Faktaboks

Harald Petersen
Petersen, Harald Frithjof
Født
14. august 1888, Kristiania
Død
19. juli 1971, Bærum

P. var ansatt hos arkitektene Henrik Nissen, Kristiania 1908-09, Herman Backer samme sted 1909-10, Sigurd Lunde, Bergen 1910-12, Carl og Jørgen Berner, Kristiania 1912-13, Einar Engelstad samme sted 1913, Harald Aars samme sted 1913-14, Kristian Biong og Henning Kloumann, begge i Kristiania. P. var ansatt som arbeidspartner hos Sigurd Lunde, Bergen i perioden 1915-21, med egen praksis 1917-18 og 1920-22. Fra 1922 hadde han egen praksis i Oslo med unntak av årene ca. 1936/37–38 da han var ansatt hos Holger Sinding-Larsen.

For Herman Backer tegnet P. Jønsberg Landbruksskoles internatbygning, Stange (ca. 1909-13), en bygning preget av nordisk nybarokk, og for Sigurd Lunde har han angivelig tegnet fasaden til Dale Sindsykehus, Rogaland (1911-13). For Harald Aars tegnet han flere forretningsgårder, bl.a. Torggata 7 (1913), alle i nybarokk. P. arbeidet i mange år som medarbeider og selvstendig arbeidspartner hos Sigurd Lunde i Bergen, og han hadde her mer selvstendige oppdrag enn hva som tidligere har vært alminnelig kjent. Den svenske nybarokken som preger mange av bygningene, f.eks. Damernes Hus, Nygårds gt. 4 (1915-16), kan gå tilbake på P.s studieopphold i Sverige i 1914. Svensk nybarokk preger også deres prosjekt til Grand Hotel, Bergen (1919) og vinnerutkastet til Bergens Handels- og Rederiforenings bygg (1919). P. tegnet også sammen med Lunde en rekke villaer i Bergen. P. fikk i 1918 tildelt utførelsen av Eugène Hanssens småhjem for gamle, Oslo, og etablerte egen praksis i Kristiania. I årene 1918-28 ble det oppført i alt over 20 hus mellom Kirkeveien, Sognsveien, Stensgaten og Thulstrups gate Anlegget med småhus i et parkområde omgitt av større bygninger med spesialfunksjoner, var inspirert av tidens hagebyideer. Småstuene er lave, pussede teglsteinshus med valmtak og to-etasjes midtrisalitt. I 1930-årene arbeidet P. i tidens funksjonalisme. Sammen med Harald Aars tegnet han den 8 etasjer høye Ingwald Nielsen, Torggt. 4–6, Oslo (1930-33) i glass og betong med runde hjørner. Som ansatt på Holger Sinding-Larsens kontor overtok P. fullførelsen av Universitetsbiblioteket i Oslo etter Sinding-Larsens død i 1938. Han utførte den funksjonalistiske østfløyen (1939-45).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karoline Mathilde Jacobsen (1858 - 1911)
 • Harald Frithjof Petersen, maler, overlærer (1850 - 1933)

Gift med

 • Bergen med Sigrid Friis Sivertsen (1897 - 1975)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under bl.a. Herman Major Schirmer 1904-08

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Danmark og Sverige, bl.a. København og Stockholm 1914

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie møbler Bergens håndverks- og industrifor
 • 2. premie og delvis utførelse sølvkonkurranse om korpus (utført) og bestikk for Kristiania Haandverks- og Industriforenings konkurranse 1922

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Jønsberg Landbruksskoles internatbygning, Stange (ca. 1909-13) sammen med H. M. Backer
 • Fasaden, Dale Sindsykehus, Rogaland (1911)
 • Malmanger prestegård
 • Rjukans byanlægs bolig for ugifte arbeidere (1914) sammen med Aars, H.
 • Kommunale gamlehjem, Sarpsborg (1914) og kinoen Regina Theater (senere Evangeliesalen), Nordregt. 18 (1915), begge sammen med Aars, H.
 • Melkesentralen, Schweigaards gt.
 • Adamstuen sykehjem, Kirkevn. 161 (1918-26)
 • Eugène Hanssens aldershjem, Stensgt. 45–51
 • Økonomibygning Stensgt. 49 (1922-28, utvidet 1932-34 og -36/37)
 • Eugène Hanssens småhjem for gamle, Stensgt. 50, Kirkevn. 167-71 (1922-28, utvidet 1932-34, -36/37 og -45)
 • Saugbankens Stuer og Enkestuer, Kirkevn. 163–65 (1922-28)
 • Gamlehjem, Thulstrups gt. (1933-34), etter 2. premie i konkurranse 1918
 • Kiosk, Adamstuen (1930-34)
 • Gamle Aker menighetshus (1926), prestebolig, Geitemyrsvn. 7 D (1927-28)
 • Kino, Nøtterøy (1937) sammen med Eirik Eikrann
 • Østfløyen, Universitetsbiblioteket i Oslo (1939-45) sammen med Holger Sinding-Larsen
 • Kioskanlegg, Ullevål sykehus (1947) sammen med Birger Vernang
 • Inventar (utvalg): Kristiania Folkerestauranter (1914-15) sammen med H. Aars
 • Universitetsbiblioteket i Oslo (1942-45)
 • Smijernsporter Solheim gravkapell (1916)
 • Leie- og forretningsgårder: Alle i Oslo. Torggt. 7 (1913) og 4 (1914) sammen med H. Aars
 • Støa's Keramiske Industri, Tromsøgt. 7 (1925-35)
 • Ingwald Nielsen senteret, Torggt. 4–6 (1930-33) sammen med Aars, H.
 • Om- og påbygning Rosenborgkomplekset, Pilestredet 75 C og Norabakken (1946-49 og -55)
 • Rosenborggt. 19 (1938-40, 1945-50)
 • Rosenborggt. 15–17 (1959)
 • Om- og påbygning, Øvre Vollgt. 11 (1949-53) og Gladengvn. 10 (1951)
 • Bolighus: I Bærum når ikke annet er nevnt. For politifullmektig Grundt, Orkdalsøren (Orkanger) (1916)
 • Nedre Næsset 11, Bergen (1917)
 • Ombygging Rosenkrantz gt. 3, Bergen (1918)
 • Kronstad 152, Bergen (1918)
 • I Asker for doktor Th. øvergaard (1923)
 • Egen bolig, Månevn. 14 (1923-24)
 • Om- og påbygning Ekkovn. 16 (1928-34)
 • Landsted, Brønnøya, Asker for generalkonsul Ingwald Nielsen og grosserer, konsul Odd Nielsen (1929-31)
 • Nesbruvn. 17, Asker (1935)
 • Bjørnsvikvn. 19 (1936)
 • Tilbygning Tanumvn./Vågebyvn. for Koch
 • I Åsgårdsstrand for fru Anna Isaksen (1937) sammen med E. Eikrann
 • G.nr. 1 parsell 15 (1946)
 • Om- og påbygning Gyssestadkollen 4 (1946 og -64)
 • Villa Utsikten, Steinsheia, Asker for Søyland (1947-49)
 • G.nr. 27/328 parsell 17 (1949)
 • Solhaugvn. 30 (1950-54)
 • Om- og påbygning Bjerkealléen 15 (1949-54 og -63)
 • Skogfaret 15, Oslo (1952-53)
 • Om- og påbygning Drammensvn. 439 (1957-58)
 • Hytteanlegg Burud (g.nr. 113/33) (1958)
 • Ombygging Storengvn. 217 (1960)
 • Sammen med Sigurd Lunde: I Bergen når ikke annet er nevnt
 • Dale Sindsykehus, Rogaland (1911-13)
 • Bergens kraftstasjon, Samnanger
 • Damernes Hus, Nygårds gt. 4 (1915-16)
 • Tuberkulosehjem, Sandviken (1917)
 • Likkapell og forstanderbolig, Solheim gravkapell (1915)
 • Bolighus sammen med Sigurd Lunde: Storhaugen 18 (1915-16)
 • Storhaugen for Arthur Allers (1915-16)
 • Bjørndalen 17 og 18 (1916)
 • Bjørndalen 19 (1916) og 8 (1917) sammen med Erik L. Rasmussen og Sigurd Salicath
 • Villaer i Landåsvn. og Landåsstredet (1922)
 • Prosjekter: Gamlehjem på Ila, Oslo (1925-29)
 • Hotell i Sogn (1926-27) sammen med S. Lunde
 • Gamlehjem på Fagerborg, Oslo
 • Lagerhaller, Schweigaards gt. 26 og Mandalsgt. for Dahl, Jørgensen & Co (1937)
 • Bygning for Bærum Roklubb, Kalvøya, Bærum (1962)
 • Konkurranseprosjekter sammen med S. Lunde: Kongebolig på Aarstadhaugen, Bergen (1910)
 • Innkjøp stasjonsbygning Dovrebanen (1912?)
 • 2. premie arbeiderboliger, Damsgaard, Bergen
 • Innkjøp tuberkulosehjem, Bergen
 • Innkjøp Grand Hotel, Bergen (1919)

Litteratur

 • Tidens Tegn, 17.07.1910
 • hefte. konkurransen om Dovrebanen, (Kristiania, 1912
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, nr. 17–19
 • Teknisk Ukeblad, 1918, s. 252
 • Teknisk Ukeblad, 1919, s. 420, 556, 684–90 (ill.)
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 75–81, 141–51 (ill.)
 • Byggekunst, 1921, s. 110–13 (ill.)
 • Byggekunst, 1922, s. 127
 • Byggekunst, 1923, s. 64
 • Byggekunst, 1933, s.53 (ill.)
 • Bergens Tidende, 17.07.1919
 • Bergens Tidende, 11.10.1919
 • Skagen, C., Bergens Tidende, 29.04.1920
 • Ørebladet, 1926, november
 • Tidens Tegn, 17.12.1930
 • Ingwald Nielsen gjennem 35 år 1897-1932, Oslo, 1933
 • Dagbladet, 13.03.1940
 • Aftenposten, 29.07.1940
 • Morgenposten, 23.06.1941
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 122, 244, 310, 326
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 234
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 157 (ill.)

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i aarene 1880-1930, Bergen, 1932
 • Sinding, K., Arkitekt Harald Petersen, manuskript Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren
 • Byggedirektørens arkiv, Oslo
 • Kristiania Arkitektforening
 • Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbunds medlemsarkiv
 • Universitetsbiblioteket, Oslos utklippsarkiv
 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Harald Petersen