Faktaboks

Vilhelm Tveteraas
Tveteraas, Ingolf Vilhelm Bull
Født
18. april 1898, Stavanger
Død
4. januar 1972, Oslo

T. var utdannet som tannlege. Under studietiden var han ett år elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Siden drev han sin kunstneriske virksomhet parallelt med tannlegeyrket. Han debuterte på Høstutstillingen i 1931 som tegner, året etter som maler. I sine yngre år dyrket han vesentlig malerkunsten i landskaper, figurbilder og enkelte portretter. Omkring 1940 tok han opp tresnittet som siden var hans viktigste uttrykksform. Innenfor fargetresnittet ble han en av de ledende i etterkrigstidens norske grafikk. Men fremdeles var svart-hvitt-kontrasten det dominerende med brutte jordfarger eller rosa satt varsomt inn. Motivene er hovedsakelig hentet fra Ryfylke, Jæren og Telemark. T. skildret mennesker i arbeid på gård, i skog og ved sjø. Ikke sjelden har bildene et innslag av humor. De kan også ha et symbolsk innhold. Hans arbeider er utpreget norske i sin karakter med en enkelhet og kraft i slekt med folkekunsten. Han arbeidet i store, enkle flater hvor treets struktur og sporene av jernene fikk spille med. De djervt skårne

Spellemann (1946) og Mann og stut (1948) innleder en rik periode i T.s produksjon. Noe av det samme konsentrerte uttrykk finnes igjen i det monumentalt oppfattede Bosettere (1948) og det kraftig formede Naust i Høgsfjord (1951), mens Tømmerhoggere (1952) med sitt rike linjespill gjenspeiler samhørigheten mellom menneske og natur. Fra de senere år kan nevnes det stramt forenklede Ensom rytter (1965).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rasmus Tveteraas, skoleinspektør
 • Laurentze Mæle

Gift med

 • Signe Edgren Hofgaard

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen 1918–19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1953
 • Statens stipend 1956
 • Bærum kommunes stipend 1963
 • Studiereiser til Tyskland 1934
 • Paris 1938
 • Italia 1963

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, jurymedlem
 • Jurymedlem Landslaget Kunst i Skolen-konkurranse om fargegrafikk til skolene 1957

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Universitetsbiblioteket, Oslos grafikkarkiv
 • Victoria & Albert Museum, London
 • Bibliothéque Nationale, Paris
 • Museum of Modern Art, New York
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Museum Dahlem, Berlin
 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Gjøvik, Sarpsborg, Sandnes og Seljord Kunstforeninger
 • Norges Bank

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1931-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1968
 • Høstutstillingen, 1970
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutst., 1940
 • Malere og billedhuggere fra Stavanger, 1949
 • Norsk kunst fra Edv. Munch til i dag, 1953-1954
 • Norsk landskapskunst gjennom 150 år, 1958
 • Fransk og norsk grafikk, 1959
 • Norske grafikere 40 år, 1960
 • Hesten i norsk kunst, 1962
 • Rogalands kunst gjennom 100 år, 1965
 • Norske grafikere 50 år, 1969
 • Tema tre, 1984
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1946-1947
 • Nordisk Grafikkunion, 1948
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1949
 • Nordisk Grafikkunion, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, 1956
 • Nordisk Grafikkunion, 1960
 • Nordisk Grafikkunion, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, 1964
 • Nordisk nutidskunst, 1966
 • Nordisk Grafikkunion, 1967
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Biennalen i São Paulo, 1955
 • Norwegische Graphik, 1955
 • Norsk nutidskonst, 1956
 • Norveska grafika, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, 1956
 • The Arts of Norway, 1957
 • 1. internasjonale Triennale for fargegrafikk, 1958
 • Norsk nutidskonst, 1958
 • Norwegische Graphik des X. Jahrhunderts, 1958-1959
 • Contemporary Prints from Norway, 1958-1959
 • Norwegian Graphic Art, 1961
 • Norsk nutidskonst, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Grafika Norweska, 1966
 • Zehn Graphiker aus Norwegen, 1967
 • Sou+vcasná Norská Grafika, 1967
 • Gravures norvegiénnes contemporaines, 1969
 • Contemporary Prints from Norway, 1971

Separatutstillinger

 • Kultur og Minne, 1942
 • Kunstens Venner, 1953
 • Den lille grafikkutst., 1965

Ikke Angitt

 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1971

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 267 (ill.)
 • Studentene fra 1917, 1947, s. 281
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. [49] (ill.)
 • Kunsten idag, 1948, hefte 7 s. [61] (ill.)
 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. [53] (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. [61] (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 22 s. [49] (ill.)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 54, [81] (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, s. 43 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 208
 • Norske grafikere, 1956, s. 85 (ill.), utg. av Landslaget Aktuell Kunst
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 261, 264 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1958, bd. 4, s. 485
 • Profiler i norsk grafikk, 1958, s. 18–19, 72–75, 112 (ill.)
 • 106 norske grafikere, 1965, s. 108 (ill.), utg. Landslaget Aktuell Kunst
 • Profiler og paletter i Rogalands kunst, 1965, s. 166, 219–21 (ill.)
 • Studentene fra 1917, 1967, s. 131–32
 • i Norsk kunst i dag, 1967, s. 86–88, 91 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 137, 254
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 55
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 53, 54 (ill.)
 • Norske grafikere, 1973, s. 81 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 218–20
 • i Vilhelm Tveteraas, 1975, (ill.), katalog Bergen Billedgalleri
 • i Vilhelm Tveteraas, 1976, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 257
 • Norwegian Printmakers, 1978, s. 30–31 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 105
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 253 (ill.)
 • Stavangeren, 23.01.1943
 • i Stavanger Aftenblad, 20.05.1950
 • i Dagbladet, 06.11.1950
 • i Arbeiderbladet, 28.03.1957
 • i Aftenposten, 29.03.1957
 • i Morgenbladet, 07.05.1969
 • i Aftenposten, 05.05.1969
 • i Dagbladet, 07.05.1969
 • i Dagbladet, 11.01.1972
 • i Rogalands Avis, 14.03.1973
 • i Stavanger Aftenblad, 17.09.1974, (ill.)
 • i Morgenavisen, 06.02.1975
 • i Aftenposten, 29.11.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 30.11.1976, (ill.)