Faktaboks

Karl Reynolds
Født
1. november 1870, Porsgrunn
Død
15. februar 1918, Bø i Telemark

R. var født og oppvokst i Porsgrunn, og kom første gang til Bø i Telemark i 1890. To år senere fikk han med seg sin venn fra Bergsliens malerskole, Halfdan Egedius, opp til Bø, og dette møte med Telemarksnaturen ble avgjørende for begge kunstnerne. I midten av 1890-årene hørte R. med til kunstnerkolonien som hvert år holdt til i områdene omkring Bø, og som bl.a. bestod av Oluf Wold-Torne, Wilhelm Wetlesen, Halfdan Egedius, Lars Jorde og Torleiv Stadskleiv. Både i formspråk og motivvalg bar R.s kunst preg av kontakten med denne gruppen nyromantiske kunstnere. Enten motivene er hentet fra områdene omkring hjembyen Porsgrunn eller fra Midt-Telemark, er de preget av en dekorativ forenkling og en slørete mørk fargeholdning. Etter å giftet seg i 1899 bosatte R. seg fast i Bø, og mens hans kone tok seg av gårdsdriften, reiste han mye på studieturer i Telemark. R. var en dyktig tegner og svært opptatt av folkekunst, og i noen år før sin død reiste han omkring i Telemark sammen med professor Johan Meyer for å illustrere bokverket Fortids kunst i Norges bygder.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Reynolds, styrmann
 • Gusta Marie Karth

Gift med

 • 1899 med Gunhild Saga

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bø i Telemark

Utdannelse

 • Knud Bergsliens malerskole ca. 1886-88
 • elev av Niels Vinding Dorph og Godfred Christensen, København vinteren 1888-89 og 1889-90
 • elev av Eilif Peterssen og Erik Werenskiold i Kristiania vinteren 1891-92

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i København vintrene 1888-90

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, Skien
 • Skiens Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • J. Meyer: Fortids kunst i Norges bygder, Kristiania 1909-11, 5 bd.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1892
 • Høstutstillingen, 1894-1896

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Porsgrunn Kunstforening, 1918
 • Minneutstilling, Porsgrunn Kunstforening, 1959

Portretter

 • Reynolds leser, utført av Halfdan Egedius (1892) gjengitt i Parmann, Ø.: Halfdan Egedius. Liv og verk, Oslo 1979, s. 28
 • Selvportrett gjengitt i Porsgrunns Dagblad 17.1.1959

Litteratur

 • Halvorsen, W., Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914
 • Aftenposten, 19.02.1918
 • Swensen, W., Gamle Porsgrundsbilleder, 1923-1924, s. 15, katalog utstilling Porsgrunds Raadhus
 • Kunst og Kultur, 1937, s. 188, 191
 • Østvedt, E., Telemark i norsk malerkunst, Oslo, 1938, s. 112
 • Østvedt, E., På gamle stier, Oslo, 1944, register s. 235
 • Bystrøm, H. Bache, i Porsgrunns Dagblad, 17.01.1959, (ill.)
 • Bystrøm, H. Bache, i Porsgrunns Dagblad, 19.01.1959
 • Bystrøm, H. Bache, i Porsgrunns Dagblad, 02.01.1969, (ill.)
 • Parmann, ø., Halfdan Egedius. Liv og verk, Oslo, 1979

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv