N. utdannet seg innen handelsfaget, på tross av sitt ønske om å bli maler. Som 17-åring fikk han undervisning av Hans Leganger Reusch, og på utenlandsreisen i 1843 besøkte han en rekke kunstsamlinger i Sør-Europa. Han fortsatte å tegne og male på egen hånd inntil han 1870 oppgav handelsyrket og flyttet til Christiania for å studere ved J. F. Eckersbergs og Morten Müllers malerskole. N. malte landskapsbilder med figurer, hovedsakelig sjø- og kystmotiver og helst gjengitt i stemningsskapende godvær med blanke sommerdager og idylliske solnedganger. Hans første utstilte maleri var Fra Cannes (1871?), og av senere produksjon kan nevnes Fiskerleie i Bretagne (1872), Fra Bandakvandet (utstilling Philadelphia 1876), Drøbaksundet (utstilling Paris 1878) og Bergens Vaag som han laget flere replikker av på bestilling.