Familierelasjoner

Sønn av

 • Jan Petter Sveen
 • Britt Skaun

Bosatt (pr 1982-1986)

Trondheim.

Utdannelse

KT, kveldsskole 1970-71, grafikklinjen 1977-81; Kunsthåndverkslinjen, Røros videregående skole 1976-77; SLFO 1980-82.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Sør-Trøndelag kulturstipend 1979; Studiereiser med KT fra 1977.

Stillinger, medlemskap og verv

Timelærer tegning, form og farge, Brundalen videregående skole 1981–82; Vikar som faglærer, Elen Ofstads skole 1982–83; Styremedlem Trøndelag Kunstnersentrum 1982; Brukerrepresentant styret, Kunstnerverkstedene Bakke gård, Trondh. fra 1981.; Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere, styremedlem 1980–81.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 12 grafiske blad, Trondh. og Strinda Sparebank (1983)
 • Royal Garden Hotel, Trondh. (1983)
 • NKR
 • Trøndelag fylke
 • Trondh. kommune
 • Nordisk Konstsentrum, Sveaborg

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1982
 • Trøndelagsutstillingen, 1978
 • Trøndelagsutstillingen, 1981
 • Juleutstilling, 1977
 • Sommerutstilling, 1979

Litteratur

 • Arbeideravisa, 18.06.1982, (ill.)
 • Arbeideravisa, 20.08.1982
 • Adresseavisen, 19.08.1982, (ill.)
 • i Østlendingen, 15.10.1982
 • Sunnhordland, 12.10.1983