Faktaboks

Nils Ryjord
Født
16. desember 1875, Trondheim
Død
24. januar 1926, samme sted

R. var arkitektassistent hos Solberg & Christensen i Trondheim 1897-98, og ble i 1898 assistent ved domkirkearbeidene samme sted Nidaros domkirke ble i hovedsak hans arbeidsplass resten av livet. Etter Chr. Christies død i 1906 ble han midlertidig leder av restaureringsarbeidene, og etter at Olaf Nordhagen hadde seiret i konkurransen om domkirkearkitektstillingen 1908, ble R. teknisk og administrativ leder. Fra 1899 var han dessuten lærer i frihåndstegning ved den tekniske aftenskolen.

Under R.s ledelse ble de gjenstående delene av domkirkens vestfront tatt ned og murt opp på nytt, og arbeidet med hovedskipet ble fortsatt etter Chr. Christies planer. R.s konkurranseutkast for vestfronten (1908) bygde i all hovedsak på Christies siste utkast fra 1906. Midtskipsgavlen og hjørnetårnene var tenkt som atskilte bygningsdeler uten en samlende "screenfront". I 1912 ledet R. utgravningsarbeider mellom domkirkens vestfront og Erkebispegårdens nordfasade. R. utførte en rekke restaureringer, bl.a. tallrike oppdrag for Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Trondheim avdeling. I en rekke kirkerestaureringer kompletterte han interiøret med nye deler i renessanse- eller barokkstil. Blant hans nye kirkebygninger er Aure bemerkelsesverdig. Korskirken fra 1700-tallet med løkkuppel over krysset brente, og etter R.s tegninger ble det 1923-24 oppført en ny kirke med samme form, men mye større. Fasadedetaljene er klassisistiske etter tidens mote, mens interiøret er inspirert av 1600-tallets kirkeinteriører.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Fredrikke Mørk
 • Johan Edvard Ryjord, kjøpmann, stadshauptmann

Gift med

 • Trondheim, 1906 med Ingeborg Ragnhild Floan

Utdannelse

 • Trondhjems tekniske læreanstalt eksamen arkitektlinjen 1897

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise i England, Frankrike og Tyskland 1904-05

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Trondheim avdeling fra 1908
 • styremedlem, Norsk Husflids Venner
 • medstifter Nordenfjeldske Arkitektforening 1902

Priser, premier og utmerkelser

 • Kroningsmedaljen 1. klasse
 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Utførte arbeider

 • Egen villa, Kronprins Olavs allé 19, Trondheim (1909)
 • Orgelprospekt, Skaun kirke (1924)
 • Kirker: Froan, Frøya (1903-04)
 • Kvenvær, Hitra (1907-09)
 • Leiranger, Steigen (1909-11)
 • Aure (1923-24)
 • Restaureringer: Logtu kirkeruin (1903)
 • Steinvikholm (1907-22)
 • Sakshaug kirke, Inderøy (1908)
 • Munkeby klosterruin, Skogn (1909-10)
 • Edøy kirkeruin (1910)
 • Nærøy kirkeruin (1912-15)
 • Halsa kirke (1922-24) sammen med Domenico Erdmann
 • Tingvoll kirke med nye interiørdeler (1922-29, utført av Sivert Glærum hovedsakelig etter R.s vinnerutkast i konkurranse
 • Konkurranseprosjekter: Nidaros domkirkes gjenreisning, Trondheim (1907-08)
 • Innkjøp villabebyggelse på Nedre Berg, Trondheim (1909)

Litteratur

 • TU, 1908, arkitektavdeling s. 55–64 (ill.)
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes Matrikel, Trondheim, 1916, s. 142
 • Byggekunst, 1923, s. 112
 • Byggekunst, Kristiansund, 1926, s. 22–23 (nekrolog av J. Meyer)s. 69–72 (ill.)
 • Fugelsøy, M., Frøyaboka, Trondheim, 1955, bd. 1, s. 103 (ill.)
 • FNFBs Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 365–66, register bd.
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1964, bd. 12, s. 83–84
 • Fischer, G., Nidaros domkirke. Gjenreisning i 100 år 1869-1969, Oslo, 1969
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 270
 • Fedrane kyrkje i Skaun, Orkanger, 1982
 • Indahl, T., Slyng og stein. Arkitektur i Trondheim 1900-1914, FNFBs Årbok, 1984, s. 65–66 (ill.)