S. var avdelingsarkitekt i Vadsø-Tana under gjenoppbyggingen av Finnmark 1948 - 50. Han var ansatt ved Bøndenes Bygningskontor 1950 - 58 og opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1958 sammen med Kjell Lund. S. har vært aktiv som foredragsholder og foreleser, har undervist og vært sensor ved Norges Tekniske Høyskole og Arkitekthøyskolen i Oslo, og deltatt som sakkyndig ved ansettelser. Se også Kjell Lund.