Faktaboks

Alfred Oster
Født
1893, Kristiania
Død
1967

O. fant sitt kunstneriske uttrykksmiddel i grafikken og arbeidet mest med litografiet. Med fin tegnekunst og utpreget sans for de sorte valører oppnådde han stor malerisk virkning, bl.a. i portrettene Ung pike (1915, Nasjonalgalleriet, Oslo) og Waisengutt (1916, Nasjonalgalleriet). O. deltok sjelden på utstillinger, men ble en av foregangsmennene innen norsk grafikk. Sammen med Olaf Willums og Kristofer Eriksen tok han i 1919 initiativet til foreningen Norske Grafikere.

Utdannelse

  • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Johan Nordhagen 1908–14

Stillinger, medlemskap og verv

  • Medstifter Foreningen Norske Grafikere 1919

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Nasjonalgalleriet, Oslo
  • Innkjøpt av Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

  • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1916, -29

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
  • Landsutstilling, Trondheim, 1930

Litteratur

  • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s. 200, katalog Jubileumsutstillingen 1914
  • Ingebretsen, E., Willums, O., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 76, 79, 83, 99, ill. xxxvii
  • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 61, 69 (ill.)