virksom i Trondheim. Har muligens hatt oppdrag i Stiftsgården i annen del av 1700-årene.