H. drev privat vevskole i Trondheim, Tromsø, Bodø, Drammen og Oslo før hun i 1941 ble lærer i billedvev ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo. I 1951 ble hun leder for AS Norsk Billedvev. For Kunstindustrimuseet i Oslo kopierte hun enkelte av dets gamle norske billedtepper. Forut for rekonstruksjonene lå et grundig studium av de gamle originalene, der hun gjorde flere viktige funn. H.s erfaringer fra dette arbeidet, der hun benyttet Baldisholteppets enkle teknikk og plantefarget garn fra spelsauens dekkhår, førte til en fornyelse av vår billedvevtradisjon. H. har vevd en rekke tepper etter kartonger av kjente kunstnere, i første rekke Kåre Mikkelsen Jonsborg og Håkon Stenstadvold. Dette gjorde hun i nært samarbeid med kunstnerne. Billedteppene inntar en viktig plass i etterkrigstidens norske monumentalkunst. H. har også laget ryer, putetrekk, løpere osv. etter egne tegninger.