Liv og virksomhet

L. har arbeidet på grafikkverkstedet på Frysja fra 1973. Hun arbeider med metallgrafikk, og hovedteknikken er sukkerakvatint. Hun henter mange av sine motiver fra byen, med utgangspunkt i nærmiljøet.

Familierelasjoner

Datter av

 • Magne Løvvik
 • Dagmar Vivi Nilsen

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl og Gert Jynge 1970–73; Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne, Knut Rose og Arne Malmedal 1973–78.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Lorch-Schives legat 1978; Studiereiser Italia og Frankrike; Paris 1980; London 1981.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Foreningen Norske Grafikere, medlem utstillingstyret 1979–80; Akershus Bildende Kunstneres Forening; Oslo Bildende Kunstnere.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Haugesund Billedgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Ringerike Kunstforening
 • Värmlands läns landsting

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1975-1977
 • Høstutstillingen, 1981
 • Vestlandsutstillingen, 1977-1978
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling
 • Grafikkveggen, Kunstnernes Hus, Oslo, 1978

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1978, s. 58
 • Flor, H. (Red.), Norsk grafikk i dag, Oslo, 1979, s. 28, 109 (ill.)
 • Aktuell kunst, Oslo, 1983, nr. 11/12, s. 7