Faktaboks

Wilhelm Peters
Peters, Wilhelm Otto
Født
17. august 1851, Christiania
Død
18. november 1935, Drøbak

Fra gårdsplassen. Wilhelm Peters. 1912. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

P. fikk sitt første grunnlag som kunstner hos tegneren David Arnesen og J. F. Eckersberg, og prøvde seg tidlig som illustratør, bl.a. i Skilling-Magazin. I 1870 gjorde han noen tusjtegninger til Bjørnsons Arne som kom Carl 15 for øye. Kongen ervervet et lite bilde av ham (1870, Nationalmuseum, Stockholm), og sammen med Axel Ender ble P. sendt til Stockholm, der han gjennom sine lærere August Malmström og Johan Christoffer Boklund lærte det svenske historiemaleri å kjenne. Sommeren 1872 møtte han vår gamle bondekultur på sin studiereise med Ernst Josephson i Eggedal, Numedal og Setesdal. Via Wien, der han så Verdensutstillingen, kom han høsten 1873 til Roma. P. malte i disse årene historiske motiver fra antikk og middelalder; en badescene fra Pompeii, trolig inspirert av Alma Tadema, Våpensmeden (1872), en germansk lurblåser (Gegen die Römer, 1876), scener fra norsk sagatid, dessuten italienske folkelige motiver og norske landskaper, bl.a. fra Hardanger 1877–78. På Salonen i Paris viste han i 1878 Brudefølget drar forbi i et norsk vinterlandskap, og i 1879 Joie du foyer et middelaldersk fyrstepar som ser på sine to lekende småbarn. I forbifarten (1880) viser to tyske landsknekter som hilser på en gateselgerske. Slike fantasimotiver og idealiserende allegoriske figurbilder dukket også opp senere, men stort sett fulgte han etter 1880 den brede realistiske strømning i europeisk kunst. Betydningsfull ble tiden i Paris 1878–81 og somrene på Skagen 1881–83 sammen med Krohg, Chr., Frits Thaulow, Michael Ancher og P. S. Krøyer. I Roma hadde P. satt seg inn i radérteknikken, visstnok som elev av grafikeren Antonio Piccinni, og på dette område ble han en banebryter i Norge. Hans mappe Fra Havet (1881) inneholder 7 raderinger, i alt vesentlig fiskermotiver fra Skagen, og lignende scener viste han i sine malerier på de første Høstutstillinger, Oktober, aften (1882), Interiør fra Skagen og Fisker fra Skagen (begge 1883). Raderingen Den syke fisker har en særlig fin lys- og romvirkning. Norsk arbeidsliv på land og sjø skildret P. i den xylograferte mappe Blade fra Skitsebogen (1883).

I sine malerier med bymotiver Det gamle torg (1882, Bergens Håndverks- og Industriforening, tidligere Bergen Billedgalleri), og Stormangrep på en fiskerby (1895, Nasjonalgalleriet, Oslo), står P. nærmest Krohg, Chr., Frits Thaulow og Edvard Diriks. Et opphold i Finnmark 1883–84 gav ham motiver som Sognebud hos en fjellfinn (1884) og illustrasjonene til den engelske utgave av J. A. Friis: Laila, London 1883. Som radérer ble han kjent også utenfor Norge ved sine arbeider på Salonen. Tre blad ble gjengitt i kunsttidsskriftet l'Art 1882, 1885 og 1886, deriblant Fiskere i vertshuset (1883), inspirert av P. S. Krøyer og Michael Ancher, utført i en bred, kraftig stil.

Som vel den første av 80-årenes unge, skildret P. den moderne storindustri i Hjula Væveri (pastell 1886, Nasjonalgalleriet, olje 1887–88), et dyktig gjennomført bilde med veltegnede figurer og illuderende romvirkning. Noen år senere malte han en serie bilder fra våre glassverk, mest kjent er interiøret fra Glasspusteriet ved Høvik Verk (1892), andre viser anleggene sett utenfra. Stor suksess oppnådde P. da han i 1889 fikk reist en bygning i Karl Johans gt. 41 og der viste sine diorama-bilder: Lyngenfjord, Anna Kolbjørnsdatter, Carl 12s fall og Buarbreen, Hardanger med plastiske forgrunnsfigurer modellert av ham selv. Omkring 1895 ble bygningen vanlig kunstutstillingslokale og senere kino. P. hadde allerede i 1870-årene studert og kopiert eldre arkitektur og dekorative stilarter, og som overlærer ved Den kgl. Tegneskole (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania) 1884–1923 kom han til å undervise i dekorativt maleri og spesielt akvarellmaling. Selv vant han i senere år anerkjennelse som akvarellmaler, gjerne med landskaper, barne- og blomstermotiver, mens hans oljemalerier måtte tåle skarp og sikkert berettiget kritikk. Motivene var ofte hentet fra hans mange og lange reiser. Her hjemme malte han fra 1910 flere år i Kragerø, og fra 1923 i Drøbak. Han utførte også en del portretter: P. S. Krøyer (1882, Skagens museum), medaljør Throndsen (1898, Nasjonalgalleriet), professor F. C. Schübeler (bronserelieff i medaljong, 1901) og enkelte altertavler (Fredrikstad domkirke, 1897). I 1910 utstilte han et utkast til dekorasjon i Universitetets aula. For Porsgrund Porcelænsfabrik leverte han 1905–08 dekorative utkast med dyreliv og landskaper. I tillegg laget han en lang rekke plastiske arbeider, relieffer og ornamentikk i sølv og andre metaller, stein, tre osv. P.s bokillustrasjoner er svært ujevne. Best er kanskje de lette pennetegninger i barneboken Dengang vi var smaa (1902). Ellers var hans illustrasjoner og reportasjetegninger å finne i tidsskrifter som l'Art, Monde Illustré, The Graphic, Ny Illustreret Tidende, Norden, Juleroser, Folkebladet og Skilling-Magazin. Et historisk dokument ble hans tegning i The Graphic høsten 1882 av Cecilie Thoresens immatrikulering som den første kvinnelige akademiker i Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Maren Olsen
 • Carl Peters (1819 - 1875)

Gift med

 • 1880 med (fornavn Ukjent) Aromatari
 • 1909 med Loui Naiçi Frederiksen, maler
 • 1912 med Sussi Jansen (1874 - 1932)

Utdannelse

 • I malerlære 1866–68
 • elev David Arnesens tegneskole, Christiania 1867–70
 • Den kgl. Tegneskole 1868-ca. 70
 • samtidig elev av Johan Fredrik Eckersbergs malerskole, Kristiania
 • kunstakademiet, Stockholm under August Malmström og Johan Christoffer Boklund 1871–73
 • elev av grafikeren Antonio Piccinni, Roma 1873–76

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Kgl. stipend 1870–73
 • Statens reisestipend 1875
 • Schäffers legat 1875
 • reisestipend fra Den kgl. Tegneskole 1892
 • Studieopphold i Stockholm 1870–73
 • Roma 1873–76
 • kort tid München 1876
 • Lofthus i Hardanger vinteren 1877/78
 • Paris oktober 1878–81 og våren 1882
 • Skagen, Danmark somrene 1881–83
 • Finnmark 1883–84
 • Paris og Berlin våren 1888
 • Paris 1892
 • Cornwall, England 1893–94
 • Capri, Italia 1897
 • Roma og Olevano ca. 1900
 • Venezia 1904
 • New York 1906
 • Paris 1910
 • Verona sommeren 1914
 • Spania og Bretagne sommeren 1920
 • Tunis 1921

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1884–1923
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Oslo Kunstforenings utstillingjury i perioder
 • styremedlem Kunstnerforening

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. og 3. premie i konkurransen om Kroningsplatte, Porsgrund 1906
 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • mention honorable Verdensutstillingen i Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kristus helbreder en blind, altertavle, Fredrikstad domkirke (1897)
 • Kristus, altertavle (1901, ukjent kirke?)
 • Kartong til glassmaleri St. Olavs kirke, Oslo (1910)
 • Dekorasjoner kafé Original Pilsen, Tollbugt. 8 B, Oslo (1910)
 • Glassmaleri utført for Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • Portretter Oslo Sparebank og Universitetet i Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Skien Kunstforenings Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Skagens museum

Illustrasjonsarbeider

 • B. Bjørnson: Synneuve Solbakken, Paris 1880
 • J. A. Friis: Laila, London 1883, norsk utg. Kristiania 1890
 • J. A. Friis: Skildringer fra Finmarken, Kristiania 1891
 • K. Dahl: Fra Tid til anden, Kristiania 1892
 • H. Wergeland: Den engelske Lods, København 1894
 • L. Dilling: Hverdagsmennesker, 1. samling, Kristiania 1895, 3. samling, Kristiania 1896
 • L. Dilling: Gjennem Lorgnetten, Kristiania 1896
 • Oscar Fredrik (kong Oscar 2): Vers og Prosa 1872–97 (vignetter), Kristiania 1897
 • L. Holberg: Comedier (friser, vignetter), Kristiania 1898
 • Christiania i vor og svunden Tid, Kristiania 1898
 • Sfinx: Vi og voreses (vignetter), Kristiania 1899
 • Tante Illi: Dengang vi var smaa, Kristiania 1902

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Auksjonsutstilling, Kristiania, 1899
 • Bergens Kunstforening, 1902
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Berlin, 1904
 • Hamburg, 1904
 • København, 1904
 • Auksjonsutstillinger, Tschudis Eftf. Kristiania, 1904
 • Auksjonsutstillinger, Tschudis Eftf. Kristiania, 1905
 • Antwerpen, 1905
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1906
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Auksjonsutstilling, Strand auksjon, Grensen, Kristiania, 1907
 • Christiania Kunstforening, 1908
 • Harald Bruns kunsthandel, Kristiania, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1882-1886
 • Drammens Kunstforening, 1881
 • Salonen, Paris, 1878-1879
 • Salonen, Paris, 1882
 • Salonen, Paris, 1884
 • Salonen, Paris, 1887
 • Salonen, Paris, 1910
 • Verdensutstillingen i Paris, 1878
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Charlottenborgutstillingen, 1877
 • Charlottenborgutstillingen, 1882
 • Charlottenborgutstillingen, 1885
 • Charlottenborgutstillingen, 1900
 • Internasjonal utstilling, München, 1879
 • Wien, 1882
 • Berlin, 1891
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1881
 • København, 1883
 • København, 1888
 • Jubileumsutstilling, Wien, 1888
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1889
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901-11
 • Sort- og hvidt utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Norsk maleriutstilling, Stockholm, 1902
 • Den internationale grafikkutstilling, Roma, 1902
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1904-01
 • Grafiske Kunstneres Klub, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Grafikkutstilling, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1907
 • Royal Academy, London, flere ganger bl.a. 1913
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Kunstforeningen 1831-1961,jubileumsutstilling, Oslo Kunstforening, 1961

Portretter

 • Kunstnerfrokost utført av P. S. Krøyer (1883, Skagens museum, P. nr. 2 fra venstre ved bordet)
 • Selvportrett silhuett gjengitt i Schulerud, M.: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 367
 • Selvportrett Kunstneren og hans hustru (olje) gjengitt i Morgenbladet 7.5.1915
 • Selvportrett (litografi) gjengitt i Tidens Tegn 15.5.1923
 • Selvportrett fra Roma (tegning i medaljong) gjengitt omslag katalog Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1932
 • Mannen med ljåen (tegning 1930)
 • Selvportrett ved staffeliet gjengitt samme sted

Eget forfatterskap

 • Fra Havet, (Kristiania, 1881, Med egne ill., (7 raderinger)
 • Blade fra Skitsebogen, (Kristiania, 1883, (5 xylografier)
 • Til Nordkap (10 akvareller), (Kristiania, 1892
 • Hvad jeg saa og hvem jeg mødte, (Kristiania, 1914
 • A New Sketching Ground in Norway. A Letter from Peters, W., The Studio, London, 1907, bd. 40, s.188–91
 • Norwegian Peasant Architecture, The Studio, London, 1908, bd. 43, s. 111–18
 • En rekke avisartikler

Litteratur

 • Ny Illustrerad Tidning, Stockholm, 1873, (ill.)
 • L'Art, Paris, 1882, nr. 4, pl. s. 96
 • L'Art, Paris, 1885, nr. 2 pl. s. 16, 101–08
 • L'Art, Paris, 1886, nr. 2 pl. s. 104, 114
 • Ahnfeldt, A., Europas konstnärer, Stockholm, 1887, s. 443
 • Norsk Haandlexikon, (Kristiania, 1888
 • Skilling-Magazin, (Kristiania, 1889, s. 541 (ill.)
 • Folkebladet, (Kristiania, 1892, s. 280–82
 • Folkebladet, (Kristiania, 1894, julenr. s. 29
 • Boetticher, F.V., Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1898, bd. 2, del 1, s. 243
 • Aftenposten, 13.11.1901
 • Aftenposten, 07.01.1902
 • Aftenposten, 24.03.1902
 • Aftenposten, 26.03.1902
 • Aftenposten, 13.08.1902
 • Aftenposten, 15.11.1902
 • Aftenposten, 20.01.1904
 • Aftenposten, 06.09.1904
 • Aftenposten, 15.11.1904
 • Aftenposten, 22.03.1905
 • Aftenposten, 23.03.1906
 • Aftenposten, 24.03.1906
 • Aftenposten, 04.11.1906
 • Aftenposten, 10.11.1906
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 11.11.1906
 • Aftenposten, 24.08.1907
 • Aftenposten, 19.10.1907
 • Aftenposten, 09.12.1907
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 131–32
 • Century Magazine, 11.1907, (ill.)
 • Aftenposten, 23.11.1908
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 29.11.1908
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.11.1913
 • Aftenposten, 03.05.1914
 • Dagbladet, 28.04.1915
 • Morgenbladet, 07.05.1915, (ill.)
 • Nordisk Familjebok, Stockholm, 1915
 • Haug, K., i Aftenposten, 24.03.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 24.03.1916
 • Aftenposten, 27.11.1920
 • Morgenbladet, 11.08.1921
 • Morgenposten, 16.08.1921
 • Aftenposten, 17.08.1921
 • Grevenor, H., Silhouetter, (Kristiania, 1922, s. 74
 • Haug, K., i Aftenposten, 15.05.1923
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.10.1923
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1925, bd. 19, s. 60
 • Løvberg, A., i Urd, Oslo, 1926, s. 449
 • Aftenposten, 14.08.1926
 • Morgenbladet, 14.08.1926, (ill.)
 • Morgenposten, 17.08.1926
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Madsen, K., i Skagens malere, København, 1929, s. 100, 131
 • Morgenbladet, 15.08.1931
 • Folkestad, B., i Tidens Tegn, 15.03.1932
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1932, bd. 26 s. 481
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 383
 • Johansen, D. Monrad, Edvard Grieg, Oslo, 1934, s. 218–25 (ill.)
 • Hamar Stiftstidende, 23.11.1935
 • Moss Johnsen, B., i Morgenposten, 19.11.1935
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register s. 211
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det 20. århundre, Oslo, 1941, s. 22, 104
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 210, 346
 • Blomberg, E., Ernst Josephson, Stockholm, 1951, register
 • Schwartz, W., Skagen i nordisk kunst, Oslo, 1952, s. 30–32, 48–49 (ill.)
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 131–32, pl. 7
 • Christie, S., Christie, H., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register (ill.)
 • Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1963-1964, register (ill.)
 • Oslo Sparebanks portrettgalleri, Oslo, 1965, pl. s. 52, 55, 58, 61, 83, 93
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Bøe, A., Porsgrunds Porcelænsfabrik, Oslo, 1967, register
 • Thue, O., Christian Krogh. En bibliografi, Oslo, 1968, s. 15
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1970, s. 233, 263, 294
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 118, 234
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register
 • Boye, E. M., Christiania 1814–1905, Oslo, 1976, s. 65 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 251
 • Nielson, H. B., i Aftenposten, 06.04.1977
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 227
 • Voss, K., Skagensmalerne, København, 1978, register
 • Voss, K., Skagensmalerne, København, 1981, bd. 2, register
 • Schjelderup Ebbe, D., Benestad, F., Edvard Grieg, Oslo, 1980, s. 183–86 (ill.)
 • Norges kulturhistorie, Oslo, 1980, bd. 4, s. 95, 252 (ill.), bd. 5 s. 22 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 379
 • Bøe, A., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 445, 452–53 (ill.)
 • Akershus, Bygd og by i Norge, Oslo, 1981, s. 232, 289 (ill.)
 • Vest-Oppland og Valdres, Bygd og by i Norge, Oslo, 1982, s. 194 (ill.)
 • Jacobsen, J., Høvik Glasverk - Høvik Verk, Bærum, 1983, (ill.)
 • Ellingsgard, N., Hallingdal i billedkunsten, Oslo, 1984, s. 48 (ill.)

Arkivalia

 • Brev til bl.a. Aubert, A., Brækstad, H. L., Dietrichson, L. og Wille, N., Håndskriftsamlingen, Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv