Etter læretid ved farens snekkerverksted og eksamen fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole drev H. fra 1949 egen praksis som interiørarkitekt på Hamar. I 1955 innledet han kontorfellesskap med arkitektfirmaet Arkitim, og siden 1974 har han vært innehaver og leder av Stange Bruk. H. arbeidet i begynnelsen med rene innredningsoppgaver preget av en gjennomført klar og stram holdning. Spesielt må fremheves Gildehallen, Hamar Bryggeri. Etter hvert gikk han over til å utarbeide innredningssystemer og elementmøbler som han siden ofte har videreutviklet. Sitt gjennombrudd fikk han med innredningssystemet Modul 5–15 (1961). I midten av 1960-årene utarbeidet H. møbler og innredning til Arkitims serieproduserte hytte Trybo. En slik totalinnredning for hyttemiljø hadde aldri før vært presentert, og produktene vakte oppsikt både her og i utlandet. I 1970 lanserte H. innredningssystemet IN 70, som etter hvert ble supplert med en rekke nye elementer. Møbelserien Fureka ble skapt i midten av 1970-årene, og nylig har H. innledet et samarbeid med NORAD med sikte på fremstilling av skolemøbler i Tanzania. I sin formgiving har H. stått for en meget konsekvent linje med en sterk rasjonalisering av produksjon, lagring og distribusjon. Produktene fremstilles i serier og består av et relativt lite antall elementer som kan settes sammen i en rekke kombinasjoner og dekke ulike behov. Som en av de første her i landet har han konsekvent tegnet for levering av elementene i flat pakke for senere sammensetning hos kjøperen. Det er en klar sammenheng i alle H.s arbeider. Som formgiver er han først og fremst opptatt av det totale miljø hvor alle enheter må oppfattes som deler av en helhet. Produktene er i massiv furu hvor han ofte spiller på treets struktur. Alt er nøye gjennomarbeidet med synlige konstruksjonsdetaljer som berikende elementer. I hans senere løsninger er alle sammenføyninger utført ved hjelp av trehengsler og trenagler. Med sitt rene, karakterfulle uttrykk står hans arbeider som eksponenter for en enkel nordisk livsstil.