Faktaboks

Carl Frederik Diriks
Fyrdiriks
Født
26. mars 1814, Larvik
Død
3. mars 1895, Kristiania

Bryggescene: Lossing fra seilskute. Nasjonalmuseet

.
Lisens: fri

D. ble premierløytnant i 1840, deretter skipsfører, og fyrdirektør 1855–81. D. gjengav i blyant og penn, delvis også i olje og akvarell, steder og mennesker. Til å begynne med laget han mest topografiske tegninger, fra 1834 til ca. 1844 hovedsakelig motiver fra utlandet. I det følgende tiår, særlig i 1844–45, tegnet han fra kystbyer i Norge. Det skjedde en forskyvning fra topografisk til mer malerisk uttrykk idet landskap og belysninger blir mer fremtredende. Etterhånden la D. vekt på folkelivsscener og situasjonskomikk. Han ble vår første humoristiske tegner etter Johs. Flintoe. Han var satiriker, men ikke karikaturtegner. D. var først og fremst en folkelig tegner. Han utførte flere hundre tegninger og akvareller, hvorav de fleste ikke har vært reprodusert. Han var en våken iakttager og hadde et ødselt og festlig lune. Hans form var lett og elegant, pennetegningene treffsikre og sikkert komponerte. Han var ubundet av tidens smak for det romantiske. Blant D.s mindre kjente arbeider er Lille Anna (1868), en billedbok med fine blyanttegninger av situasjonsbilder fra en småpikes liv. Den er vår første originale norske billedbok, beslektet med den danske kunstner Lorenz Frølichs mange billedbøker, utgitt i Paris. D.s samlede produksjon har stor kulturhistorisk verdi.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Chr. Adolph Diriks, statsråd, byfogd
 • Maren Cathrine Tax

Gift med

 • 1848 med Mathea Kirsten Sophie Andrea Elise Stabell

Utdannelse

 • Utdannet som sjøoffiser, ingen planmessig undervisning som kunstner

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Utenlandsreiser som skipsfører i koffardifart

Priser, premier og utmerkelser

 • K1 St.O.O. 1880

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sjøfartsmuseet
 • Norsk Folkemuseum
 • Oslo Bymuseum

Illustrasjonsarbeider

 • Litograferte pennetegninger: Skisser af Reiselivet i Norge I-IV, Christiania 1865–68
 • Allehaande I-VIII, Christiania 1869–92
 • Badeliv i Sandefjord, Christiania 1866
 • Billeder fra Bergens Fisketorv (s.l.), 1867
 • Lille Anna, Christiania 1868
 • Ola Skibsgut sit Liv, Christiania 1871
 • Fra Christiania Marked som det var i 1875, Christiania 1875
 • Bokillustrasjoner: H. Meltzer: Smaabilleder af Folkelivets Politinotitser, Christiania 1874
 • H. Meltzer: Smaabilleder af Folkelivet. Skizzer, Christiania 1874
 • Skolehistorier. Fortalte af Claus (H. Wulfsberg), Kristiania 1884
 • D. Grønvold: De brede bygder. Oplandene i eldre og nyere tid. Illustrasjoner efter akvareller av fyrdirektør Diriks (utført i 1884), Oslo 1945

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Det gamle Christiania i billeder, Kunstindustrimuseet, Oslo, 1941, (katalog ved Arno Berg)

Portretter

 • Portrett av D. malt av Knud Bergslien 1872, gjengitt i Fyrdiriks forteller, Kristiania 1924

Eget forfatterskap

 • Carl Frederik Diriks Journal, Dagbog holden om bord i "Falken" 1869, (Kristiania, 1895
 • Fyrdiriks tegner og fortæller, (Kristiania, 1924, Ny revidert utgave ved Thor Bryhn, Oslo 1969, trykt og utrykt av fyrdirektør C.F. Diriks. Utgitt med indledning og opplysninger av Arne Nygård-Nilssen

Litteratur

 • Salmonsen, København, 1918, bd. 4
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 4
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk Illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 37
 • Berg, A., Katalog over utstillingen "Gamle Christiania", Kunstindustrimuseet, Oslo, 1941
 • Theodorssen, O. [Erling Hedels], Litt om Diriks og hans trykte tegninger, Småskrifter for bokvenner, Oslo, 1943, nr. 30
 • Tank, R., Fyrdirektøren tegner til en venn, Oslo, 1945, (privattrykk, bibliofilutgave i 500 eksemplarer)
 • Boye, E., Diriks' tegninger, Byminner, Oslo, 1971, s. 19–31
 • Kunst og Kultur, 1937, s. 93