Andre opplysninger

E. ble sendt av sølvverksdirektøren til København for å få utdannelse. Han utførte dekorasjonsarbeider ved Det Kgl. Slott og Paleet i Christiania og dekorerte Hole kirke (1827), senere også Heggen kirke.

Bosatt (pr 1982-1986)

Hole på Ringerike.

Litteratur

  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 282-83