C.s arkitektgjerning er foreløpig ganske hypotetisk. Han var først og fremst en av sin tids driftigste trelasthandlere og industrireisere i Christiania-området. Sansen for arkitektur ble antagelig vakt i London, der han tilbragte det meste av ungdommen. Det best belagte arbeidet er Bogstad i Sørkedalen ved Christiania for hans fetter og dobbeltsvoger Morten Leuch (1759–62). Han var muligens også ansvarlig for Fladeby i Enebakk (ferdig 1761) og ombygningen av Collett-gården i Christiania (1750-årene, nå på Norsk Folkemuseum), som begge var hans egne eiendommer, samt Buscherud og Mælum på Modum (1760- årene) for henholdsvis broren Peter og sorenskriver Darjes. Dessuten kan han ha vært delaktig i utformingen av Stiftsgården, Frogner hovedgård, med løkken Frederiksberg, Ullevål, Lilleaker og Stubljan (alle i Oslo) i tillegg til Hafslund ved Sarpsborg, Moss Jernverks hovedbygning, og Herrebø ved Halden, alle innen familie- og omgangskretsen.