Faktaboks

Nils Slaatto
Født
22. juni 1923, Lillehammer
Død
2001, Asker

S. var avdelingsarkitekt i Vadsø-Tana under gjenoppbyggingen av Finnmark 1948 - 50. Han var ansatt ved Bøndenes Bygningskontor 1950 - 58 og opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1958 sammen med Kjell Lund. S. har vært aktiv som foredragsholder og foreleser, har undervist og vært sensor ved Norges Tekniske Høyskole og Arkitekthøyskolen i Oslo, og deltatt som sakkyndig ved ansettelser. Se også Kjell Lund.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1949 med Margit Bleken

Utdannelse

 • Examen artium 1941
 • Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole eksamen 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide 1952
 • Naturbetongfondet 1966
 • Egers legat 1966
 • Oslo bys stipend 1970

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 191952, visepresident 1968 - 70
 • styremedlem Oslo Arkitektforening 1962
 • redaksjonsmedlem Bonytt 1965 - 70
 • jurymedlem bl.a. i konkurranse om SAS-hotellet, Oslo 1969
 • Lægeforeningens kurssenter, Soria Moria, Oslo 1978
 • Pispalaområdet, Tampere 1968 og musikk- og kongresshus, Bjørneborg, begge i Finland, og konkurransen om utforming av København

Priser, premier og utmerkelser

 • Det Nyttige Selskabs pris for god arkitektur for Eidsvåg kirke, Bergen 1984, sammen med K. Lund
 • Se også Kjell Lund

Utførte arbeider

 • Enebolig, Dr Holms vei 2, Oslo (1961)
 • Arkitektfirmaet Lund og Slaatto: Byggetrinn II, kontorbygget (1981 - 84), parkeringsanlegget (1981 - 83) Det norske Veritas, Bærum sammen med arkitektene Østbye, Kleven og Almaas
 • Ombygging scene, salong og publikumsarealer, Nationaltheatret, Oslo (fra 1982)
 • Norges Bank, Oslo (beregnet ferdig 1986) etter konkurranse 1973. Se også Kjell Lund
 • Prosjekter: Ombygging Christiania Bank og Kreditkasse, Middelthuns gt. 17, Oslo
 • Parkplan Studenterlunden og paviljong Nationaltheatret stasjon, Oslo