Familierelasjoner

Datter av

  • Martin T. Lindefjeld
  • Elisabeth Ulrikke Nielsen

Gift med

  • Odd Juul Lund Skau

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo; Anders C. Svarstad og Søren Onsagers malerskole, Kristiania; Statens Kunstakademi, Oslo under Halfdan Strøm og Axel Revold 1930 - 31; Académie Scandinave, Paris 1931 - 32.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Paris 1931 - 32, -39; reise til Spania og tunis 1935; Italia 1964.

Stillinger, medlemskap og verv

Formingslærer Lakkegata skole, Oslo 1932 - 63, flere kurs i forming for lærere; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre.