Faktaboks

Else Halling
Født
3. juli 1899, Øvre Eiker
Død
14. februar 1987, Oslo

H. drev privat vevskole i Trondheim, Tromsø, Bodø, Drammen og Oslo før hun i 1941 ble lærer i billedvev ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo. I 1951 ble hun leder for AS Norsk Billedvev. For Kunstindustrimuseet i Oslo kopierte hun enkelte av dets gamle norske billedtepper. Forut for rekonstruksjonene lå et grundig studium av de gamle originalene, der hun gjorde flere viktige funn. H.s erfaringer fra dette arbeidet, der hun benyttet Baldisholteppets enkle teknikk og plantefarget garn fra spelsauens dekkhår, førte til en fornyelse av vår billedvevtradisjon. H. har vevd en rekke tepper etter kartonger av kjente kunstnere, i første rekke Kåre Mikkelsen Jonsborg og Håkon Stenstadvold. Dette gjorde hun i nært samarbeid med kunstnerne. Billedteppene inntar en viktig plass i etterkrigstidens norske monumentalkunst. H. har også laget ryer, putetrekk, løpere osv. etter egne tegninger.

Familierelasjoner

Datter av

 • Marie Halling (1877 - 1965)
 • Johannes Swensen, sogneprest (1863 - 1920)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under August Eiebakke, Eivind Nielsen og Theo. Wilberg 1917-21
 • Nini Stoltenbergs vevskole

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Sverige, Finland, Danmark, Frankrike og Østerrike
 • Opphold i USA 1922-25

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer i billedvev ved Statens kvinnelige industriskole 1941-63
 • Leder av AS Norsk Billedvev 1951-67
 • Medlem av Landsforbundet Norsk Brukskunsts råd 1949-62

Priser, premier og utmerkelser

 • R1St.O.O
 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Representert i Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Billedtepper etter kartong av følgende kunstnere: Else Poulsson: St. Hallvard, Oslo rådhus (1948). Kåre Mikkelsen Jonsborg: Bataljer på Lilletorvet, Oslo rådhus (1950)
 • Sagbruket, Oslo rådhus (1951)
 • Kjølhalingsplassen, Oslo rådhus (1952)
 • Historien, Haugesund rådhus (1952)
 • Geografien, Haugesund rådhus (1953)
 • Fremmed havn, Haugesund rådhus (1955)
 • Håkon den 5.s bryllup på Akershus, Golå høyfjellshotell (1956)
 • Musikk i det fri, Rikstrygdeverket (1960)
 • Overflødighetshornet og Jeg tok min nystemte, Hotel Norge, Bergen (1965)
 • Midtsommerdans, Den norske Creditbank (1966). Håkon Stenstadvold: Nordfarerstevne, Bergen Bank (1954)
 • Solen og årstidene, Bærum kommune, rådhuset (1958)
 • Husdyrteppe I og II, Norges Kjøtt- og Fleskesentral (1958)
 • Festpolonese, Grand Hotel, Oslo (1961)
 • Velkommen til gårds I og II, Hotel Norge, Bergen (1964)
 • Heroica, Riksdagshuset, Helsinki (1967). Alf Rolfsen: Kongeteppet, Det Kgl. Slott (1955). Bjarne Rise: Alterduk til Gamvik kirke (1957)
 • Porten til Paradiset, Moss sykehuskapell (1959)
 • Fem billedtepper til prekestolen i Namsos kirke (1960)
 • St. Sunniva, Hotel Norge, Bergen (1964)
 • Dona nobis pacem, Den norske Creditbank (1965). Karen Holtsmark: Verdure, Den norske Creditbank (1957)
 • Solens gang I-III, Stortinget (1959-65). Arne Ekeland: Den siste vikingferd, (opprinnelig laget til Akershus), Sig. Bergesen d.y. & Co. (1963)
 • Kopier av billedtepper i Kunstindustrimuseet i Oslo: Baldisholteppet, Det norske studenthus i Paris, Kong Haakons kirke, København
 • Kong Salomos visdom, Bodø rådhus
 • To Helligtrekongertepper, Den norske Sjømannskirke, Göteborg
 • Sandsvær-antependiet, Norderhov kirke

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Arbeider fra A/S Norsk Billedvev, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1953
 • Arbeider fra A/S Norsk Billedvev, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1956
 • Atelier Norsk Billedvev, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1957
 • Norsk billedvev. Et atelier og en epoke, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1982
 • Billedvävnad för Oslo Rådhus, Röhsska Konstslöjdmuseum, Göteborg, 1950
 • Hin opinbera norska listsýning, Reykjavik, 1954
 • The Arts of Norway, The Morse Gall. of Art, Florida, 1957
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Göteborg, 1957
 • Norske billedtepper, Bergens Kunstforening, 1961
 • Internasjonal tapisseriutst., Lausanne, 1962
 • Internasjonal tapisseriutst., Lausanne, 1965
 • Stenstadvold, H.s separatutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1963
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1963
 • Kartonger og billedtepper av K. Jonsborg, Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Maihaugen, 1967
 • Norsk vevkunst i det 20. århundre, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1970
 • Norsk vevkunst i vårt århundre, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1973
 • K. Jonsborgs minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1979

Eget forfatterskap

 • Arbeidet i billedvevklassen idag, Statens kvinnelige industriskole 1875-1950, Oslo, 1950, s. 108-10
 • Journal til et arbeide, Norsk Husflid, Oslo, 1975, nr. 3, s. 2-3 (ill.)
 • Gamle tepper - ny inspirasjon, Kunstindustrimuseet i Oslo årbok 1972-75, Oslo, 1978, s. 111-18 (ill.)

Litteratur

 • Vreim, H., Norwegian decorative art today, Oslo, 1937, s. 16 (ill.), 24 (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 13-14 s. 19
 • Kunsten idag, 1953, hefte 25 s. 52-56 (ill.)
 • Engelstad, E. S., Kunstindustrien, Oslo, 1950, s. 198-99 (ill.)
 • Just, C. (Red.), Rådhuset i Oslo, Oslo, 1952, bd. 2, s. 230, 232-34 (ill.), 236-39 (ill.)
 • Just, C. (Red.), Rådhuset i Oslo Fører gjennom bygningen, Oslo, 1953, s. 22-23 (ill.), 28-29 (ill.)
 • Kielland, T. B., Norsk billedvev 1550-1800, Oslo, 1953, bd. 1, s. 25, 113
 • Aars, F., Norwegian arts and crafts, industrial design, Oslo, 1957, s. 45 (ill.), s. 54-55 (ill.)
 • Aars, F. (Red.), Brukskunst i hjemmet, Oslo, 1961, s. 104 (ill.), 275
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968-1979
 • Hoffmann, M., i Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen årbok 1963-68, Bergen, 1969, s. 98-99
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 204
 • Schulerudn, M., På Grand i hundre år 1874-1974, Oslo, 1974, s. 128 (ill.), 251
 • Engelstad, H. (Red.), Forming i 100 år. Fra den kvindelige Industriskole i Christiania til Statens lærerskole i forming 1875-1975, Oslo, 1975, s. 48-50 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 271
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 439
 • Parmann, ø., Norsk billedvev. Et atelier og en epoke, Oslo, 1982, (ill.)
 • Bonytt, 1948, s. 181, Tidsskrifter og aviser
 • Urd, Oslo, 1948, s. 233-34 (ill.)
 • Morgenbladet, 12.03.1948, (ill.)
 • Bonytt, 1950, s. 162 (ill.), 164 (ill.), 165
 • Haugstøl, H., Vannkummen på Vaterlands torv, Juleglede, Oslo, 1950, s. 20-23 (ill.)
 • Urd, Oslo, 1950, s. 296-97 (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.03.1950
 • Engelstad, H., En ny æra i norsk billedvev, Vi selv og våre hjem, Oslo, 1950, nr. 4, s. 8-9 (ill.)
 • Engelstad, H., Nye veier og gammel tradisjon i norsk billedvev, Vi selv og våre hjem, Oslo, 1951, nr. 6, s. 18-19 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 201
 • Bonytt, 1953, s. 174 (ill.)
 • Refsum, T., Ny norsk billedvev, Bonytt, 1953, s. 135-37 (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 11.05.1953
 • Kavli, G., Hvorfor nettopp billedvev?, Bonytt, 1956, s. 128-32 (ill.)
 • Engelstad, H., Billedvevingen som monumentalkunst, Vi selv og våre hjem, Oslo, 1956, nr. 1 s. 6-7 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 102-04 (ill.)
 • Dagbladet, 30.11.1959, (ill.)
 • Aftenposten, 25.01.1961, (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 160-61 (ill.)
 • Bryn, E., i Dagbladet, 21.01.1965, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 21.09.1965, (ill.)
 • Bøe, A., i Dagbladet, 02.10.1965, (ill.)
 • Stenstadvold, H., Store ting i Stortinget, Bonytt, 1967, s. 33-35 (ill.)
 • Poulsson, E., i Dagbladet, 08.05.1967
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 09.05.1967
 • Aftenposten, 08.12.1967, (ill.)
 • Bryn, E., i Dagbladet, 09.12.1967, (ill.)
 • Engen, E. M., Tradisjonsrikt kunsthåndverk i fare, Nye Bonytt, 1968, nr. 1 s. 4-5 (ill.)
 • Engelstad, H., Fornyelsen i billedvev på Statens kvinnelige Industriskole 1942-1966, Norsk Husflid, Oslo, 1975, nr. 5 s. 3 (ill.)
 • Aftenposten, 09.07.1975, (ill.)