tegner, grafiker og maler

Vilhelm Tveteraas

Faktaboks

Vilhelm Tveteraas
Tveteraas, Ingolf Vilhelm Bull
født:
18. april 1898, Stavanger
død:
4. januar 1972, Oslo

T. var utdannet som tannlege. Under studietiden var han ett år elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo. Siden drev han sin kunstneriske virksomhet parallelt med tannlegeyrket. Han debuterte på Høstutstillingen i 1931 som tegner, året etter som maler. I sine yngre år dyrket han vesentlig malerkunsten i landskaper, figurbilder og enkelte portretter. Omkring 1940 tok han opp tresnittet som siden var hans viktigste uttrykksform. Innenfor fargetresnittet ble han en av de ledende i etterkrigstidens norske grafikk. Men fremdeles var svart-hvitt-kontrasten det dominerende med brutte jordfarger eller rosa satt varsomt inn. Motivene er hovedsakelig hentet fra Ryfylke, Jæren og Telemark. T. skildret mennesker i arbeid på gård, i skog og ved sjø. Ikke sjelden har bildene et innslag av humor. De kan også ha et symbolsk innhold. Hans arbeider er utpreget norske i sin karakter med en enkelhet og kraft i slekt med folkekunsten. Han arbeidet i store, enkle flater hvor treets struktur og sporene av jernene fikk spille med. De djervt skårne

Spellemann (1946) og Mann og stut (1948) innleder en rik periode i T.s produksjon. Noe av det samme konsentrerte uttrykk finnes igjen i det monumentalt oppfattede Bosettere (1948) og det kraftig formede Naust i Høgsfjord (1951), mens Tømmerhoggere (1952) med sitt rike linjespill gjenspeiler samhørigheten mellom menneske og natur. Fra de senere år kan nevnes det stramt forenklede Ensom rytter (1965).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rasmus Tveteraas, skoleinspektør
 • Laurentze Mæle

Gift med

 • Signe Edgren Hofgaard

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Eivind Nielsen 1918–19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1953
 • Statens stipend 1956
 • Bærum kommunes stipend 1963
 • Studiereiser til Tyskland 1934
 • Paris 1938
 • Italia 1963

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, jurymedlem
 • Jurymedlem Landslaget Kunst i Skolen-konkurranse om fargegrafikk til skolene 1957

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Universitetsbiblioteket, Oslos grafikkarkiv
 • Victoria & Albert Museum, London
 • Bibliothéque Nationale, Paris
 • Museum of Modern Art, New York
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Museum Dahlem, Berlin
 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Gjøvik, Sarpsborg, Sandnes og Seljord Kunstforeninger
 • Norges Bank

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1931-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1968
 • Høstutstillingen, 1970
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutst., 1940
 • Malere og billedhuggere fra Stavanger, 1949
 • Norsk kunst fra Edv. Munch til i dag, 1953-1954
 • Norsk landskapskunst gjennom 150 år, 1958
 • Fransk og norsk grafikk, 1959
 • Norske grafikere 40 år, 1960
 • Hesten i norsk kunst, 1962
 • Rogalands kunst gjennom 100 år, 1965
 • Norske grafikere 50 år, 1969
 • Tema tre, 1984
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1946-1947
 • Nordisk Grafikkunion, 1948
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1949
 • Nordisk Grafikkunion, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, 1956
 • Nordisk Grafikkunion, 1960
 • Nordisk Grafikkunion, 1962
 • Nordisk Grafikkunion, 1964
 • Nordisk nutidskunst, 1966
 • Nordisk Grafikkunion, 1967
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Biennalen i São Paulo, 1955
 • Norwegische Graphik, 1955
 • Norsk nutidskonst, 1956
 • Norveska grafika, 1956
 • La gravure norvégienne contemporaine, 1956
 • The Arts of Norway, 1957
 • 1. internasjonale Triennale for fargegrafikk, 1958
 • Norsk nutidskonst, 1958
 • Norwegische Graphik des X. Jahrhunderts, 1958-1959
 • Contemporary Prints from Norway, 1958-1959
 • Norwegian Graphic Art, 1961
 • Norsk nutidskonst, 1961
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Grafika Norweska, 1966
 • Zehn Graphiker aus Norwegen, 1967
 • Sou+vcasná Norská Grafika, 1967
 • Gravures norvegiénnes contemporaines, 1969
 • Contemporary Prints from Norway, 1971

Separatutstillinger

 • Kultur og Minne, 1942
 • Kunstens Venner, 1953
 • Den lille grafikkutst., 1965

Ikke Angitt

 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1971

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 267 (ill.)
 • Studentene fra 1917, 1947, s. 281
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. [49] (ill.)
 • Kunsten idag, 1948, hefte 7 s. [61] (ill.)
 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. [53] (ill.)
 • Kunsten idag, 1950, hefte 16 s. [61] (ill.)
 • Kunsten idag, 1952, hefte 22 s. [49] (ill.)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 54, [81] (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, s. 43 (ill.)
 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 208
 • Norske grafikere, 1956, s. 85 (ill.), utg. av Landslaget Aktuell Kunst
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 261, 264 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, 1958, bd. 4, s. 485
 • Profiler i norsk grafikk, 1958, s. 18–19, 72–75, 112 (ill.)
 • 106 norske grafikere, 1965, s. 108 (ill.), utg. Landslaget Aktuell Kunst
 • Profiler og paletter i Rogalands kunst, 1965, s. 166, 219–21 (ill.)
 • Studentene fra 1917, 1967, s. 131–32
 • i Norsk kunst i dag, 1967, s. 86–88, 91 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, 1971, s. 137, 254
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 55
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 53, 54 (ill.)
 • Norske grafikere, 1973, s. 81 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17, s. 218–20
 • i Vilhelm Tveteraas, 1975, (ill.), katalog Bergen Billedgalleri
 • i Vilhelm Tveteraas, 1976, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Norges kunsthistorie, 1977, s. 257
 • Norwegian Printmakers, 1978, s. 30–31 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 105
 • i Norges kunsthistorie, 1983, bd. 7, s. 253 (ill.)
 • Stavangeren, 23.01.1943
 • i Stavanger Aftenblad, 20.05.1950
 • i Dagbladet, 06.11.1950
 • i Arbeiderbladet, 28.03.1957
 • i Aftenposten, 29.03.1957
 • i Morgenbladet, 07.05.1969
 • i Aftenposten, 05.05.1969
 • i Dagbladet, 07.05.1969
 • i Dagbladet, 11.01.1972
 • i Rogalands Avis, 14.03.1973
 • i Stavanger Aftenblad, 17.09.1974, (ill.)
 • i Morgenavisen, 06.02.1975
 • i Aftenposten, 29.11.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 30.11.1976, (ill.)