C. etablerte eget arkitektfirma i Kristiania ca. 1890, og bortsett fra to perioder i Ålesund 1904–08 og 1916–22, praktiserte han i Kristiania. I høykonjunkturperioden i Kristiania ved århundreskiftet har C. sannsynligvis bygget et par hundre leiegårder, villaer og industribygg. Han har også hatt stor praksis i Ålesund etter bybrannen 1904. Oscarsgt. 74–78 (1898–1901) er blant Oslos vakreste leiegårder. De pussede teglfasadene er inspirert av fransk renessansearkitektur, og bygningene er utformet med store karnapper og balkonger og rik relieffutsmykning. Nordraaksgt. 11, Kristiania (1909–11) er en liten, velproporsjonert villa i hvitpusset tegl, inspirert av barokkarkitektur og den wienerske jugendvariant.