virksom i Trondheim. Har muligens hatt oppdrag i Stiftsgården i annen del av 1700-årene.

Litteratur

  • FNFB, 1930, s. 98, årbok
  • Nygård Nilssen, A, Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, s. 179
  • Kavli, G., Trønderske trepaleer, Oslo, 1966, s. 175

Faktaboks

Lars Jonassen Agerberg