Faktaboks

Hans Arbien
Født
5. januar 1713, Christiania
Død
4. desember 1766, København

I 1736 var han ansatt som maler hos statsminister Iver Rosenkrantz til Rosenholm. I 1741 foretok han en reise til utlandet på kongelig bekostning. Han besøkte bl.a. Hamburg, muligens England. Kom tilbake til København i 1743. I 1745 avløste han Pilo som tegnelærer for landkadettene, senere også for sjøkadettene. Og i 1754 ble han også lærer i tegning og skrivning for de kongelige pasjene. Året etter konkurrerte han uten hell om Akademiets store gullmedalje.

De to første portrettene vi kjenner fra A.s hånd, og de to eneste sikre arbeider av ham i Norge, er portrettene av den rike Christiania- kjøpmann Peter Vogt og frue (1733). Disse viser at han alt i tyveårsalderen har vært en dyktig maler. Portrettene er klare og sikre, overmåte delikat malt, med eiendommelige grønnlige skygger i ansiktene. Allerede her ser man et særtrekk som går igjen ved mange av bildene hans - en nesten emaljeaktig stoffvirkning.

Av hans produksjon som portrettmaler i København og i utlandet har vi sikker kjennskap til bare noen få arbeider. Fra 1741 stammer Portrett av pastor C.J. Heise, malt i Hamburg. For hoffet malte han kun ett bilde, Portrett av Frederik 5. som kronprins, (1743). Blant hans beste portretter er de av den senere marineminister Fr. Chr. Rosenkrantz og dennes hustru, (1749). De har en fin kjølig koloritt og er preget av A.s spesielle stoffvirkning. Silkevestens og brokadefrakkens blomstrede renkeverk er fremragende tegnet. I tillegg til disse kjenner vi med sikkerhet bare to portretter av A., det ene er Miniatyr av en ung fyrstelig offiser, det andre Fru Hedevig E. Hoppe, (1754). Hans siste sikre arbeider er tegninger til admiralsuniformer, som han laget i 1764.

A. var en dyktig tegner. Han brukte lyse, ofte kraftig tonende farger. Både i farge og komposisjon var han tydelig påvirket av Carl Gustav Pilo, fra dennes tidlige tid. Men m.h.t. karakterisering og detaljering, var han selvstendig. Det samme gjaldt måten han gjennomarbeidet bildene på, ofte med fordriver, slik at de fikk den nevnte emaljeaktige karakteren.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peter Erichson Arbien, kjøpmann, vanninspektør
 • Johanna Holm (1685 - 1721)

Gift med

 • 1750-1765 med Charlotte Amalie Erdmann (f. 1703)

Utdannelse

 • Malerutdannelse har han sannsynligvis til å begynne med fått i Christiania, og muligens hos Scheffel i Sverige. Han kom på nyåret 1736 til København, og ble senere elev hos Carl Gustaf Pilo

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norsk Folkemuseum
 • Det nationalhist. museum på Frederiksborg Slot

Litteratur

 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 59
 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i det 18de aarhundrede, (Kristiania, 1920, register, s. 153
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 198
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, register, s. 673
 • Elling, C., Rokokkoens portrettmaleri, København, 1935, s. 23–4
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 44
 • K. og K. reg. 1910-67, Oslo, 1971, s. 175