Faktaboks

Agnes Steineger
Født
21. januar 1863, Bergen
Død
16. juni 1965, samme sted

Som ung var S. i tvil om hun skulle bli pianist eller maler. Hun valgte malerkunsten som den sikreste levevei, med studier først i Bergen, senere München, København og Paris. Den første vinteren i München var hun utelukkende beskjeftiget med tegning hos Marcus Grønvold, men ble deretter elev av Bertha Wegmann både i München og København. Wegmann hadde antagelig formidlet ideer om det franske friluftsmaleri til München, og S.' bilder hadde fra begynnelsen en annen koloritt og naturoppfatning enn de øvrige norske München-elever. S.' motiver var portretter, landskaper, interiører og blomster, og hennes første maleri Markblomster ble stilt ut i Bergens Kunstforening i 1883. I Paris studerte hun under flere lærere. Hennes bilder viste etter hvert innflytelsen fra impresjonistene, bl.a. med et sterkere og lysere fargeregister. I 1889 deltok hun sammen med 11 norske kvinnelige malere på Verdensutstillingen i Paris, hvor bl.a. S. fikk mention honorable for et kvinneportrett. I 1895 malte hun Selvportrett (Bergen Billedgalleri) med det karakteristiske smale ansikt og de særpregede mørke øyne. Figuren er malt frontalt fra bysten, og plassert i motlys mot et vindu med landskapsutsikt. Flere av sine beste figur- og landskapsbilder malte hun for øvrig i Italia fram til 1914. Dette året møtte hun Rudolf Steiner, og etter fire års opphold i Goetheanum i Dornach, ble hun en av hans forkjempere i Bergen. Disse impulser gav seg også utslag i S.' malerier, en rekke med symbolsk antroposofisk innhold og lysende, laserende fargebehandling, men også med ekspressive trekk i de naturalistiske bilder fra 30–40-årene. S. var etter 1918 bosatt i Bergen til hun døde, 102 år gammel.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ingeborg Catharina Hess
 • Peter Stamer Steineger, kjøpmann

Utdannelse

 • Veiledning av gravør Meyer, J., Bergen
 • Bergen offentlige tegneskole vintrene 1878-80
 • Elev av Anders Askevold og Frants Bøe, Bergen sommer og høst 1880
 • Elev av Marcus Grønvold, München 1881-82
 • Bertha Wegmanns malerskole, München 1882-83 og København 1883-86
 • Elev av Aimé Morot, Paris 1886-87 (?)
 • Académie Julian under Tony Robert-Fleury og Académie Colarossi under Gustave Courtois og Raphael Collin 1887-88

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat Opphold i Meran, Tyrol ca. 1869-78
 • Studieopphold i München 1881-83
 • København 1883-86
 • Paris 1886-88, 1889-90
 • Italia 1888-89
 • Bosatt Italia 1902-14
 • Dornach, Sveits 1914-18

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable, Verdensutstillingen Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggdekorasjoner, Goetheanum, Dornach, Sveits (1914-18, brent)
 • Bergen Billedgalleri (Pleiebarn, 1890, Selvportrett, 1895, og Portrett av Cecilie Dahl, 1897)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1886
 • Høstutstillingen, 1987
 • Høstutstillingen, 1890-1891
 • Høstutstillingen, 1894
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1901
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1916-1917
 • Høstutstillingen, 1933
 • Vestlandsutst., 1926
 • Vestlandsutst., 1929
 • Vestlandsutst., 1941
 • Bergens Kunstforening, 1883-1884
 • Bergens Kunstforening, 1925
 • Bergens Kunstforening, 1927
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1885
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1890
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1892
 • Salonen, Paris, 1887-1888
 • Christiania Kunstforening, 1888
 • Christiania Kunstforening, 1899
 • Christiania Kunstforening, 1921-1922
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Trønder og Vestlandsmalere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1889
 • Christiania Kunstforening, 1912
 • Bergens Kunstforening, 1947
 • Minneutst., Urdi, Bergen, 1965

Portretter

 • Paul Gauguin: L'intelligible au profil dur (olje, 1886) malt med S. som modell (iflg. Bodelsen, M. i Kunst og Kultur 1979 s. 143–44 (ill.))
 • Selvportrett (1895, Bergen Billedgalleri) gjengitt i Wichstrøm, A.: Kvinner ved staffeliet, Oslo 1983, s. 67
 • Selvportrett (1901), Bergens Kunstforening 1947, katalog nr. 5

Litteratur

 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 117–18
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, (Kristiania, 1907, bd. 2, s. 365
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 258
 • Kunst og Kultur, 1963, s. 21
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 239 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 232, 250 (ill.)
 • katalog Bergens Kunstforening, 01.1947-01.01.1947
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register
 • Bodelsen, M., i Kunst og Kultur, 1979, s. 143–44 (ill.)
 • Wichstrøm, A., Kvinner ved staffeliet, Oslo, 1983, register (ill.)
 • Bergens Aftenblad, 13.05.1884
 • Bergens Aftenblad, 17.04.1885
 • Bergensposten, 18.09.1886
 • Bergensposten, 12.02.1889
 • Morgenposten, 04.11.1886
 • Aftenposten, 05.11.1886
 • Aftenposten, 04.05.1888
 • Aftenposten, 01.05.1889
 • Aubert, A., i Morgenbladet, 20.11.1886
 • Bergens Tidende, 08.02.1889
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.12.1912
 • Haug, K., i Aftenposten, 18.03.1922
 • Sælen, F., i Morgenavisen, 30.01.1947
 • Glambek, K., i Bergens Tidende, 01.02.1947
 • Maurstad, G. T., i Arbeidet, 04.02.1947
 • Bergens Tidende, 18.01.1963
 • Bergens Tidende, 30.11.1965, (ill.)
 • Bergens Tidende, 18.11.1980
 • Dagen, 19.01.1963
 • Bergens Arbeiderblad, 19.01.1963
 • Morgenbladet, 22.01.1963
 • Aftenposten, 22.01.1963

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Agnes Steineger