L.s første separatutstilling i Galleri Tanum i Oslo 1979 viste hennes utvikling fra de tidlige relativt naturalistiske arbeider til senere formuttrykk av mer ekspressiv, symbolsk og abstrakt karakter. Til den første gruppen hører den mørkpatinerte mannsfiguren Morisse (betong, 1974), det uttrykksfulle ungpikehodet Angst (bronse, 1974) og portrettet av søsteren, forfatteren Cecilie Løveid, Fanget villrose (betong, 1977). I sine betongarbeider makter L. å gi det hårde materialet en myk, stofflig karakter. Skulpturgruppen til Torget i Sarpsborg, Fra min barndom (betong, 1979), er derimot to sterkt forenklede og grovt modellerte kvinnefigurer. Gruppen vakte debatt på grunn av den tilsynelatende karikerte behandling av torgkoner. Denne grove og frodige formen har hun anvendt i flere torsoaktige kropper i bevegelse, som Dansere og gruppen Gjøglere (bronse). Fra å arbeide mest med leire, har hun de siste årene også brukt jern som materiale. Bodé danser (jern) og Mens vi danser ringdans med Bodé (blandet teknikk) er bevingede og insektlette fantasivesener. De fremstår som symbolske og poetiske uttrykk for bevegelse og form i rommet. I L.s nonfigurative komposisjoner i sveiset jern arbeider hun med flater i luftrommet. Foruten flere offentlige oppdrag, bl.a. et alterkrusifiks til Kyrkjebø kirke i Sogn og Fjordane, har hun laget tegninger og raderinger og illustrert en barnebok. L. arbeider dessuten aktivt innen flere kunstnerorganisasjoner.