Faktaboks

Ørnulf Ranheimsæter
Født
6. juni 1919, Skien
Død
21. oktober 2007, Bærum, Akershus

R. debuterte som bokkunstner med blyanttegninger til H. Wergeland: Lyriske digte (1945). Tegningene er holdt i en luftig stil, omhyggelig gjennomarbeidet med poetiske blomstertegninger og kvinneportretter som gir et vemodig helhetsinntrykk. J. Bédier: Fortellinger om Tristan og Isolde (1952) har han illustrert med tresnitt i kraftige sort-hvitt kontraster. Sorte figurer er ofte satt på sort bakgrunn, med detaljer og konturer i hvitt. Tettere graveringer i bakgrunnen gir til tider lysere nyanser. R.s ca. 200 tegninger til A.-C. Vestly: Barnas store sangbok (1962) viser spennvidden i hans register. Uttrykket i vignettene, ornamentene og situasjonsbildene varierer med teksten fra romantisk idyll til barsk humor. For de helsides tusjtegningene fra Auksjonskatalogen (1963) har R. benyttet en myk, bred penn. Flaten er helt dekket med skraveringer i forskjellig tetthetsgrad som illuderer detaljer på en noe naiv og nitid måte. Til De fire evangeliene (1970) har R. laget 105 tregravyrer i varierende format. Her har han strammet inn formen, og de rikt gjennomarbeidede billedflatene i sort-hvitt viser teknisk dyktighet, innlevelsesevne og rik fantasiutfoldelse. Tregravyrene er figurative, med enkle og kantete figurer som viser en grafisk nytolkning av emnet, men likevel holdt innen kirkekunstens tradisjon. Bildene er bygd opp av en mengde riss i varierende form og tetthetsgrad som gir nyanserikdom og illusjon av valører. Som bokkunstner tilstreber R. balanse mellom dekorative og illustrerende elementer og samspill mellom bokens utstyr, tekst og tegning og siden som dekorativ helhet.

R. har vært en høyt skattet lærer ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hedvig Rød, formannskapssekretær
 • Ørnulf Ranheimsæter, redaktør

Gift med

 • Constance Dahl

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bærum

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Carsten Lien, Karl Høgberg, Per Krohg og Olav Willums 1939–43
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Jean Heiberg 1949-52

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1949, -53
 • Hans Evensens legat 1962
 • Statens reisestipend 1969
 • Opphold i Paris 1946
 • Frankrike og Italia 1949
 • Italia 1954
 • Spania 1963
 • Tyrkia 1971
 • Italia 1976

Stillinger, medlemskap og verv

 • Hjelpelærer bokkunstlinjen Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1943–46, overlærer 1964–76, overlærer i frihåndtegning 1976–84, professor fra 1984
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1958–60, medlem Den faste Jury 1964–67
 • Tegnerforbundet

Priser, premier og utmerkelser

 • Bokkunstprisen 1967
 • Kirke- og undervisningsdepartementets pris for barnebøker 1972

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kartonger for felter i gravert glass M/S Bergensfjord
 • Grand Hotel, Oslo
 • Rikstrygdeverkets nybygg, Oslo
 • Hotel Norge, Bergen
 • Bergen Bank, Oslo
 • Tegninger til gravyrer for Christiania Glasmagasin
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Norske kunsthåndverkere
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Moss Faste Galleri
 • Statens Museum for kunst, København
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bodø, Sarpsborg og Seljord kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • H. Wergeland: Lyriske digte. En bukett til hundreårsminnet for dikterens død 1845, Oslo 1945
 • B. Pascal: Tanker om kristendommens sannhet, Oslo 1946
 • I. Krokann: Sullan lull. Sullar og songar for små og store born, Oslo 1947
 • Øverland, A.: Blomster, Julehelg, Oslo 1948 s. 14–15
 • S. Undset: Julebetraktninger, Julehelg, Oslo 1950 s. 4–7
 • Aa. Brynildsen: Skorsteinsfeieren og Paradistreet, Julehelg, Oslo 1951 s. 16–19
 • Fra de gamle vektervers, Julehelg, Oslo 1951 s. 30–31
 • J. Bédier: Fortellinger om Tristan og Isolde, Oslo 1952
 • K. Bang: Under seil og A. Bjerke: Barnerim, Julehelg, Oslo 1953 s. 10–11, 18–19
 • A. Vaagen: Det skal være farlig, Julefest, Oslo 1960
 • A.-C. Vestly: Barnas store sangbok, Oslo 1962
 • K. Bang: Auksjonskatalogen, dikt, Oslo 1963
 • K. Fægri: Krydder, på kjøkkenet og i verdenshistorien, Oslo 1966
 • G. Coward og B. Brinck-Lund: Vår diktning, Oslo 1967
 • De fire evangelier, Oslo 1970
 • A. Silesius: Den kjerubinske vandringsmann, Oslo 1974
 • H. Gullberg: Den heliga natten, Oslo 1974
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, grafikkmappe 1975
 • P. C. Asbjørnsen og J. Moe: Det var en gang ... eventyr og sagn, Oslo 1981

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1948-1950
 • Høstutstillingen, 1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1971
 • 8 tegnere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Tegnerforbundet jubileumsutstilling, Oslo Kunstforening, 1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Nordisk grafik, Stockholm, 1960
 • Tegnerforbundets vandreutstilling, 1961
 • Tegningen idag, Tegnerforbundet 50 år, Oslo Kunstforening, 1966
 • Tegnerforbundets vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1967
 • Tresnitt (5 kunstnere), Gall. Norske grafikere, Oslo, 1972
 • Internasjonal tresnittutstilling, Carpi, Italia, 1972
 • Bokillustrasjoner, Internasjonal utstilling Brno, Tsjekkoslovakia, 1972
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979
 • Tema tre, Kunstnerforbundet, Oslo, 1984

Separatutstillinger

 • De fire evangelier, Kunstnerforbundet, Oslo, 1971
 • De fire evangelier, Gall. 12 B, Fredrikstad, 1972
 • Trondheim Kunstforening, 1974
 • Gall. Ellionora, Tønsberg, 1974
 • Glomdalsmuseum, Elverum, 1982

Portretter

 • Pennetegning utført av Hans Rasmussen gjengitt i Morgenbladet 8.6.1946

Eget forfatterskap

 • Betraktninger over Storm P's Julenat på Landevejen, Julehelg, Oslo, 1948
 • Barnets revolusjon, Julehelg, Oslo, 1949, s. 16–20
 • Blant gammelt leketøy på Folkemuseet, Julehelg, Oslo, 1952, s. 26–31
 • Assisi, Julehelg, Oslo, 1954, s. 23–27
 • Om tro og vantro, Oslo, 1954
 • Kunstnerens etiske ansvar, Den ansvarsfulle frihet, Oslo, 1958
 • Bokillustrasjonen kunstnerisk og grafisk, Oslo, 1959
 • Jor, F. (Red.), Ranheimsæter, ørnulf, Kirken i en ny tid, Oslo, 1966, s. 83–107, Symbolet i kristendommen
 • Brukskunstneren og hans verksted, Norsk Brukskunst, Oslo, 1969, s. 48–54
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Oslo, 1975, s. 17–18, Landslaget Kunst i Skolen småskrifter [30]
 • Gravøren og bokkunstneren, Thomas Bewick, Oslo, 1979, s. 7–14, katalog Nasjonalgalleriet

Litteratur

 • Bonytt, 1941, hefte 5 s. 23
 • Bonytt, 1956, s. 165, 168 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 76-79 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 254, 257
 • Stenstadvold, H., i Bonytt, 1946, s. 192–96 (ill.)
 • Welen, B., i Bonytt, 1949, s. 64–67
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 136–37
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 304
 • Moe, O. H., i Bonytt, 1953, s. 211–13 (ill.)
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 63 (ill.)
 • Julehelg, Oslo, 1957, s. 26–27 (ill.)
 • Stenstadvold, H., I østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXXIII, pl. 111, s. VIII
 • Dahl, Chrix, i Bokbladet, Oslo, 1963, nr. 1
 • St. Olav, Oslo, 1963, s. 120–23
 • Studentene fra 1939, Oslo, 1964, s. 464
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 81 (ill.)
 • Norsk kunst idag, Kunst og Kultur serie, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 95
 • Kunsten idag, 1971, hefte 97 s. 60 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 121, 237
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 50, 115
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 60 (ill.)
 • Hagemann, S., Barnelitteratur i Norge 1914–1970, Oslo, 1974, register s. 327
 • 5 grafikere velger emne fra norsk litteratur, Oslo, 1975, s. 16, Landslaget Kunst i Skolen småskrifter [30]
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 256–57 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 4 (ill.), 16
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 664 (ill.)
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 08.06.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 11.06.1946
 • Aftenposten, 06.06.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 08.03.1971
 • Durban, A., i Morgenposten, 09.03.1971
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 09.03.1971
 • Morgenbladet, 10.03.1971, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.03.1971, (ill.)
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 11.03.1971
 • Bistrup, R., i Aftenposten, 15.05.1971
 • Arbeider-avisa, 14.03.1974, (ill.)
 • Helland, R. Thiis, i Adresseavisen, 09.04.1974
 • Egeland, E., i Aftenposten, 06.06.1979
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 11.08.1981, (ill.)
 • Hamar Arbeiderblad, 10.08.1982, (ill.)
 • Andersen, F. Aa., i Østlendingen, 13.08.1982

Faktaboks

Ørnulf Ranheimsæter