K. begynte å veve i 1969. Bortsett fra et flatvevkurs i sine unge dager og et billedvevkurs i 1971, er hun selvlært. Hun komponerer fritt direkte i veven uten bruk av kartong. I første rekke henter hun sin inspirasjon fra naturen. K. har også utført en rekke billedtepper med historiske motiver, f.eks. Hamarkrøniken, vist på landsutstillingen Kirke og kunst i Trondheim 1980.