Faktaboks

Eduard Carlén
Carlén, Edu
Født
20. oktober 1866, Värmland i Sverige
Død
1. juli 1959, Oslo

C. etablerte eget arkitektfirma i Kristiania ca. 1890, og bortsett fra to perioder i Ålesund 1904–08 og 1916–22, praktiserte han i Kristiania. I høykonjunkturperioden i Kristiania ved århundreskiftet har C. sannsynligvis bygget et par hundre leiegårder, villaer og industribygg. Han har også hatt stor praksis i Ålesund etter bybrannen 1904. Oscarsgt. 74–78 (1898–1901) er blant Oslos vakreste leiegårder. De pussede teglfasadene er inspirert av fransk renessansearkitektur, og bygningene er utformet med store karnapper og balkonger og rik relieffutsmykning. Nordraaksgt. 11, Kristiania (1909–11) er en liten, velproporsjonert villa i hvitpusset tegl, inspirert av barokkarkitektur og den wienerske jugendvariant.

Utdannelse

 • C.kom til Norge som barn, gikk i murerlære hos faren, som var murmester
 • og fikk arkitektutdannelse i Tyskland og Østerrike

Utførte arbeider

 • (et utvalg) Leiegårder i Oslo: Bygdøy allé 94 (1895) og 67 (1898–99)
 • Gimlev. 20(1898)
 • Oscarsgt.74–78 (1898–1901)
 • Mariesgt. 5 og 7b
 • Majorstuv.20
 • Villa: Nordraaks gt. 11 (1909–11)
 • Fabrikker: Freia sjokoladefabrikk
 • Og Salomons skofabrikk, Kristiania
 • Leiegårder i Ålesund: Notenesgt. 6 og 12
 • Keiser Wilhelmsgt. 49, 52 og 55
 • Brunholmsgt. 2
 • Skaregt. 13
 • Kiperviksgt. 26
 • Nedre Strandgt. 23, 24 og 31
 • Kongensgt.4 og 10a
 • Storgt.10 og 30
 • Lihauggt. 2
 • Buholmgt. 6
 • Røysegt. 5 og 11
 • Kirke: Gursken, Sande i Sunnfjord (1919)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1895-1904, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 63, 77, 96, 101, 104, 123, 147, 187, 191, 216
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, s. 298
 • Bevaringsplan for Kristiania, (Oslo), 1974, s. 5 og 28, FNFB
 • Byggekunst, 1975, s. 114–15
 • Morgenbladet, 20.10.1936
 • Morgenbladet, 04.07.1959, (nekrolog)
 • Aftenposten, 03.07.1959, (nekrolog)

Arkivalia

Faktaboks

Eduard Carlén