dilettantarkitekt

James Collett

Faktaboks

James Collett
Født
1728, Christiania
Død
1794, Christiania

C.s arkitektgjerning er foreløpig ganske hypotetisk. Han var først og fremst en av sin tids driftigste trelasthandlere og industrireisere i Christiania-området. Sansen for arkitektur ble antagelig vakt i London, der han tilbragte det meste av ungdommen. Det best belagte arbeidet er Bogstad i Sørkedalen ved Christiania for hans fetter og dobbeltsvoger Morten Leuch (1759–62). Han var muligens også ansvarlig for Fladeby i Enebakk (ferdig 1761) og ombygningen av Collett-gården i Christiania (1750-årene, nå på Norsk Folkemuseum), som begge var hans egne eiendommer, samt Buscherud og Mælum på Modum (1760- årene) for henholdsvis broren Peter og sorenskriver Darjes. Dessuten kan han ha vært delaktig i utformingen av Stiftsgården, Frogner hovedgård, med løkken Frederiksberg, Ullevål, Lilleaker og Stubljan (alle i Oslo) i tillegg til Hafslund ved Sarpsborg, Moss Jernverks hovedbygning, og Herrebø ved Halden, alle innen familie- og omgangskretsen.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Peter Collett, kjøpmann
  • Anna Cathrine Rosenberg

Gift med

  • 1756 med Karen Leuch

Litteratur

  • Collett, A., Familien Collett og Christianialiv i Gamle Dage, (Kristiania, 1883
  • Collett, A., Familien Collett og Christianialiv i Gamle Dage, (Kristiania, 1915
  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 97- -100
  • Hauge, Y., Bogstad 1649–1772, Oslo, 1955, bd. 1