Faktaboks

John Hansen Budalsplass
Født
21. juli 1798, Budal
Død
1. juni 1874, samme sted

B. tok lærdom av andre bygdekunstnere i distriktet og drev utstrakt selvstudium ved hjelp av lånt litteratur. Han var meget allsidig og drev med snekring, male- og lakkarbeid, gipsstøping, ben- og hornarbeid og smedhåndverk ved siden av treskjæring. Allerede i 20-årsalderen hadde han arbeidet og skåret ut flere hundre runde esker og sylauper, og han var aktiv til sin død. Større esker er signerte og nummererte, laupene er nummererte. Det er særlig disse trekoppene ved siden av trykte alfabettavler som har gjort B. kjent i bygdene langs Gaula og Sokna, i Rørosdistriktet og Nord-Østerdalen. Verkstedet har vært i hjemmet, mens produktene for en stor del er spredt ved ferdeskjøringen gjennom bygden og trolig ved markedshandel. Trekoppene er oftest brunmalte før skjæringen, som er risset i flaten og får stå i trematerialets naturlige farge. B. dekker lokk og sider med velkomponerte flate- og bordornamenter, der også navn og datering er ornamentalt utført med sterkt slynget linjespill. Komposisjonen kan være asymmetrisk. Blant motivene finner man gjerne stiliserte blomster kombinert med blad- og båndformer. Ornamenter og innskrifter er meget regelmessig skåret og velformet, preget er ensartet og profesjonelt.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Kirsti Olsdotter Bjerkli (1774 - 1863)
  • Hans Johnssønn Svardal, skomaker (1766 - 1840)

Gift med

  • Gunhild Svendsdotter Storbudal (1795 - 1879)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Singsås bygdemuseum

Litteratur

  • Flakne, O. B., Bygdekunstnaren J.H. Budalsplass, Trøndertun, 1931
  • Bakken, J., Billedhugger Hans Johnsen Budal, Gauldalsminne, 1935, 10. hefte
  • Sømark, J., Gard og grendeliv i Budalen, Trondheim, 1971