Faktaboks

Edvin Helseth
Født
1. oktober 1925, Hamar
Død
17. oktober 2017, Hamar

Fureka, armstol, 1965. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Etter læretid ved farens snekkerverksted og eksamen fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole drev H. fra 1949 egen praksis som interiørarkitekt på Hamar. I 1955 innledet han kontorfellesskap med arkitektfirmaet Arkitim, og siden 1974 har han vært innehaver og leder av Stange Bruk. H. arbeidet i begynnelsen med rene innredningsoppgaver preget av en gjennomført klar og stram holdning. Spesielt må fremheves Gildehallen, Hamar Bryggeri. Etter hvert gikk han over til å utarbeide innredningssystemer og elementmøbler som han siden ofte har videreutviklet. Sitt gjennombrudd fikk han med innredningssystemet Modul 5–15 (1961). I midten av 1960-årene utarbeidet H. møbler og innredning til Arkitims serieproduserte hytte Trybo. En slik totalinnredning for hyttemiljø hadde aldri før vært presentert, og produktene vakte oppsikt både her og i utlandet. I 1970 lanserte H. innredningssystemet IN 70, som etter hvert ble supplert med en rekke nye elementer. Møbelserien Fureka ble skapt i midten av 1970-årene, og nylig har H. innledet et samarbeid med NORAD med sikte på fremstilling av skolemøbler i Tanzania. I sin formgiving har H. stått for en meget konsekvent linje med en sterk rasjonalisering av produksjon, lagring og distribusjon. Produktene fremstilles i serier og består av et relativt lite antall elementer som kan settes sammen i en rekke kombinasjoner og dekke ulike behov. Som en av de første her i landet har han konsekvent tegnet for levering av elementene i flat pakke for senere sammensetning hos kjøperen. Det er en klar sammenheng i alle H.s arbeider. Som formgiver er han først og fremst opptatt av det totale miljø hvor alle enheter må oppfattes som deler av en helhet. Produktene er i massiv furu hvor han ofte spiller på treets struktur. Alt er nøye gjennomarbeidet med synlige konstruksjonsdetaljer som berikende elementer. I hans senere løsninger er alle sammenføyninger utført ved hjelp av trehengsler og trenagler. Med sitt rene, karakterfulle uttrykk står hans arbeider som eksponenter for en enkel nordisk livsstil.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olga Martinussen
 • Einar Helseth, snekkermester

Gift med

 • Helga Mordal

Utdannelse

 • Svennebrev som møbelsnekker 1946
 • Skolen for Boligindretning, København 1946–47
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo med diplom fra trelinjen 1949

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Norsk Designcentrums stip. 1963 og 1967
 • Studiereiser til Mellom-Europa 1949
 • Øst-Afrika 1969
 • Japan 1970

Priser, premier og utmerkelser

 • Den norske designpris 1963 og -67
 • sølvmedalje, Exempla 1970, München
 • Årets møbel i Norden 1972
 • 2. premie, Nordisk møbelkonkurranse, København 1976
 • Møbelbransjens kolleksjonspris, Oslo 1981
 • Norsk Designcentrums merke for god design

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Gildehallen, Hamar Bryggeri (1962)
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Norges Handelssenter, Stockholm, 1967
 • Norsk Designcentrum, Oslo, 1969

Kollektivutstillinger

 • Norsk/Norwegian Industrial Design, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963
 • Form og Flora, Frognerparken, Oslo, 1965
 • Norsk Brukskunst, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1966
 • København, 1967
 • Malmö, 1967
 • Norske møbler i fortid og nåtid, vandreutst. Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1967
 • Design in Scandinavia, vandreutst. Australia, 1968-1969
 • Norsk Designcentrums vandreutst., 1969-1970
 • Belgisk Designsenter, Brussel, 1970
 • Académie des Beaux Arts, Antwerpen, 1970
 • Norwegens Wohnkultur, München, 1975
 • Møbelskjønn, Sjølyst, Oslo, 1978
 • København

Litteratur

 • Byggekunst, 1957, s. 228 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 46-49 (ill.) s. 136-138 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 208 (ill.)
 • Byggekunst, 1970, s. 154-155 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 46-47 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 24-25 (ill.)
 • Bonytt, 1960, mot s. 29 (ill.), mot s. 65 (ill.), mot s. 82 (ill.), mellom s. 82 og s. 83 (ill.)
 • Bonytt, 1961, s. 224-226 (ill.), 230-231 (ill.)
 • Bonytt, 1962, s. 22-23 (ill.), 48 (ill.), 110, 112 (ill.)
 • Bonytt, 1964, s. 22-25 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 240-243 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 12-13 (ill.), 257-260 (ill.)
 • Bonytt, 1967, s. 114-115 (ill.), 229 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 1 s. 16-19 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 4/5 s. 14 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 7 s. 3 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 5 s. 28-33 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 9 s. 34-39 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1970, nr. 2 s. 8-13 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 10 s. 12-24 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1972, nr. 8 s. 20-23 (ill.) + omsl.
 • Nye Bonytt, 1973, nr. 5 s. 72-75 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1974, nr. 10 s. 14-15 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1976, nr. 5 s. 19-23 (ill.), 112
 • Tegl, Oslo, 1963, nr. 1 s. 10-12 (ill.)
 • katalog, Norsk/Norwegian Industrial Design, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963, s. 76-77 (ill.)
 • Dansk Kunsthaandværk, Kbh, 1965-1966, s. 100 (ill.)
 • Dansk Kunsthaandværk, Kbh, 1967-1968, s. 154 (ill.)
 • Mobilia, København, 1967, nr. 143 (ill.) (upag.)
 • Mobilia, København, 1978, nr. 274-275 s. 20, 21 (ill.)
 • Bonytt Hyttebok, Oslo, 1967, s. 147-149 (ill.)
 • Form, Stockholm, 1967, s. 274 (ill.)
 • katalog, Norske møbler i fortid og nåtid, Bergen, 1967, s. 22, 24, 59, 96 (ill.)
 • Anker, P. (Red.), Norsk brukskunst, Studier i Norge, Oslo, 1969, s. 56 (ill.)
 • Bøe, A., Den norske Designpris de syv første årene, Oslo, 1969, s. 18, 19, 43-44, 51, 52, 54, nr. 1–1963 (ill.), nr. 1–1967 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1971, s. 50-52 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1974, s. 300 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1975, s. 162-163 (ill.), s. 277 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1976, s. 121, s. 123 (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1978, s. 126 (ill.), 127
 • Tre og møbler, Oslo, 1979, s. 136-138 (ill.)
 • Bonytt Byggebok 4, Oslo, 1971, s. 65-73 (ill.)
 • School furniture handbook, Paris, 1972, bd. 2, s. 21 (fig. 24), s. 75 (fig. 115), s. 234, utg. av UNESCO
 • Gjerdi, T, Møbler i Norge, Oslo, 1976, register (ill.)
 • katalog, Vårt daglige miljø 1918–78, utg. av Landsforbundet Norsk Brukskunst, Oslo, s. 22 (ill.)
 • Møbelskjønn 1978. 100 norske stoler, utg. av Landsforbundet Norsk Brukskunst, Oslo, 1978, (3 ill.)
 • Arkitektnytt, 1981, s. 384 (ill.)
 • Forum Närmiljö, Stockholm, 1982, hefte 1, s. 38-39 (ill.)

Faktaboks

Edvin Helseth