Faktaboks

Ridley Borchgrevink
Borchgrevink, Ridley Yngvar
Født
1. februar 1898, Wimbledon, England
Død
2. juli 1981, Asker

Ung mann med en hund, 1923. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Fra Hjartdal, Telemark, 1926. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ved kilden, 1931. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Løve og sebra, 1931. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

B. var født i England, men kom til Norge allerede 1902. Mens han studerte i Trondheim begynte han å tegne og male, og omkring 1920 leverte han tegninger til Nationen. I Paris 1921 fikk han lite ut av undervisningen hos Friesz og Dufy, mens han derimot satte pris på Lhote som lærer. Fra Firenze tok han våren 1921 kontakt med Blomqvist Kunsthandel og fikk organisert De unges utstilling, som åpnet 1. mai. Med sine tegninger og to malerier der, og samtidig to malerier på Vårutstillingen i Kunstforeningen, markerte han seg allerede sterkt. Kritikken talte om hans "vakre mørke gobelinagtige landskaper" og slo fast at "denne unge Maler vil noget - det er ikke bare de evindelige Epler og Appelsiner, Smaahuser og Selvportrætter..." (K.W. i Ørebladet). I Dagbladet nevnte Jappe Nilssen "et par eiendommelige og dyptstemte landskaper", og spådde at "han tør nok med tiden bli en av dem, som kommer til aa bety noget i vaar malerkunst". Allerede samme høst (1921) hadde B. sin første separatutstilling, også hos Blomqvists Kunsthandel, og vi merker i avisenes omtale hvor sterkt disse romantiske fantasiene virket på samtiden. Jappe Nilssen skrev: "Ikke den dagklare virkelighet, men eventyret kjenner han, dype, fantastiske skogtykninger med en intens uhyggestemning, og hvor trærne vrir sig i selsomme buktninger og ligner merkelige forhistoriske dyr... De mest dagligdagse motiver... får et skjær av mystikk over sig, noget selsomt og uheldsvangert". En ny utstilling hos Blomqvists Kunsthandel 1923 befestet dette inntrykk. Bildene hadde titler som Skoginteriør, Natt i skogen, Dyr i skogen. Nasjonalgalleriet ervervet to små bilder, Ung man og Okse og ku, og allerede året før hadde Trøndelag Kunstgalleri kjøpt Mann med to hunder samt to tegninger. På Høstutstillingen 1922 hang et annet karakteristisk bilde, Gutt ved sjøen. B. var i disse årene opptatt av de gamle italienske mestere med deres glatte, fint utpenslede form og milde linjerytmikk, og i like høy grad av de flamske og hollandske malere, særlig dyremalerne. I 1925 malte han en parafrase over Rubens' Levkippos' døtre. Av franske mestere nevner han selv Poussin og Derain, og etter hvert kom Delacroix til å bety meget for ham. Møtet med Østen på hans store reise i 1924 gav ny næring til hans romantiske drøm, men gav den også mer substans. Mer og mer ble det dyrelivet som opptok ham, en gammel kjærlighet som helt fra starten hadde fått uttrykk i fine, små tegninger. Fra reisen brakte han med seg tegninger som den av en mektig hvilende okse, et motiv fra Penang i Malaysia, en urskogsidyll vel fra de samme trakter, og den humørfylte av to elefanter som fletter snabler, tegnet i Bangkok. Etter hjemkomsten ble inntrykkene av eksotisk natur og dyreliv formet i store komposisjoner som Siamesisk landskap (1925) og Ved kilden (1931, Nasjonalgalleriet). De uttrykker hans lengsel tilbake mot det enkle og naturnære, det hviler en stemning av arkadisk ro og stillhet over slike scener, med en gjenklang av Poussin. I andre bilder fra slutten av 1920-årene møter vi en voldsom temperamentsutfoldelse, han malte hester i vilt jag over våre hjemlige fjellvidder, bilder som gjerne er holdt i en dyster blåsvart og blekket koloritt. I Løvetemmeren (1927) er det atter ro og balanse, villdyrkreftene temmet i en streng pyramidal komposisjon. Etter hans første møte med Afrika i 1931 får vi eksotiske kampscener som Hest og løve (1931), nær i slekt med Delacroix' løvejakter. Afrikanske perlehøns (1932) har en rikere fargeklang, i sammenstillingen av blått og oker, igjen med en minnelse av Poussin.

Som dyretegner nådde B. tidlig mesterskapet. Hans Hvit egretthegre (1928, Nasjonalgalleriet) er gjort med uforlignelig finesse i den myke blyantstrek, og det samme gjelder En terne (1938, Nasjonalgalleriet). En fulltreffer fikk han med sin bok Svart og hvitt i Afrika (1932). Det gjelder teksten og enda mer de mange sprelske tegninger: dansende strutser og antiloper, sjøsykt svaiende sjiraffer, flaksende perlehøns, lurende krokodiller og frekke apekatter. De er alle sett med lynskarp observans, fortrinsvis midt i en bevegelse, og er gjengitt med frydefullt humør. I en senere Afrika-bok, Dyrespor og vill honning (1950), er tegnestilen blitt enklere og mer sammenfattende, med vekt på omrisset. Det skissemessig raske er understreket, tonen er mer alvorlig. I begge bøker finnes også fine studier av innfødte typer som fremhever negerpikenes gaselle-aktige slankhet, krigernes senete nakenhet. En utpreget monumentalitet har tegningen Afrikansk landskap (1948–49), som ikke kom med i boken. I morsom kontrast til det eksotiske i Afrikabøkene står de humørfylte illustrasjonene til P.Chr. Asbjørnsens Norske huldre-eventyr og folkesagn (1934), bygd på omfattende studier rundt omkring på Østlandet, og vi kan nevne de kraftige elgtegninger i Mikkjel Fønhus' Trollelgen (1947). Like fint har B. levd seg inn i dansk, nærmere bestemt jysk, natur i de sirlige strektegninger til den norske utgaven av Kaj Munks Liv og glade dager (1946). I alt har han i tiden 1924–55 illustrert ca. tretti bøker. Også fra andre reiser brakte han med en rik skatt av tegninger. I 1936 tegnet han spanske gatepartier med folk og esler, og i en lang rekke studier fra Portugal 1952–54 viste han sitt skarpe blikk for det brokete sydlandske folkeliv. Omkring 1940 tok han opp grafikken, først tresnitt, senere også radering og litografi i svart-hvitt og farger. Han utgav 1941 en mappe med fem tresnitt, fuglemotiver "utført med imponerende sikkerhet og stor dekorativ sans" (Kr. Sinding-Larsen). Blant hans litografier kan nevnes Sjiraffer (1959), koloristisk fint med dyrenes bleke brune mot en lett grågrønn himmel, og i svart-hvitt Sovende jakthund (1961) og Isbjørn (1972). Av tegningene fra senere år husker man kanskje best de mange studier av hunder. Her og i andre dyrestudier (hester, geiter osv.) har han fint fanget inn dyrenes vesen, uten det voldsomt ekspressive og nesten karikerende i mange av ungdomsarbeidene. Tegningen kan få en lapidar enkelhet, men han kan også gi en fint nyansert vinterstemning som i den myke blyanttegningen av to vinterryper (1971–72). De sene maleriene gir oftest ikke mye i tillegg til tegningene; koloritten er gjerne mer beskrivende enn egentlig billedskapende, et bilde som Tiurspill (1974, Riksgalleriet) er likevel ganske vakkert i fargen. I et intervju fra 1971 karakteriserte B. selv treffende det dobbelte drag i sitt kunstnerlynne, utlengselen og hjemkjærheten: "Slik har jeg to boliger, en under akasiatreet og en ved granens rot, og jeg lytter til suset fra begge trær. Men den afrikanske Pana-fløytetonen smelter nu i min alders år sammen med suset fra norsk granskog - og veverfuglenes kvidder i akasiatreet avløses av mange stemmer fra norske fuglefjell".

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carsten Egeberg Borchgrevink, oppdagelsesreisende, naturforsker (1864 - 1960)
 • Constance Prior Standen (1869 - 1960)

Gift med

 • 1925 med Esther Sommerschield, maler, skuespiller (f. 1899)

Utdannelse

 • Etter examen artium 1916
 • studerte han i 1918 ett år ved arkitektlinjen på Norges Tekniske Høyskole under Harald Krogh Stabell
 • deretter studier i zoologi ved Universitetet i Oslo
 • I Paris 1920–23 var han elev av Othon Friesz og Raoul Dufy 1920
 • neste år et par måneder hos André Lhote og samme år en kort tid hos Pedro Araujo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1926
 • Henrichsens legat 1930
 • C. Mohrs legat 1934
 • Reiser til Frankrike (Paris, Marseille) og Italia 1920–21
 • Paris og Italia 1922–23
 • også besøk i Marokko og Algier
 • Jordomseiling 1924 (Malaysia, Thailand, Vest-India)
 • Paris 1926
 • Nederland, Italia, München og Dresden 1928
 • Kenya 1931
 • Spania 1936
 • Danmark 1946
 • Kenya, Uganda 1947–48
 • Portugal 1952–54
 • Tallrike studiereiser i Norge

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre som maler, tegner og grafiker, styremedlem 1946–52
 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere
 • Tegnerforbundet, formann 1950–54, livsvarig medlem fra 1958
 • Medlem av Nasjonalgalleriet, Oslos råd og innkjøpskomité for grafikk 1964–67
 • Medlem av Den faste Jury som tegner 1930–36, 1947–48, varamann 1955–57

Priser, premier og utmerkelser

 • Fortjenstmedaljen i gull
 • Statens kunstnerlønn fra 1958

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 1926, Antikke motiver i en villa i Oslo, tegnet av Arnstein Arneberg
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (5 malerier, 44 tegninger og 5 grafiske blad)
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kunstindustrimuseet i Oslo (glass)
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Norske kunsthåndverkere (glass)
 • Drammens Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Kultur og Minne, Sarpsborg
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank
 • Kunstforeningene i Bryne og Sandnes

Illustrasjonsarbeider

 • Svart og hvitt i Afrika, Oslo 1932
 • Dyretegninger (forord av O. Hølaas), Trondheim 1942
 • Dyrespor og vill honning, Oslo 1950
 • Dyretegninger (forord av H. Koefoed), Oslo 1978
 • Den nye eventyrboken, Oslo 1924
 • Chr. Killengreen og A. Sethne: Lesebok for folkeskolen (tilleggshefte), Oslo 1924
 • Signe Bommen: Eventyr fra havbunnen, Oslo 1925
 • Chr. Killengreen og A. Sethne: Lesebok for folkeskolen, bd. 4, Oslo 1925
 • Th. Caspari: Fra bygdevei og setersti, Oslo 1926
 • Nordahl Rolfsen: Lesebok for folkeskolen I-VI, Oslo 1926–29
 • F. Lindley: A Diplomat of Duty, London 1928
 • A. Austlid: Norsk lesebok I-IV, Oslo 1928–31
 • Chr. Killengreen og A. Sethne: Lesebok for folkeskolen (to tilleggshefter), Oslo 1929
 • M. Munch og S. Svendsen: Hjemme og ute, bd. 7, Oslo 1930
 • N. Onsager: Fottur, Oslo 1930
 • J. Dahl: Cardagør Sahl, Oslo 1931
 • I. Brekke
 • Lappegutten Lågje, Oslo 1932
 • P.Chr. Asbjørnsen: Norske huldre-eventur og folkesagn, 2 bd., Oslo 1934
 • H.U. Sverdrup Thygeson: Storfugl og storfugljakt, Oslo 1937
 • Oslomarka, Oslofjorden, 3 bd., Oslo 1938–39
 • M. Fønhus: Der villmarka suser, Oslo 1939
 • O. Heistein: Bamse og vennene hans, Oslo 1940
 • H. Pharo: Våre julesanger, Trondheim 1940
 • O. Heistein: Rulle vanndråpe, Oslo 1942
 • K. Gresvig: Jegerens hund, Oslo 1943
 • Kaj Munk: Liv og glade dager, norsk utg. Oslo 1946
 • J.G.Ræder: Paradisiske Afrika, Oslo 1946
 • M. Fønhus: Trollelgen, Oslo 1947
 • O. Heistein: Mattsju, Oslo 1949
 • I. Svinsaas: Tom i villmarka, Oslo 1955

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1921-1923
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1939-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952-1958
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1962
 • Høstutstillingen, Oslo, 1964
 • Høstutstillingen, Oslo, 1967
 • Høstutstillingen, Oslo, 1969-1972
 • 9 unge malere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Oslo, 1946
 • Utstillingrevy 1930–50, Kunstnernes Hus, 1950
 • Svart og hvitt i dag, Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Tegnerforbundet, 1959-1961, (18 byer)
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1964
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Kunstnernes Hus, 1976
 • Norwegian Art, London, 1928
 • Secession norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Riga, 1934
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Norsk kunstutstilling, København, 1947
 • Honderd Jaar Noorse Schilderkunst, Haag, 1949-1950
 • Brüssel, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk kunst, Reykjavik, 1954
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • Norsk nutidskonst, Helsingfors, 1958
 • Sverige, 1958
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1960
 • Graphik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Grafika Norweska, Krakow, 1966

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1929
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1931
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1922
 • Bergens Kunstforening, 1923
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Kunstnernes Hus, 1938
 • Drammens Kunstforening, 1938
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1941
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1958
 • Nasjonalgalleriet, Oslo, 1978
 • Stavanger Kunstforening, 1950
 • Gall. Per, 1950
 • Gall. Per, 1952
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1958
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Trondheim Kunstforening, 1968
 • Bryne Kunstforening, 1970
 • Gall. Tanum, 1978
 • Asker Kunstforening, 1980

Portretter

 • Selvportrett ved staffeliet (blyant 1921, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Selvportrettt ved fugleburet (penn 1934, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Ø. Sørensen (blyanttegning 1958) gjengitt i Aftenposten 31.1.1958

Litteratur

 • Verdens Gang, 30.04.1921
 • Verdens Gang, 15.10.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.05.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.05.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 18.10.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1923
 • Tidens Tegn, 06.05.1921
 • Tidens Tegn, 17.10.1921
 • Tidens Tegn, 03.10.1923
 • K.W., i Ørebladet, 09.05.1921
 • K.W., i Ørebladet, 20.05.1921
 • Morgenposten, 21.10.1921
 • Morgenposten, 11.10.1923
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 22.10.1921
 • Dagbladet, 13.09.1923
 • Aftenposten, 05.10.1923
 • Dagbladet, 13.10.1923
 • Schou, A., Kunstkronik høsten 1924, Vor Verden, Oslo, 1924-1925, s. 245
 • Tidens Tegn, 09.12.1925
 • Thiis, J., i Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 596
 • Ødvin, M., Om norsk ungdom, Samleren, København, 1927, s. 102–03 (ill.)
 • Under Dusken, Trondheim, 1927
 • Watzinger, A., Ridley Borchgrevink. Svart og hvitt i Afrika, Under Dusken, Trondheim, 1932
 • Langaard, J.H., Norges malerkunst siden 1814, Oslo, 1933, s. 92
 • Reiss Andersen, G., i Dagbladet, 10.03.1934, (portr.-foto)
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennom hundre år, Oslo, 1937, register
 • Willoch, S., i Aftenposten, 13.05.1938
 • Willoch, S., i Aftenposten, 16.04.1941
 • Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 114 (ill.)
 • Janson, G., i Oslo Illustrerte, 13.05.1938
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 05.1938
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 69–70, 84, 101 (ill.)
 • Ingebretsen, E., i Kunst og Kultur, 1941, s. 192
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1942, s. 31
 • Svedfelt, T., En blick på norsk grafik, Ord och Bild, Stockholm, 1942, s. 352–53 (ill.)
 • Hølaas, O., Forord, i R. Borchgrevink: Dyretegninger, Trondheim, 1942
 • Østby, L., i E. Lexow.: Norges Kunst, Oslo, 1942, s. 368, 370–71 (ill.)
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1942, s. 124–25 (ill.)
 • Bonytt, 1942, s. 22
 • Bonytt, 1950, nr. 6-7 s. IX
 • Bonytt, 1951, s. 55
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 18 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1947, hefte 4, s. 55 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1950, hefte 16, s. 58 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1962, hefte 62, s. 49 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1963, hefte 65, s. 6, 8
 • Aulie, R., Moderne norsk malerkunst, København, 1948, s. 24, 30
 • Østby, L., i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia. Norge, Oslo, 1948, s. 70–71 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 21.04.1950
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst, Oslo, 1952, s. 21–24, 192, 197, pl. 40
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 18. og 19. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 180–83 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1
 • Trøndelag Kunstgalleri katalog, Trondheim, 1954, s. 14–15 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Norsk bokkunst. Årets vakreste bøker 1933–1955, Oslo, 1956, s. 12, 78–79 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 30, 38 (ill.)
 • Hartmann, A., Tegnemesteren, Dagbladet, 18.02.1956
 • Dagbladet, 31.01.1958
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 29–30 (ill.)
 • Revold, R., i Aftenposten, 31.01.1958
 • Stenseng, A., i Nationen, 01.02.1958
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 23.04.1958
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXVIII, XXXII, pl. 98, 99
 • Østby, L., i Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1964, bd. 3, s. 335
 • Blom, Ina, i Asker og Bærums Budstikke, 11.11.1964
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 17 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Nasjonalgalleriet. Katalog over norsk malerkunst, Oslo, 1968, s. 34
 • Stavanger Faste Galleri. Katalog, Stavanger, 1970, s. 19
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16, 52
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 66, 131
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 99
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 177 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 48, 50 (ill.), 259
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 265
 • Døhlen, Annasif, Ridley Borchgrevink, Kunst og kunstnere, Oslo, 1971, nr. 1–2, s. 4–13 (ill.)
 • Nasjonalgalleriet, Norsk grafikk til 1970, Oslo, 1972, s. 13
 • Bènèzit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 2
 • Flor, H., i Dagbladet, 19.03.1976
 • Dæhlin, E.O., i Arbeiderbladet, 20.03.1976
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Østby, L., Norsk tegnekunst, Oslo, 1978, s. 28, 30 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1978, bd. 2 (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 24.08.1978
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.08.1978
 • Egeland, E., i Aftenposten, 26.08.1978
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979, s. 67

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, Klippsamling samt Brevsaml. nr. 269 og 390

Faktaboks

Ridley Borchgrevink