Faktaboks

Henrik d.y. Nissen
Født
28. juni 1888, Kristiania
Død
14. november 1953, Oslo

Jessheim fylkesskole. Ukjent. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Utkast til bolig for kronprinsparet på Oscarshall. Henrik d.y. Nissen. 1929. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Etter praksis som arkitektassistent etablerte N. eget kontor i Kristiania i 1915 sammen med sin hustru Mosse N., fra 1931 sammen med Gunnar Brynning i firmaet N. & Brynning. N., og senere N. & Brynning, har oppført en lang rekke betydelige bygg, vesentlig i Oslo. Om- og tilbyggingen av Kristiania Sparebank, Øvre Slottsgt. 3 (1921–23) er en meget vellykket tilpasning til farens, Henrik N. d.e.s huggensteinsbygning fra 1898–1901. Mot sør er den gamle romansk-inspirerte huggesteinsfasaden forlenget ved repetering av det eldre fasadesystemet og -materialet. Den nye vestfasaden mot Akersgata er en klassisistisk betongfasade med forsenkede rundbuede felt som harmonerer med de kopierte huggensteinsfasadene. I 1920- og 30-årene oppførte firmaet en rekke villaer og leiegårder i Oslo som viser stadier i overgangen fra klassisisme til funksjonalisme. Dælenengakomplekset (1932) er et funksjonalistisk leiegårdsanlegg og et tidlig eksempel på brudd med det tradisjonelle lukkede kvartalsmønsteret. Leilighetenes planløsninger er også preget av de nye rasjonelle tanker i boligbyggingen. Som Den Norske Turistforenings arkitekt fra 1925 har N. oppført en rekke turisthytter.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Kristiania, 1915 med Catharina Sophie (Mosse) Larpent Svendsen (f. 1891)

Utdannelse

 • Examen artium 1907
 • Den kgl. Tegneskole 3 år
 • den tekniske høyskole, Dresden 2 år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1919 og -32
 • Egers legat og Benneches legat 1932
 • Studiereise i Europa 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Flittig benyttet som arkitekttillitsmann
 • formann Oslo Arkitektforening 1931–33
 • visepresident Norske Arkitekters Landsforbund 1934–38, president 1948–52
 • presis Norsk Arkeologisk Selskap 1949-
 • medlem Oslo bystyre 1925–33
 • reguleringsrådet 1926–28
 • helserådet 1927–36, bygningsrådet 1929–32 og skjønnhetsrådet

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt, vesentlig sammen med Gunnar Brynning. Om- og tilbygging Kristiania Sparebank, Øvre Slottsgt. 3 (1921–23)
 • Sportshytta Trovajock, Nordmarka (1925)
 • Verksted og bensinstasjon, Schweigaards gt. 16 (1930)
 • Grünerløkka Folkets Hus, Schleppegrells gt. 32 (1932–33)
 • Industribygg, Trondheimsvn. 137 (1934)
 • Industribygg, Hedmarksgt. 13 (1936)
 • Feriehjem for Christiania Spigerverk, Lysern i Enebakk (1939)
 • Akershus fylkes husmorskole, Eidsvoll
 • Villaer: for Herm. Christiansen, Ris (1923)
 • Fritzners gt. 14 (1923)
 • Himmelhaugen for advokat Leif Rode, Smestad (1931)
 • Kristinelundvn. 17
 • Kristinelundvn. 15 (1933–34)
 • Lønnhaugen allé 9 (1938)
 • Leiegårder: Thereses gt. 35b (1923–24) for Kvindernes Boligselskab A/S
 • Benneches gt. 1–3 (1928–29)
 • Grimstadgt. 23 (1929)
 • Dælenengakomplekset Chr. Michelsens gt./Dælenenggt./Carl Berners plass (1932) sammen med Kristofer Lange
 • Christies gt. 7–13/Fagerheimsgt. 2–14 (1932–33)
 • Konows gt. 75–75b (1934) og 81 (1932)
 • Enebakkv. 77 (1935)
 • Kirkevn. 39 (1935) og 86–90
 • Brinkensgt. 16 (1939)
 • Munthes gt. 38 (1939)
 • Hertzbergs gt. 7 (1938) Nobels gt. 13 (1939)
 • Maridalsvn. 305–311 (1959)
 • Nygård terrasse (1952)
 • Forretningsgårder: Tollbugt. 27 (1937)
 • Munkedamsvn. 3b (1948)
 • Norden-huset, Akersgt. 35 (1962) sammen med C. L. Nissen, Gunnar Brynning, Rannei Jørgensen og Ivar Mauritz-Hansen jr.
 • Forsamlingshus: Oslo Lærerinnelag, Peder Claussøns gt. 4 (1928–30)
 • Folkets Hus Grünerløkka, Schleppegrells gt. 33 (1932–33)
 • Sosiale institusjoner: Ombygning og utvidelse av Åkebergvn. 23 til barnehjem (1928)
 • Alders Hvile, Armauer Hansens gt. 14 (1935–36) etter 1. premie i konkurranse
 • Domkirkens alders- og sykehjem, Colletts gt. 52
 • Sofienberghjemmet alders- og sykehjem, Rathkes gt. 19
 • Tomtebo rekonvalesenthjem for småbarn, Modum
 • Turisthytter: Valldalseter (1925–27)
 • Sandhaug (1929, nybygd 1984)
 • Litlos (1931–33)
 • Nøstedalsseter (1935)
 • Utvidelse Skogadalsbøen (1935)
 • Glitterheim (1937) sammen med Kristian Biong
 • Gjendesheim (1937)
 • Hovinkoia
 • Bjørnhollia (1941–48)
 • Privathytter: På Haugastøl for grosserer Ferner-Jacobsen (1934)
 • Rondestua, Musvollsæter for rådmann Bassøe (1938)
 • Kirker: Skrukkeli, Hurdal (1923)
 • Lesjaverk, Lesja (1964) sammen med C. L. Nissen og Gunnar Brynning
 • Firmaet N. & Brynning har dessuten oppført en rekke industri-, kontor- og boligbygg for Christiania Spigerverk, Kværner Brug og De-No-Fa.
 • Prosjekter: Konkurranseutkast Den norske Creditbank, Oslo (1924)
 • Konkurranseutkast Ekebergrestauranten, Oslo (1927)
 • Prosjekter sammen med Mosse N.: 3. premie kiosk for Narvesen (1923)
 • Prosjekter sammen med Gunnar Brynning: Automobilhotell (1931)
 • Konkurranseutkast, Norges Banks seddeltrykkeri Rådhusgt. 19, Oslo (1932)
 • Pleie- og aldershjem Kragerø (1947)

Eget forfatterskap

 • Leiegårdskultur, St. Hallvard, 1929, s. 14–33
 • Hyttebygg i fjellet, Oslo, 1954, medforfatter, utg. Den norske Turistfor.

Litteratur

 • Studentene fra 1907, Oslo, 1932, s. 283–85
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1950
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 367 (ill.)
 • Bergens Tidende, 26.06.1948
 • Dunker, J., i Aftenposten, 16.11.1953
 • Nationen, 17.11.1953
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 400 (ill.)
 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1945–55, Oslo, [u.å.], register s. 133 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 49, 68, 102, 105, 138–39, 164, 171, 195, 257
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 282 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., , Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • Byggekunst, 1923, s. 61 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, bilag s. 20 (ill.)
 • Byggekunst, 1926, s. 49–54, 60–61, 168–73 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 192
 • Byggekunst, 1929, s. 122–23 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 52–54, 93, 113 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 164–65 (ill.), tillegg s. 35, 48
 • Byggekunst, 1933, s. 136, 162–55 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 32–33, 90, 128 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 148–51, 192–93 (ill.), tillegg s. 39
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 31
 • Byggekunst, 1936, s. 218–19 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 36 (ill.), tillegg s. 18
 • Byggekunst, 1939, s. 161–62, 177–80 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 80 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 54–55 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 20 (ill.), tillegg s. 17
 • Byggekunst, 1953, s. 22–23, 193
 • Byggekunst, 1954, tillegg s. 14
 • Byggekunst, 1962, s. 24–25 (ill.)
 • St. Hallvard, Oslo, 1956, s. 98, register bd.
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 356

Arkivalia

 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren