Faktaboks

Georg Caspar Müller
Født
Tyskland

M. var virksom i Larvikområdet i 1760-årene. Hans arbeider er i dag lite kjent bortsett fra et par større offentlige oppgaver som har nedfelt seg i arkiver. M. oppførte i 1762 Hospitalet i Larvik, et enetasjes trefløyet anlegg med midtrisalitt og trekantgavl. Samme år påbegynte han en gjenoppbygging av Tjølling kirke etter approberte tegninger, men hvem som hadde utført disse er usikkert. Kirken har høyt valmtak og regelmessig plasserte rundbuede vinduer. Oppdraget var utført for grev Danneskiold-Laurwigen, og M. har antagelig hatt flere større og mindre vedlikeholdsoppgaver knyttet til kirkene i grevskapet.

Utførte arbeider

  • Hospitalet og "Taarnet" (en i dag ukjent og revet del av greveresidensen), Larvik (1762)
  • Gjenoppbygging av Tjølling kirke (1762–67)

Litteratur

  • Sønnichsen, S., Vedrørende Tjølling kirke, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1900, s. 83
  • Berner, Carl, Tjølling kirke, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1913, s. 147 (ill.)
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bind 2, s. 27 (ill.)
  • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 353, registerbind
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bind 3, s. 31–32 (ill.)