D. ble premierløytnant i 1840, deretter skipsfører, og fyrdirektør 1855–81. D. gjengav i blyant og penn, delvis også i olje og akvarell, steder og mennesker. Til å begynne med laget han mest topografiske tegninger, fra 1834 til ca. 1844 hovedsakelig motiver fra utlandet. I det følgende tiår, særlig i 1844–45, tegnet han fra kystbyer i Norge. Det skjedde en forskyvning fra topografisk til mer malerisk uttrykk idet landskap og belysninger blir mer fremtredende. Etterhånden la D. vekt på folkelivsscener og situasjonskomikk. Han ble vår første humoristiske tegner etter Johs. Flintoe. Han var satiriker, men ikke karikaturtegner. D. var først og fremst en folkelig tegner. Han utførte flere hundre tegninger og akvareller, hvorav de fleste ikke har vært reprodusert. Han var en våken iakttager og hadde et ødselt og festlig lune. Hans form var lett og elegant, pennetegningene treffsikre og sikkert komponerte. Han var ubundet av tidens smak for det romantiske. Blant D.s mindre kjente arbeider er Lille Anna (1868), en billedbok med fine blyanttegninger av situasjonsbilder fra en småpikes liv. Den er vår første originale norske billedbok, beslektet med den danske kunstner Lorenz Frølichs mange billedbøker, utgitt i Paris. D.s samlede produksjon har stor kulturhistorisk verdi.