Faktaboks

Lyder Wenzel Nicolaysen
Født
29. april 1821, Bergen
Død
1898

N. utdannet seg innen handelsfaget, på tross av sitt ønske om å bli maler. Som 17-åring fikk han undervisning av Hans Leganger Reusch, og på utenlandsreisen i 1843 besøkte han en rekke kunstsamlinger i Sør-Europa. Han fortsatte å tegne og male på egen hånd inntil han 1870 oppgav handelsyrket og flyttet til Christiania for å studere ved J. F. Eckersbergs og Morten Müllers malerskole. N. malte landskapsbilder med figurer, hovedsakelig sjø- og kystmotiver og helst gjengitt i stemningsskapende godvær med blanke sommerdager og idylliske solnedganger. Hans første utstilte maleri var Fra Cannes (1871?), og av senere produksjon kan nevnes Fiskerleie i Bretagne (1872), Fra Bandakvandet (utstilling Philadelphia 1876), Drøbaksundet (utstilling Paris 1878) og Bergens Vaag som han laget flere replikker av på bestilling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sophia Siewers
 • Lyder Wenzel Nicolaysen, bankadministrator, kjøpmann

Utdannelse

 • Latinskolen i Bergen
 • elev av Hans Leganger Reusch, Bergen 1838
 • elev av Johan Fredrik Eckersberg, Christiania 1870
 • elev av Morten Müller samme sted et par år fra 1870
 • elev av Alfred Wahlberg, Paris kort tid 1874

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lengre reise til Italia, Spania og Frankrike 1843
 • opphold i Paris 1874
 • studiereiser til kyststrøk i Norge, Sverige og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av direksjonen i Bergens Kunstforening 1853–57

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Bergen, 1882-1883
 • Høstutstillingen, Bergen, 1885
 • Høstutstillingen, Bergen, 1886
 • Christiania Kunstforening, 1854
 • Christiania Kunstforening, 1871-1873
 • Christiania Kunstforening, 1875-1877
 • Verdensutstillingen i Philadelphia, 1876-1878
 • Verdensutstillingen i Paris, 1878
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1881
 • Tourné-udst., Drammens Kunstforening, 1882

Litteratur

 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 112–13
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1905, bd. 2, s. 331
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 455
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register s. 210, 221
 • Johannesen O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149, 153
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 112

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv