Faktaboks

Harald Ramm Østgård
Født
25. juli 1920, Lier
Død
15. januar 2005

Ø. praktiserte som assistent hos arkitekt Bjarne Thinn Syvertsen, Drammen. I 1946-47 var han ansatt hos distrikts- og reguleringsarkitekten i Tana og i 1947-52 som assistent hos arkitekt Knut Knutsen, Oslo. Fra 1952 har Ø. hatt egen arkitektpraksis i Oslo.

Ø. var med blant de Knutsen-elever som videreutviklet hans ideer under inspirasjon av bl.a. japansk trearkitektur. Sammen med Per Cappelen laget Ø. Eksperimentrom i furu i Kunstnernes Hus som fikk betydning for denne arkitektgenerasjonens utstrakte bruk av tre. Ø. har fått betydelige oppdrag, særlig innen forsknings- og laboratoriebygg. Ofte benytter han kraftige, strukturerte betongkonstruksjoner. Eksempler på dette er Statens institutt for folkehelse i Oslo og Realfagbygget i Bergen. I det senere Fylkeshuset i Arendal er materialet tegl og betong, og til tross for den markante beliggenheten på en kolle, tilpasser det seg terrenget godt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Erling Ramm Østgaard, sivilingeniør (1882 - 1964)
 • Edith Evensen (1896 - 1980)

Gift med

 • 1949 med Anne Elisabeth Thorsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bærum

Utdannelse

 • Eksamen artium
 • 1 års bygningspraksis
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, bygningslinjen
 • Statens Arkitektkurs 1946

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1961
 • Oslo bys stipend
 • Henrichsens legat

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1946
 • Oslo Arkitektforening styremedlem 1952
 • jurymedlem flere arkitektkonkurranser

Utførte arbeider

 • Eget hus, Østenåsvn. 13, Bærum (1959)
 • Statens filmlaboratorium, Blindernvn. 11, Oslo (1960), tilbygg (1973)
 • Statens institutt for folkehelse, laboratoriebygg, Geitmyrsvn. 75, Oslo (1965-67) sammen med Per Cappelen, rehabilitering av eldre bygning (1968-70)
 • Realfagbygget, Universitetet i Bergen (1977)
 • Institutt for arbeidsledelse, Norsk Arbeidsgiverforenings kurseiendom på Bondi, Iduns vei 2, Asker (1967-70)
 • Fylkeshus for Aust-Agder, Arendal, byggetrinn 1 (1977), byggetrinn 2 (1984) etter 1. premie i konkurranse 1976
 • Norwegian Contractors, administrasjonsbygg, Holtet 5, Bærum (1984)
 • Oscar Skotvedt Maskin A/S, Hauger skolevei 16, Bærum (1984). Prosjekter: Fylkeshus for Sogn og Fjordane
 • Kontorbygg for Elkems forskningssenter, Kristiansand
 • Konkurranseprosjekter: Innkjøp folkeskole i Mo i Rana (1948) sammen med Per Solemslie
 • To premier Huset som vokser (1949) sammen med Molle og Per Cappelen og Kjell Brantzeg
 • Innkjøp Paléhotellet, Oslo (1950) sammen med Per Solemslie
 • 4. premie nordisk konkurranse om reguleringsplan for Tokerudfeltet, Oslo (1961) sammen med Per Cappelen
 • Innkjøp Misjonsselskapets Hus, Stavanger (1961) sammen med Per Cappelen
 • Innkjøp nordisk konkurranse Karl Johan-kvartalet, Oslo (1962) sammen med Per Cappelen
 • 1. premie boligområde på Nøtterøy (1963) sammen med Per Cappelen
 • Hedrende omtale kulturhus i Stavanger (1979)
 • Innkjøp nye hustyper for Block-Watne (1981)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Brukskunstutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1962

Eget forfatterskap

 • Stefanhotellet, Oslo, Byggekunst, 1953, s. 121–22 (ill.)
 • Østgaard, Harald Ramm, Eliassen, T., Vis hensyn, Arkitektnytt, 1978, s. 3, sammen med

Litteratur

 • Abrahamsen, H. (Red.), Nordiske småhus, Oslo, 1958, s. 180–81, 206–07 (ill.)
 • Studentene fra 1940, Oslo, 1965, s. 653
 • Bonytt hyttebok, Oslo, 1967, s. 103 (ill.)
 • Rognlien, D. (Red.), 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 86, 92 (ill.)
 • Tvedten, A. S., Knutsen, B. E., Knut Knutsen, Oslo, 1982, s. 31
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 86–87 (ill.)
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 233
 • L'Architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1960, nr. 93, s. 88–89 (ill.)
 • Aujourd'hui. Art et architecture, Paris, 1963, nr. 40, s. 86–87 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 54–55 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 13, 15, 219 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 177 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 6–8 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 197, 214–17 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 77–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 169–72 (ill.)
 • Byggekunst, 1974, s. 44–49 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 70–81 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1961, nr. 68 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1961, nr. 72 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 93 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 96 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 186 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1979, nr. 223 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1981, nr. 231 (ill.)
 • World architecture, London, 1964, vol. 1, s. 223 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Norsk Arkitekturmuseum, Oslo