Etter praksis som arkitektassistent etablerte N. eget kontor i Kristiania i 1915 sammen med sin hustru Mosse N., fra 1931 sammen med Gunnar Brynning i firmaet N. & Brynning. N., og senere N. & Brynning, har oppført en lang rekke betydelige bygg, vesentlig i Oslo. Om- og tilbyggingen av Kristiania Sparebank, Øvre Slottsgt. 3 (1921–23) er en meget vellykket tilpasning til farens, Henrik N. d.e.s huggensteinsbygning fra 1898–1901. Mot sør er den gamle romansk-inspirerte huggesteinsfasaden forlenget ved repetering av det eldre fasadesystemet og -materialet. Den nye vestfasaden mot Akersgata er en klassisistisk betongfasade med forsenkede rundbuede felt som harmonerer med de kopierte huggensteinsfasadene. I 1920- og 30-årene oppførte firmaet en rekke villaer og leiegårder i Oslo som viser stadier i overgangen fra klassisisme til funksjonalisme. Dælenengakomplekset (1932) er et funksjonalistisk leiegårdsanlegg og et tidlig eksempel på brudd med det tradisjonelle lukkede kvartalsmønsteret. Leilighetenes planløsninger er også preget av de nye rasjonelle tanker i boligbyggingen. Som Den Norske Turistforenings arkitekt fra 1925 har N. oppført en rekke turisthytter.