
 • C. Sandel: Lola, Julefest, Oslo 1958
 • Nic. Stang: Hverdag blant italienere, Oslo 1959
 • A. Øverland: Jeg gikk i rosengården, Oslo 1960
 • S. Hagemann: Henrik Wergelands hustru Amalie Sofie Bekkevold 1819- 1889, Oslo 1960
 • H. Mjøen: Tanker til dig, Oslo 1961
 • H. Wergeland: Piletræerne og skjæren, Julefest, Oslo 1961, (u.s.)
 • H. Mjøen: Nye tanker til dig, Oslo 1963
 • Gyldendals leseverk, Oslo 1963–1968
 • H.C. Andersen: Børnesnakk, Julefest, Oslo 1963, s. 33
 • A. Kielland: Folkefest, Oslo 1965
 • B. Herre: En jegers erindringer, Oslo 1966
 • Dagbok, Oslo 1969
 • I. Arnulf: Anemone mot asfalt, Oslo 1973
 • R. Hanssen: På multegress og villstrå, Oslo 1978
 • Norsk Forening for Grafisk Kunst 1931 (2 rad.), 1934, -35, -38, -40, -48, -55 og 1966
 • Kunst i sykehusene 1950
 • Fem grafikere, Landslaget Kunst i Skolen 1975

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, 1930-1933
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1935
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1937-1938
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1945-1952
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1954
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1956-1960
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1968
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1974
 • Interskandinavisk grafikkutstilling, Helsinki, 1931
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Bianco e Nero - Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • København, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939
 • Nordisk Grafikkunion, Stockholm, 1946-1947
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1964
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1967
 • Den Officielle Norske Kunstudstilling, København, 1947
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1948
 • Grønningen, København, 1949
 • Exposicão de Peintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Roma, 1955
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norsk Nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Ung Norsk Kunst, Danmark, 1965-1966
 • Efterårsudst., Charlottenborg, København, 1965
 • Soucasna norska grafika, Tsjekoslovakia, 1967
 • Tegnerforbundets vårutstilling, 1971

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1955
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1959
 • Chrix Dahl og elevene, Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1971
 • Trondheim Kunstforening, 1977
 • Nasjonalgalleriet, 1979

Portretter

 • Malt selvportrett gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, bd. 2, Oslo 1953, s. 205

Eget forfatterskap

 • Alessandro Magnasco, Kunst og Kultur, 1933, s. 33–44
 • Mesteren på Ekely, Kunst og Kultur, 1946, s. 217–228
 • Omkring Nordisk Kunstforbunds utstilling av grafikk i Nasjonalgalleriet, Spektrum, 1947, s. 49–52
 • Premierte illustrasjoner, Bokbladet, Oslo, 1958-1966
 • Grafikkens dilemma, K. i dag., 1959, s. 39–53
 • Det lange ridt (Håkon Stenstadvold), Bonytt, 1963, s. 157–163
 • Tegneren og grafikeren, i H.L. Tveterås og F. Matheson (red.), En bok om Thorbjørn Egner, Oslo, 1972, s. 20–31
 • Utenfor Roms mure, 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Oslo, 1975, s. 15–16, Landslaget Kunst i Skolen
 • En guldalder i dansk tegnekunst og Arne Ungermann, Arne Ungermann, 1979, utstillingskatalog Nasjonalgalleriet

Litteratur

 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1971, s. 11, 73, 189
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1969, s. 50
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1972, s. 62, 66, 120
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1975, s. 64, 110
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1976, s. 62
 • Bonytt, 1941, s. 12
 • Bonytt, 1946, s. 194, 195, 203
 • Bonytt, 1949, s. 64, 65
 • Bonytt, 1950, s. 10
 • Bonytt, 1951, s. 54, 141
 • Bonytt, 1958, s. 212
 • Bonytt, 1959, s. 39
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk, Oslo, 1941, s. 75–76, 77 (ill.)
 • NKL, Oslo, 1944, s. 31 (ill.)
 • R.R., i Morgenbladet, 03.07.1946
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 9, 79, 188, 249–50 (ill.)
 • Holm, A.E., i Verdens Gang, 15.01.1949
 • Aftenposten, 11.05.1950
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 190, 191, 205, (ill.)
 • Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 16 (ill.), Foreningen Norske Grafikere
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 20 (ill.), Landslaget Aktuell Kunst
 • Oslo, 1956, s. 45 (ill.), NKL
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo 1958, s. 41 (ill.)
 • Østby, L., Chrix Dahl. Tegneren, grafikeren, læreren, i Chrix Dahl og elevene, Oslo, 1961, (ill.), katalog Kunstnerforbundet
 • Refsum, T., i Vårt Land, 13.04.1961
 • Østby, L., Norsk tegnekunst, Oslo, 1963, s. XXXI, II, (ill.)
 • 106 Norske grafikere, Oslo, 1965, s. 26 (ill.), Landslaget Aktuell Kunst
 • [Moen, A.], Dagbok, Oslo, 1969, (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 4, s. 390
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 31 (ill.), 32–33
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Oslo, 1975, (ill.), Landslaget Kunst i Skolen
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 228
 • Breivik, A., Om grafikk, Oslo, 1977, s. 80 (ill.)
 • Thiis, R., i Arbeider-Avisa, 07.12.1977
 • Holm, A.E., i Adresseavisen, 09.12.1977
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1979, s. 116
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 3, s. 141
 • Radérklassen 80 år, 1979, utstillingskatalog Nasjonalgalleriet, med innledning av S. Helliesen
 • Helliesen, S., Chrix Dahl. Grafikk, 1979, (ill.), utstillingskatalog Nasjonalgalleriet
 • Flor, H., Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 9 (ill.), 10