R. var født og oppvokst i Porsgrunn, og kom første gang til Bø i Telemark i 1890. To år senere fikk han med seg sin venn fra Bergsliens malerskole, Halfdan Egedius, opp til Bø, og dette møte med Telemarksnaturen ble avgjørende for begge kunstnerne. I midten av 1890-årene hørte R. med til kunstnerkolonien som hvert år holdt til i områdene omkring Bø, og som bl.a. bestod av Oluf Wold-Torne, Wilhelm Wetlesen, Halfdan Egedius, Lars Jorde og Torleiv Stadskleiv. Både i formspråk og motivvalg bar R.s kunst preg av kontakten med denne gruppen nyromantiske kunstnere. Enten motivene er hentet fra områdene omkring hjembyen Porsgrunn eller fra Midt-Telemark, er de preget av en dekorativ forenkling og en slørete mørk fargeholdning. Etter å giftet seg i 1899 bosatte R. seg fast i Bø, og mens hans kone tok seg av gårdsdriften, reiste han mye på studieturer i Telemark. R. var en dyktig tegner og svært opptatt av folkekunst, og i noen år før sin død reiste han omkring i Telemark sammen med professor Johan Meyer for å illustrere bokverket Fortids kunst i Norges bygder.